Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Mapa realizacji

 23'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2023

 23'Skrócona nazwa edycji

SPORTowe Leśne DLA MŁODZIeży

Osiedle: Grupa 2 - obejmująca osiedla Łazek, Traugutta, Leśne

Koszt: 373 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

I Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy

Koszt: 206 543 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Zamgławiacze na Osiedlu Stacja

Osiedle: Osiedle Stacja

Koszt: 122 400 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Dinozaury i owady. Dwa wyjątkowe place zabaw na osiedlu Centrum i tzw. Kwiatowym

Osiedle: Osiedle Centrum

Koszt: 695 690 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Osiedle Starosty Kosa - Zmieniamy!

Osiedle: Grupa 4 - obejmująca osiedla Starosty Kosa, Stare Miasto

Koszt: 180 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Mega rury dla osiedla Bursztynowego

Osiedle: Grupa 5 - obejmująca osiedla Bursztynowe, Pomian, Sienkiewicz, Łęczysk

Koszt: 256 294 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Budowa chodnika (brakujący odcinek) przy ulicy Dzieci Polskich

Osiedle: Grupa 3 - obejmująca osiedla Parkowe, Dzieci Polskich

Koszt: 15 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 23'Skrócona nazwa edycji

Ogólnodostępne boisko trawiaste do piłki nożnej przy ul. Partyzantów - modernizacja terenu i boiska

Osiedle: Grupa 1 - obejmująca osiedla Leśniewo, Wojciechowice, Witosa

Koszt: 108 300 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2022

 22'Skrócona nazwa edycji

"REMONT CHODNIKA I MURKA PRZYLEGAJĄCEGO DO BUDYNKU ZSZ NR 1 IM. J. PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE"

Osiedle: Osiedle Śródmieście

Koszt: 230 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Budowa drogi rowerowej

Osiedle: Grupa 5 - obejmująca osiedla Bursztynowe, Pomian, Sienkiewicz, Łęczysk

Koszt: 230 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

MŁODZIEŻ DLA OSTROŁĘKI – KONCERT MIĘDZYPOKOLENIOWY DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA OSTROŁĘKI”

Szacunkowy koszt: 200 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Ogród Literacki

Osiedle: Osiedle Stacja

Koszt: 220 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Chusteczkowe ogrody - skwer Wyszyńskiego

Osiedle: Grupa 4 - obejmująca osiedla Starosty Kosa, Stare Miasto

Koszt: 220 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

PARKI KIESZONKOWE - ZIELONE OSIEDLE CENTRUM

Osiedle: Osiedle Centrum

Koszt: 425 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Ogólnodostępna Plaża Miejska - modernizacja terenu

Osiedle: Grupa 2 - obejmująca osiedla Łazek, Traugutta, Leśne

Koszt: 200 000 zł

Postęp realizacji: w realizacji

Zadanie realizuje Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce. W kwietniu wyłoniono dostawcę części wyposażenia, które zakupione zostanie w ramach modernizacji. Są to m.in. boje, liny, oznakowanie, maszt.
 22'Skrócona nazwa edycji

Zagospodarowanie terenu przy ul. Kijaka

Osiedle: Grupa 1 - obejmująca osiedla Leśniewo, Wojciechowice, Witosa

Koszt: 230 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2021

 21'Skrócona nazwa edycji

LeŚnE RoZBawi DzieCIAki - doposażenie i przebudowa placu zabaw na Osiedlu Leśnym

Szacunkowy koszt: 64 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 21'Skrócona nazwa edycji

Bursztynowe MSORiP (miejsce samoobsługi rowerzystów i pieszych)

Koszt: 45 040 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

W ramach realizacji zadania, w pobliżu skrzyżowania ul. Bursztynowej z ul. Heleny Modrzejewskiej powstała stacja wypożyczania rowerów miejskich wyposażona w 5 rowerów miejskich. Tuż obok zamontowano stację napraw rowerów wraz z niezbędnym wyposażeniem. Znajdziemy tam m.in. pompkę, wkrętaki, klucze nastawne czy klucze imbusowe. W pobliżu zamontowano również kamery monitoringu.
 21'Skrócona nazwa edycji

Mała architektura miejska - ul. Głowackiego

Koszt: 59 072 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

W ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano 61 kwietników wraz z wkładkami uprawnymi oraz 19 ozdobnych kul świątecznych wraz z lampkami led i bombkami na ww. kwietniki, mocowane na latarniach. W kwietnikach pojawiły się nowe nasadzenia.
 21'Skrócona nazwa edycji

Murale na Osiedlu Starosty Kosa

Koszt: 38 950 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

W ramach realizacji zadania powstały dwa projekty murali, które wykonała Anastazja Drabot - pochodząca z Ostrołęki artystka, graficzka i autorka murali. Pierwszy mural, który powstanie na ścianie Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrołęce przedstawia dwójkę siatkarzy na boisku do siatkówki, co nawiązywać ma do tradycji szkoły. Drugi projekt, który namalowany zostanie na budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przedstawia ostrołęckie budynki i społeczność miasta. Termin realizacji murali - lipiec 2022 r.
 21'Skrócona nazwa edycji

"MŁODZIEŻ DLA OSTROŁĘKI - OSTROŁĘCKA STREFA WYPOCZYNKU PRZY KUPCU"

Koszt: 146 811 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

W ramach realizacji zadania zakupiono napis led promujący miasto, trzy parklety złożone z siedzisk oraz donic, stację solarną z głośnikiem oraz ładowarkami do urządzeń mobilnych, donice. Wykonano również nasadzenia.
 21'Skrócona nazwa edycji

Literaci na Literackiej

Koszt: 137 000 zł

Postęp realizacji: w realizacji

W kwietniu 2022 r. wybrano wykonawcę do opracowania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Przebudowa ulicy Literackiej". Termin realizacji zamówienia to 4 miesiące od daty podpisania umowy.
 21'Skrócona nazwa edycji

Wymiana nawierzchni chodnika ul. Heleny Modrzejewskiej

Koszt: 102 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Wymiana nawierzchni chodnika ulicy Podchorążych

Koszt: 78 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY ULICY PUŁKOWNIKA ANATOLA JEZIERSKIEGO

Szacunkowy koszt: 250 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Tenisowe Osiedle Starosty Kosa

Koszt: 78 500 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 21'Skrócona nazwa edycji

Rewitalizacja chodnika przy ulicy Partyzantów

Koszt: 87 945 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

W wyniku przeprowadzonego postępowania, do realizacji robót budowlanych wybrano firmę MAR-BUD. Prace budowlane polegać będą na wymianie chodnika na kostkę betonową z frezem i ustawieniu nowych obrzeży trawnikowych. W zakresie robót budowlanych ujęte zostały następujące prace : a. Prace rozbiórkowe b. Prace ziemne c. Prace budowlane : - wykonanie podbudowy - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej z frezem - ustawienie obrzeża trawnikowego na ławie betonowej, d. Prace geodezyjno – pomiarowe.
 21'Skrócona nazwa edycji

Rewitalizacja skweru przy ul. J. Sobieskiego

Koszt: 83 397 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 21'Skrócona nazwa edycji

Radarowe Wyświetlacze Prędkości (solarne)

Koszt: 14 000 zł

Postęp realizacji: w realizacji

 21'Skrócona nazwa edycji

Plac zabaw na Osiedlu Łazek

Koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: przeniesiony na kolejny rok budżetowy

Opis realizacji: Ze względu na brak działki będącej własnością Miasta Ostrołęki, realizacji projektu została wstrzymana.

 21'Skrócona nazwa edycji

Budowa nawierzchni ulicy Żytniej

Szacunkowy koszt: 69 000 zł

Postęp realizacji: przeniesiony na kolejny rok budżetowy

Opis realizacji: W wyniku przeprowadzonych postępowań na realizację zadania nie udało się wybrać wykonawcy. Powodem przesunięcia inwestycji na kolejny rok jest zbyt wysoki koszt realizacji zadania.

 21'Skrócona nazwa edycji

Budowa funkcjonalnego o placu zabaw na osiedlu "Witosa".

Koszt: 105 000 zł

Postęp realizacji: przeniesiony na kolejny rok budżetowy

Opis realizacji: W związku z planowaną modernizacją stadionu miejskiego, w tym boiska bocznego o nawierzchni naturalnej realizacja zadania została przesunięta na kolejny rok budżetowy

 21'Skrócona nazwa edycji

Zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych poprzez modernizację chodnika przy budynkach Hallera 15 i Hallera 17

Szacunkowy koszt: 94 200 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Trwa przygotowanie procedury przetargowej na realizację zadania.

 21'Skrócona nazwa edycji

Budowa dziedzińca w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Koszt: 352 748 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej- powstała jezdnia manewrowa ze zjazdami: 735 m3, ciągi pisze: 30 m2, parking dla motorów: 23 m2, parking dla samochodów: 230 m2, kanalizację deszczową, nasadzenia drzew, izolację ścian fundamentowych budynku warsztatowego oraz zainstalowano oświetlenie.
 20'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

 20'Skrócona nazwa edycji

Wymiana nawierzchni chodnika ul. Poznańska

Koszt: 376 518,89 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

W dniu 18 sierpnia 2020 r. rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. wymiana nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Poznańskiej w Ostrołęce. W dniu 16 września 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma Gutbruk inż. Tomasz Gutowski. W ramach inwestycji wymieniona zostanie nawierzchnia chodnika oraz pobudowana ścieżka rowerowa na odcinku od skrzyżowania z ulicą Janusza Korczaka do skrzyżowania z ulicą Bursztynową. Prace obejmują m.in.: - rozbiórkę nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych, - rozbiórkę uszkodzonego i ułożenie nowego krawężnika betonowego, - rozbiórkę i ułożenie obrzeża betonowego, - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej, - wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m z kostki betonowej bezfazowej, - przebudowę dwóch zjazdów na nawierzchnię z kostki betonowej, - zmianę lokalizacji tablicy pamiątkowej, - zmianę nadziemnego hydrantu ppoż. na hydrant skrzynkowy podziemny, - regulację wysokościową 5 zaworów wodociągowych studni telekomunikacyjnej, - przebudowę ogrodzenia panelowego na dł. ok 34 m, - w obrębie chodnika i ścieżki rowerowej odtworzenie nawierzchni zieleni w pasie drogowym z wykonaniem warstwy ziemi urodzajnej i obsianiem trawą, - pod projektowaną nawierzchnią wbudowanie podbudowy z gruzobetonu (materiał zamawiającego), - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego stałej organizacji ruchu.
 20'Skrócona nazwa edycji

Wymiana nawierzchni chodnika ul. Sienkiewicza

Koszt: 158 803,74 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

23.07.2020 r. rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Wymiana nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Henryka Sienkiewicza w Ostrołęce. W dniu 2.09.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma MAR-BUD Mariusz Kamrat. Roboty budowlane polegają na 1) rozbiórce nawierzchni istniejącego chodnika z płytek chodnikowych, 2) rozbiórce krawężnika betonowego, 3) rozbiórce obrzeża betonowego, 4) wykonaniu nawierzchni chodnika o szer. 2,0 m z kostki betonowej, 5) wykonaniu nawierzchni ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m z kostki betonowej bezfazowej, 6) przebudowie dwóch zjazdów na drogi wewnętrzne ze zmianą na nawierzchnię z kostki betonowej wraz z wbudowaniem nowego obramowania jezdni i zjazdów za pomocą krawężników betonowych. Wykonawca stworzy również pas zieleni z trawą.
 20'Skrócona nazwa edycji

"RETY" - REmonTY na Leśnym" - doposażenie i przebudowa placu zabaw na osiedlu Leśnym

Koszt: 70 297 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

"MŁODZIEŻ DLA OSTROŁĘKI - KONCERT HIP-HOPOWY DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA OSTROŁĘKI"

Szacunkowy koszt: 150 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Miasto Ostrołęka planowało realizację zadania w dniu 29 sierpnia 2020 r. W tym celu zawarto umowy z wykonawcami. Niestety, w marcu br. w Polsce wprowadzono stan epidemii związany z wysoką zachorowalnością wywołanego wirusem COVID-19. Aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, wprowadzono szereg obostrzeń, w tym zakaz lub ograniczenie organizowania imprez masowych, kulturalnych czy rozrywkowych. Wprowadzono również limity osób, które mogą w takich wydarzeniach uczestniczyć. Aby zapewnić realizację zadania w sposób bezpieczny, samorząd Miasta Ostrołęki zdecydował o przesunięciu realizacji zadania na rok kolejny. Z Wykonawcami zawarto stosowne aneksy do umów. Koncert odbył się 4 września 2021 r. na plaży miejskiej. Wystąpili: SamoHa, Fuzja, Plan Be, KęKę oraz O.S.T.R.
 20'Skrócona nazwa edycji

Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskeigo i Lenartowiecza na Osiedlu Stacja w Ostrołęce

Koszt: 158 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

29 grudnia 2020 r. ogłoszony został przetarg na realizację robót budowlanych związanych z rewitalizacją terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os. Stacja w Ostrołęce. W ramach zadania planowana jest budowę obiektów małej architektury takich jak ławki, śmietniki i urządzenia rekreacyjne dla dzieci, zieleń, boiska sportowe. Nawierzchnię bezpieczną pod urządzenia placu zabaw stanowić ma poliuretan. Dodatkowo powstaną chodniki z kostki betonowej oraz parking na 8 miejsc postojowych. W wyniku postępowania wybrano firmę Supreme Sport Sp. z o.o.
 20'Skrócona nazwa edycji

Z Osiedlem Witosa w przyszłość - wakacyjne warsztaty rozwijające

Koszt: 55 720 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

30 czerwca 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszone zostało zapytanie cenowe na realizację Wakacyjnych warsztatów rozwijających sportowo, plastyczni i kulturalnie dla dzieci i młodzieży z Osiedla Witosa w wieku od 7-16 lat. Do Urzędu Miasta Ostrołęki wpłynęły dwie oferty. Jedna z nich nie spełniała wymagań formalnych. Zadanie powierzono drugiej firmie, tj. Mówiący Kij. Warsztaty prowadzone były przez dwa tygodnie w czasie wakacji od nauki szkolnej - od 3 do 14 sierpnia 2020 r. Program półkolonii każdej z grup obejmował warsztaty fotograficzne, filmowe i teatralne oraz treningi pływania i tenisa ziemnego. 15 godzin warsztatów fotograficznych, prowadzonych przez profesjonalnego fotografa Tomasza Grzyba zakończyło się wystawą, którą rodzice uczestników widzieli już podczas uroczystości, a ostrołęczanie niebawem będą mogli podziwiać w hallu parku wodnego Aquarium. Efektem 15 godzin warsztatów teatralnych pod reżyserskim okiem Wojciecha Kraszewskiego z Ostrołęckiego Centrum Kultury były dwie zabawne inscenizacje wierszy Juliana Tuwima. Również Wojciech Kraszewski, wspomagany przez Rafała Święcickiego, profesjonalnego kinooperatora, koordynował produkcje filmowe, które od początku do końca tworzyli mali operatorzy podczas 15 godzin warsztatów filmowych. W zajęciach wzięło udział około 20 dzieci. O formę fizyczną dzieci i rozbudzanie ich pasji sportowych zadbali zawodowi sportowcy i trenerzy. Manuela Wikieł, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, codziennie doskonaliła z uczestnikami umiejętności pływackie. A Jakub Nosek, utytułowany zawodnik i trener tenisa, członek Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego, zaszczepiał miłość do tenisa ziemnego.
 20'Skrócona nazwa edycji

Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców osiedla Dzieci Polskich

Koszt: 78 597 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

W lipcu 2021 r. rozstrzygnięto postępowanie na realizację robót budowlanych w zadaniu pn. "Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców os. Dzieci Polskich w Ostrołęce". Wybrano firmę ROMA Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Mariusz Bartkowicz. W ramach inwestycji z budżetu obywatelskiego ułożona została m.in. bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa oraz chodniki, zamontowano ogrodzenie oraz huśtawkę integracyjną dla osób z niepełnosprawnościami. Poza ogrodzeniem stanęły trzy urządzenia do ćwiczeń na powietrzu.
 20'Skrócona nazwa edycji

Zagospodarowanie terenu na os. Traugutta

Koszt: 215 050 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

30 grudnia 2020 r. ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych związanych z przebudową i doposażeniem placu zabaw na os. Traugutta. W ramach doposażenia i przebudowy placu zabaw zostaną wykonane prace polegające na rozbiórce istniejącego ogrodzenia, wykonanie nowego chodnika z kostki brukowej z zatoczkami do ustawienia ławek z koszami na śmieci, oświetlenie terenu z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu natryskowego w lokalizacji jak na zagospodarowaniu oraz przeniesienie w to miejsce istniejących urządzeń rekreacyjnych i zjeżdżalni, które znajdują się w strefie 10m od linii rozgraniczającej ulicę. W lipcu 2021 r. zamówienie na roboty budowlane na ww. placu zabaw ponownie skierowano do firm budowlanych. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano firmę Royal Play Łukasz Piotrowski. W ramach budżetu obywatelskiego zdemontowano istniejące - szpecące ogrodzenie i zamontowano nowe, ułożono chodnik z kostki brukowej z zatoczkami, przy których powstały ławki i kosze na śmieci, a teren został wyrównany i oświetlony. Wykonana jest także bezpieczna nawierzchnia z poliuretanu natryskowego, na której znalazły się zakupione i dotychczasowe urządzenia rekreacyjne, które zmieniły lokalizację. Stół do tenisa przeniesiono w inną lokalizację, a teren wokół utwardzono. Koszt inwestycji to 215 050 zł.
 20'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Mila w zbiegu ulic Łęczysk z ulicą Jana Sobieskiego

Koszt: 83 638 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

29 grudnia 2020 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych związanych z doposażeniem i modernizacją placu zabaw u zbiegu ul. Łęczysk z ul. J. Sobieskiego w Ostrołęce. W ramach modernizacji na całym placu zabaw położona zostanie bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa natryskowa oraz chodniki z ławkami i koszami na śmieci. W ramach doposażenia powstanie piaskownica dla dzieci. Termin składania ofert mija 19 stycznia 2021 r.
 20'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie częściowego oświetlenia ulic: Fortowej, Działkowej i Sztandarowej na osiedlu Łazek.

Koszt: 105 725 zł

Postęp realizacji: przeniesiony na kolejny rok budżetowy

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na znacznie większy koszy jego wykonania niż zakładał projekt. Koszt podyktowany jest koniecznością przesunięcia jezdni w pas będący aktualnie zadrzewiony. Część planowanego oświetlenia zlokalizowana jest na terenie prywatnym.
 20'Skrócona nazwa edycji

Kompleks wypoczynkowo-sportowy "Kolorowe Wojciechowice"

Koszt: 113 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

28 grudnia 2020 r. ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych na skwerze im. dra Czesława Szczypka w ramach zadania "Kolorowe Wojciechowice". W niewielkim paku powstanie plac zabaw dla dzieci z nawierzchnią bezpieczną z poliuretanu, elementy małej architektury (ławki, kosze, stojak na rowery). Poprawione zostaną również chodniki z kostki brukowej oraz oświetlenie. Na placu zabaw pojawi się zestaw zabawek z grami, lokomotywa ze zjeżdżalnią, huśtawki. Termin składania ofert mija 15 stycznia 2021 r.
 20'Skrócona nazwa edycji

Remont chodnika wzdłuż budynków przy ulicy Kleeberga 1,3,5,7,9,11

Koszt: 179,02 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

W dniu 19 czerwca 2020 r., w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z remontem chodnika wzdłuż budynków przy ulicy gen. Franciszka Kleeberga nr 1,3,5,7,9,11 w Ostrołęce. Najlepszą ofertę złożyła firma Mar-Bruk Mariusz Bartkowicz. W ramach zadania dokonano wymiany starych, zniszczonych płyt chodnikowych. Ułożono nowe ciągi piesze z kostki brukowej o długości 780,00 m kw. Ułożono również dojście do parkingu oraz odtworzono tereny zielone. W piątek, 2 października odbył się odbiór techniczny inwestycji. Do prac wykorzystano miejskie materiały z recyklingu w postaci kruszywa pozyskanego z przekruszonego gruzu betonowego. W ten sposób udało się obniżyć koszty realizacji zadania już na etapie projektowym.
 20'Skrócona nazwa edycji

CHUSTECZKOWE OGRODY-rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego oraz Psarskiego

Koszt: 139 744 zł

Postęp realizacji: przeniesiony na kolejny rok budżetowy

Opis realizacji: Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 roku łącznie z projektem zgłoszonym w 2022 roku obejmującym rewitalizację skweru im. Stefana Wyszyńskiego.

 20'Skrócona nazwa edycji

OSTROŁĘKA PRZYJAZNA PSOM - urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego w Ostrołęce

Koszt: 69 257 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

W lipcu 2021 r. rozstrzygnięto postępowanie na realizację robót budowlanych w zadaniu pn.: „Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego i integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców os. Dzieci Polskich w Ostrołęce”. Wybrano firmę ROMA Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Mariusz Bartkowicz. W ramach realizacji zadania, Wykonawca ustawi urządzenia do zabawy na wybranej działce pokrytej trawą. Będą to m.in. płotki małe i duże, huśtawka, palisada, kładka, stacjonata z regulowaną poprzeczką, tunel, talerzyki, ścianka (wall climbing) . Na placu pojawią się również kosze na śmieci, dystrybutor worków z koszem na psie odchody, ławka oraz ogrodzenie.
 20'Skrócona nazwa edycji

Przebudowa boiska sportowego w Parku Miejskim

Koszt: 199 747,19 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

07.07.2020 r. Miasto Ostrołęka ogłosiło przetarg na realizację robót budowlanych związanych z przebudową boiska sportowego w Parku Miejskim w Ostrołęce. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TORAKOL Rajmund Zalewski, która stała się Wykonawcą zadania. W ramach zadania wykonana została nawierzchnia sztuczna modułowa z polipropylenu dla potrzeb boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki oraz oświetlenie boiska. Zamontowane zostały także elementy małej architektury: ławki z oparciem, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Dodatkowo miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 90 tys. zł z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020. Umowę na dofinansowanie Prezydent Miasta Ostrołęki Łukasz Kulik podpisał 30 lipca 2020 r. 21 grudnia 2020 r. nastąpił oficjalny odbiór techniczny inwestycji. Obiekt dostępny jest dla mieszkańców siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 20'Skrócona nazwa edycji

Urządzenie placu zabaw ul. Henryka Dobrzańskiego nr dz. ew. 50068

Koszt: 151 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

28 grudnia 2020 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z urządzeniem placu zabaw przy ul. H. Dobrzańskiego w Ostrołęce. W ramach zadania powstanie plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej, na którym ustawiony zostanie zestaw zabawek, karuzela, koniki, ważka, huśtawka. Całość zostanie ogrodzona a obok ułożony zostanie chodnik z kostki brukowej, przy którym staną ławki i kosze na śmieci. Termin składania ofert upływa 18 stycznia 2021 r.
 20'Skrócona nazwa edycji

Uzupełnienie ciągów pieszych na os. Bursztynowe

Koszt: 48,37 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

27.07.2020 r. ogłoszono zapytanie cenowe na realizację zadania pn. 1. "Przebudowa pasa drogowego ulicy Pomian w Ostrołęce" polegająca na wykonaniu chodnika od ulicy Diamentowej do ulicy Goworowskiej w Ostrołęce, 2. "Przebudowa pasa drogowego ulicy Janusza Korczaka w Ostrołęce", polegająca na wykonaniu chodnika od ulicy Opalowej w stronę ulicy Janusza Korczaka. W dniu 6 sierpnia 2020 r. do realizacji zadania wybrano firmę MK Instal Mieczysław Kowalczyk. Termin realizacji zadania ustalono na 30 września 2020 r. Wykonano chodnik od ulicy Opalowej w stronę ulicy Janusza Korczaka o długości około 80 mb i szerokości 1,8 m. Zastosowano nawierzchnię z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej na podbudowie z gruzobetonu. Wykonano również chodnik od ulicy Diamentowej do ulicy Goworowskiej o długości około 50 mb i szerokości 1,8 m. Zastosowano nawierzchnię z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej na podbudowie z gruzobetonu. W piątek, 9 października odbył się odbiór techniczny inwestycji z udziałem m.in. wykonawcy, prezydenta Ostrołęki Łukasza Kulika, radnych, pracowników urzędu, a także przedstawicieli osiedla Bursztynowe. Miasto wykorzystało materiały z recyklingu w postaci kruszywa pozyskanego z przekruszonego gruzu betonowego, co pozwoliło wygenerować oszczędności.
 19'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

 19'Skrócona nazwa edycji

Wymiana chodnika i nawierzchni ulicy Olimpijskiej

Koszt: 314 946,27 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

8 lipca 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. Termin jej przedstawienia to 8 października 2019 r. Koszt opracowania dokumentacji to 19.065,00 złotych. Na podstawie otrzymanej dokumentacji, 24 października 2019 r. ogłoszono przetarg na „Wymianę chodnika i nawierzchni ulicy Olimpijskiej w Ostrołęce”. 8 listopada nastąpiło otwarcie ofert. W postępowaniu zgłosiło się dwóch przedsiębiorców. 18 listopada 2019 r. wybrano korzystniejszą ofertę, niestety przedsiębiorca odstąpił od podpisania umowy. 9 stycznia 2020 r. ogłoszono kolejny przetarg. 16 marca 2020 r. dokonano otwarcia ofert. Niestety, oferta z najniższą ceną przekraczała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Przetarg unieważniono. 10 września 2020 r. ogłoszono kolejny przetarg na realizację robót budowlanych, tj. wymianę chodnika i nawierzchni na ulicy Olimpijskiej. W postępowaniu wybrano firmę, która złożyła najlepszą ofertę biorąc pod uwagę cenę oraz okres gwarancji, tj. MAR-BUD Mariusz Kamrat. Zakres prac inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w ulicy Olimpijskiej rozpoczyna się od ulicy Wincentego Witosa - od bramy wjazdowej na teren ogródków działkowych, a kończy na skrzyżowaniu z ulicą Stefana Kijaka. Inwestycja będzie polegała na wykonaniu naprawy konstrukcji układu drogowego ulicy oraz ujednoliceniu jej geometrii do ciągu pieszo - jezdnego. Zakres zamówienia obejmuje: • budowę ciągu pieszo - jezdnego, • budowę drenu francuskiego, • ustawienie oznakowania pionowego. Długość odcinka przewidzianego do wykonania wynosi 314,33m. Termin realizacji: 18.12.2020r.
 19'Skrócona nazwa edycji

Zagospodarowanie skweru przy ul. Narutowicza w Ostrołęce

Koszt: 91 253,42 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

W dniu 11 kwietnia 2019 r. ogłoszone zostało zapytanie cenowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Zagospodarowanie skweru przy ul.Narutowicza w Ostrołęce". 29 kwietnia 2019 r. wybrany został wykonawca zadania, który obecnie prowadzi prace. Termin ich zakończenia to początek sierpnia 2019 r. 2 sierpnia 2019 r. nastąpił odbiór techniczny skweru. Mieszkańcy osiedla Stacja mogą już korzystać z terenu, na którym pojawiły się urządzenia do ćwiczeń, ławki, stolik szachowy i przepiękna zieleń. Idealne miejsce wypoczynku dla Mieszkańców. Koszt realizacji zadania to 91.253,42 zł.
 19'Skrócona nazwa edycji

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Łazek poprzez wybudowanie oświetlenia ulicznego

Koszt: 36 980 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

18 kwietnia 2019 r. ogłoszone zostało zapytanie cenowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Budowa oświetlenia ulicznego na os. Łazek w ramach budżetu obywatelskiego m.Ostrołęki na 2019 r. pn.:"Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców os. Łazek poprzez wybudowanie oświetlenia ulicznego". Termin składania ofert minął 10 maja 2019 r. W dniu 24 maja 2019 r. otwarte zostały oferty i wybrano wykonawcę zadania. Termin realizacji zadania to 5 tygodni od dnia podpisania umowy. Wykonawca wywiązał się z zadania i inwestycja została ukończona. 2 sierpnia odbył się jej odbiór techniczny. Przy ulicach pojawiły się nowe lampy LED wraz ze skrzynką sterowania oświetleniem. Koszt opracowania dokumentacji projektowej to 4.000,00 złotych Koszt nadzoru budowlanego to 1.000,00 złotych Koszt wykonania robót budowlanych to 31.980,00 złotych
 19'Skrócona nazwa edycji

Przebudowa i doposażenie placu zabaw na osiedlu Dzieci Polskich

Koszt: 189 990,31 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

W dniu 16 kwietnia 2019 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: "Przebudowa i doposażenie placu zabaw na osiedlu Dzieci Polskich w Ostrołęce w systemie zaprojektuj i wybuduj realizowany w ramach budżetu obywatelskiego". Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 7 maja 2019 r. W wyniku przetargu wybrano wykonawcę. Termin realizacji zadania to 31 sierpnia 2019 r. 4 września nastąpił odbiór techniczny inwestycji. Teren zyskał zupełnie nowy wygląd. Pojawiły się różnej wielkości zestawy rekreacyjne z domkami, mała ścianka wspinaczkowa, piramida linowa, zjeżdżalnie. Odpocząć można na nowych ławkach. Plac zabaw ma również nowe ogrodzenie. Całkowity koszt inwestycji to 189.990,31 złotych.
 19'Skrócona nazwa edycji

Ogród sensoryczny - kreatywny plac zabaw ze ścieżkami sensorycznymi i urządzeniami stymulującymi wszechstronny rozwój przy SP nr 4 w Wojciechowicach

Koszt: 277 625 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Na potrzeby realizacji zadania opracowana została dokumentacja projektowa, której koszt to 16.605,00 złotych. 29 maja 2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17 czerwca 2019 r. W wyniku przetargu został wybrany wykonawca, z którym niebawem zostanie podpisana umowa. Koszt robót budowlanych to 277.625,00 złotych. Termin realizacji zadania to 16 września 2019 r.
 19'Skrócona nazwa edycji

Wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci młodszych przy Przedszkolu Miejskim nr 9 "Bajkowa Kraina" przy ul Blachnickiego

Koszt: 99 264,69 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Na potrzeby realizacji zadania została opracowana dokumentacja projektowa. W dniu 13 czerwca 2019 r. ogłoszone zostało zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro. Termin składania ofert minął 8 lipca 2019 r. 9 lipca 2019 r. wybrany został wykonawca zadania, z którym niebawem zostanie podpisana umowa. Termin realizacji zadania to 2 miesiące od dnia jej podpisania. Szacowany koszt realizacji projektu to 99.264,69 złotych.
 19'Skrócona nazwa edycji

Plac zabaw dla dzieci przy SP nr 5 ul. Hallera

Koszt: 178 045,06 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

22 lipca 2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Ostrołęce w systemie zaprojektuj i wybuduj realizowany w ramach budżetu obywatelskiego”. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 7 sierpnia 2019 r. 28 sierpnia 2019 r. dokonano wyboru najlepszej oferty. Inwestycje realizuje firma pergola Małgorzata Skórko, której oferta opiewała na kwotę 178 045,06 złotych, a okres gwarancyjny to 60 miesięcy. Inwestycja jest obecnie realizowana. Termin jej ukończenia to 5 grudnia 2019 r.
 19'Skrócona nazwa edycji

Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i małą sceną w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Koszt: 372 821,14 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Do inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa, której koszt to 15.129,00 złotych. 16 lipca został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i małą sceną ZSZ Nr 1 w Ostrołęce”. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 1 sierpnia 2019 r.Wybrano ofertę firmy Wostar Wojciech Niedźwiecki, którego oferta opiewała na kwotę 357 692,14 złotych. Okres gwarancji to 72 miesiące. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Termin realizacji to 10 grudnia 2019 r.
Poprzedni projekt
Następny projekt