Brak realizacji spełniających kryteria

 19'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

Koszt: 320 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
8 lipca 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. Termin jej przedstawienia to 8 października 2019 r. Koszt opracowania dokumentacji to 19.065,00 złotych.

Koszt: 123 000 zł

Etap realizacji: w realizacji
Rozwiń szczegóły

75%
W dniu 11 kwietnia 2019 r. ogłoszone zostało zapytanie cenowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Zagospodarowanie skweru przy ul.Narutowicza w Ostrołęce". 29 kwietnia 2019 r. wybrany został wykonawca zadania, który obecnie prowadzi prace. Termin ich zakończenia to początek sierpnia 2019 r. Koszt realizacji zadania to 91.253,42 zł.

Koszt: 36 980 zł

Etap realizacji: w realizacji
Rozwiń szczegóły

75%
18 kwietnia 2019 r. ogłoszone zostało zapytanie cenowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Budowa oświetlenia ulicznego na os. Łazek w ramach budżetu obywatelskiego m.Ostrołęki na 2019 r. pn.:"Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców os. Łazek poprzez wybudowanie oświetlenia ulicznego". Termin składania ofert minął 10 maja 2019 r. W dniu 24 maja 2019 r. otwarte zostały oferty i wybrano wykonawcę zadania. Termin realizacji zadania to 5 tygodni od dnia podpisania umowy. Wykonawca wywiązał się z zadania i inwestycja została ukończona. Z początkiem sierpnia 2019 r. planowany jest jej odbiór techniczny. Koszt opracowania dokumentacji projektowej to 4.000,00 złotych Koszt nadzoru budowlanego to 1.000,00 złotych Koszt wykonania robót budowlanych to 31.980,00 złotych

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w realizacji
Rozwiń szczegóły

75%
W dniu 16 kwietnia 2019 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: "Przebudowa i doposażenie placu zabaw na osiedlu Dzieci Polskich w Ostrołęce w systemie zaprojektuj i wybuduj realizowany w ramach budżetu obywatelskiego". Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 7 maja 2019 r. W wyniku przetargu wybrano wykonawcę. Termin realizacji zadania to 31 sierpnia 2019 r. Całkowity koszt inwestycji to 189.990,31 złotych.

Koszt: 300 000 zł

Etap realizacji: w realizacji
Rozwiń szczegóły

75%
Na potrzeby realizacji zadania opracowana została dokumentacja projektowa, której koszt to 16.605,00 złotych. 29 maja 2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17 czerwca 2019 r. W wyniku przetargu został wybrany wykonawca, z którym niebawem zostanie podpisana umowa. Koszt robót budowlanych to 277.625,00 złotych. Termin realizacji zadania to 16 września 2019 r.

Koszt: 103 500 zł

Etap realizacji: w realizacji
Rozwiń szczegóły

75%
Na potrzeby realizacji zadania została opracowana dokumentacja projektowa. W dniu 13 czerwca 2019 r. ogłoszone zostało zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro. Termin składania ofert minął 8 lipca 2019 r. 9 lipca 2019 r. wybrany został wykonawca zadania, z którym niebawem zostanie podpisana umowa. Termin realizacji zadania to 2 miesiące od dnia jej podpisania. Szacowany koszt realizacji projektu to 99.264,69 złotych.

Koszt: 232 000 zł

Etap realizacji: w przetargu
Rozwiń szczegóły

50%
22 lipca 2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Ostrołęce w systemie zaprojektuj i wybuduj realizowany w ramach budżetu obywatelskiego”.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 sierpnia 2019 r.

Koszt: 320 000 zł

Etap realizacji: w przetargu
Rozwiń szczegóły

50%
16 lipca został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i małą sceną ZSZ Nr 1 w Ostrołęce”. Otwarcie ofert nastąpi 1 sierpnia 2019 r. Do inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa, której koszt to 15.129,00 złotych.
×