projekt nr 20

20. Wykonanie częściowego oświetlenia ulic: Fortowej, Działkowej i Sztandarowej na osiedlu Łazek.


Lokalizacja

Ulice Fortowa, Działkowa i Sztandarowa.

Skrócony opis

W ramach zadania zostanie wykonane częściowe oświetlenie ulic Fortowej, Działkowej i Sztandarowej. Zwiększy to bezpieczeństwo mieszkańców osiedla. Zostanie postawionych siedem nowych słupów oświetleniowych.Jeden ze słupów oświetleniowych na skrzyżowaniu ulic: Fortowej i Działkowej wyposażony będzie w podwójną lampę oświetleniową.

Opis projektu

W ramach zadania zostanie wykonane częściowe oświetlenie ulic Fortowej, Działkowej i Sztandarowej. Zwiększy to bezpieczeństwo mieszkańców osiedla. Zostanie postawionych siedem nowych słupów oświetleniowych( (7x3000 zł = 21000 zł). Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w ulicach (10000 zł). Jeden ze słupów oświetleniowych na skrzyżowaniu ulic: Fortowej i Działkowej wyposażony będzie w podwójną lampę oświetleniową (1000 zł). Wykonana zostanie podziemna linia energetyczna (kopanie kabla 10000 zł)  w celu zasilenia słupów oświetleniowych (kabel YAKX4 300 mb x 10 zł = 3000 zł) oraz inne prace niezbędne w celu wykonania oświetlenia (5000 zł) pomiary (4500 zł). Razem: 57500 zł + VAT. Podane ceny są cenami netto:. W ramach budżetu obywatelskiego na rok 2019 wykonano oświetlenie na istniejących słupach energetycznych.  Nie wykonano oświetlenia tam gdzie nie było słupów energetycznych. By w pełni wykonać oświetlenie na całym osiedlu niezbędna jest realizacja obecnie składanego projektu.

Postęp realizacji

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na znacznie większy koszy jego wykonania niż zakładał projekt. Koszt podyktowany jest koniecznością przesunięcia jezdni w pas będący aktualnie zadrzewiony. Część planowanego oświetlenia zlokalizowana jest na terenie prywatnym.