Brak realizacji spełniających kryteria

 20'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

Koszt: 63 800 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Koszt: 75 800 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Koszt: 55 724,51 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Koszt: 102 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Koszt: 113 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Koszt: 180 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Koszt: 130 320 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Koszt: 67 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%
 19'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

Koszt: 320 000 zł

Etap realizacji: przeniesiony na kolejny rok budżetowy
Rozwiń szczegóły

8 lipca 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. Termin jej przedstawienia to 8 października 2019 r. Koszt opracowania dokumentacji to 19.065,00 złotych. Na podstawie otrzymanej dokumentacji, 24 października 2019 r. ogłoszono przetarg na „Wymianę chodnika i nawierzchni ulicy Olimpijskiej w Ostrołęce”. 8 listopada nastąpiło otwarcie ofert. W postępowaniu zgłosiło się dwóch przedsiębiorców. 18 listopada 2019 r. wybrano korzystniejszą ofertę, niestety przedsiębiorca odstąpił od podpisania umowy. Wkrótce ogłoszony zostanie kolejny przetarg na realizację tego zadania z terminem realizacji inwestycji do 30 czerwca 2019 r.

Koszt: 91 253,42 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
W dniu 11 kwietnia 2019 r. ogłoszone zostało zapytanie cenowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Zagospodarowanie skweru przy ul.Narutowicza w Ostrołęce". 29 kwietnia 2019 r. wybrany został wykonawca zadania, który obecnie prowadzi prace. Termin ich zakończenia to początek sierpnia 2019 r. 2 sierpnia 2019 r. nastąpił odbiór techniczny skweru. Mieszkańcy osiedla Stacja mogą już korzystać z terenu, na którym pojawiły się urządzenia do ćwiczeń, ławki, stolik szachowy i przepiękna zieleń. Idealne miejsce wypoczynku dla Mieszkańców. Koszt realizacji zadania to 91.253,42 zł.

Koszt: 36 980 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
18 kwietnia 2019 r. ogłoszone zostało zapytanie cenowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Budowa oświetlenia ulicznego na os. Łazek w ramach budżetu obywatelskiego m.Ostrołęki na 2019 r. pn.:"Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców os. Łazek poprzez wybudowanie oświetlenia ulicznego". Termin składania ofert minął 10 maja 2019 r. W dniu 24 maja 2019 r. otwarte zostały oferty i wybrano wykonawcę zadania. Termin realizacji zadania to 5 tygodni od dnia podpisania umowy. Wykonawca wywiązał się z zadania i inwestycja została ukończona. 2 sierpnia odbył się jej odbiór techniczny. Przy ulicach pojawiły się nowe lampy LED wraz ze skrzynką sterowania oświetleniem. Koszt opracowania dokumentacji projektowej to 4.000,00 złotych Koszt nadzoru budowlanego to 1.000,00 złotych Koszt wykonania robót budowlanych to 31.980,00 złotych

Koszt: 189 990,31 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
W dniu 16 kwietnia 2019 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: "Przebudowa i doposażenie placu zabaw na osiedlu Dzieci Polskich w Ostrołęce w systemie zaprojektuj i wybuduj realizowany w ramach budżetu obywatelskiego". Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 7 maja 2019 r. W wyniku przetargu wybrano wykonawcę. Termin realizacji zadania to 31 sierpnia 2019 r. 4 września nastąpił odbiór techniczny inwestycji. Teren zyskał zupełnie nowy wygląd. Pojawiły się różnej wielkości zestawy rekreacyjne z domkami, mała ścianka wspinaczkowa, piramida linowa, zjeżdżalnie. Odpocząć można na nowych ławkach. Plac zabaw ma również nowe ogrodzenie. Całkowity koszt inwestycji to 189.990,31 złotych.

Koszt: 277 625 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Na potrzeby realizacji zadania opracowana została dokumentacja projektowa, której koszt to 16.605,00 złotych. 29 maja 2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17 czerwca 2019 r. W wyniku przetargu został wybrany wykonawca, z którym niebawem zostanie podpisana umowa. Koszt robót budowlanych to 277.625,00 złotych. Termin realizacji zadania to 16 września 2019 r.

Koszt: 99 264,69 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Na potrzeby realizacji zadania została opracowana dokumentacja projektowa. W dniu 13 czerwca 2019 r. ogłoszone zostało zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro. Termin składania ofert minął 8 lipca 2019 r. 9 lipca 2019 r. wybrany został wykonawca zadania, z którym niebawem zostanie podpisana umowa. Termin realizacji zadania to 2 miesiące od dnia jej podpisania. Szacowany koszt realizacji projektu to 99.264,69 złotych.

Koszt: 178 045,06 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
22 lipca 2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Ostrołęce w systemie zaprojektuj i wybuduj realizowany w ramach budżetu obywatelskiego”. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 7 sierpnia 2019 r. 28 sierpnia 2019 r. dokonano wyboru najlepszej oferty. Inwestycje realizuje firma pergola Małgorzata Skórko, której oferta opiewała na kwotę 178 045,06 złotych, a okres gwarancyjny to 60 miesięcy. Inwestycja jest obecnie realizowana. Termin jej ukończenia to 5 grudnia 2019 r.

Koszt: 372 821,14 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Do inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa, której koszt to 15.129,00 złotych. 16 lipca został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i małą sceną ZSZ Nr 1 w Ostrołęce”. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 1 sierpnia 2019 r.Wybrano ofertę firmy Wostar Wojciech Niedźwiecki, którego oferta opiewała na kwotę 357 692,14 złotych. Okres gwarancji to 72 miesiące. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Termin realizacji to 10 grudnia 2019 r.
×