projekt nr 1

1. Wymiana nawierzchni chodnika ul. Poznańska


Lokalizacja

Ulica Poznańska (od skrętu w ulicę Jaracza wzdłuż posesji "Korczakówki" do wejścia do obiektu)

Skrócony opis

Wymiana nawierzchni betonowych płyt chodnikowych na kostkę typu polbruk wraz z wymianą krawężników.

Opis projektu

Wymiana nawierzchni betonowych płyt chodnikowych na kostkę typu polbruk wraz z wymianą krawężników.

Uzasadnienie

Chodnik jest bardzo zniszczony, powoduje utrudnienia w poruszaniu się pieszych, a w szczególności rodziców z małymi dziećmi i wózkami dziecięcymi.