projekt nr 41

41. Uzupełnienie ciągów pieszych na os. Bursztynowe


Lokalizacja

Chodnik łączący ul. Korczaka z ul. Opalową

Skrócony opis

Realizacja zadania obejmuje budowę chodnika z krawężnikiem na podbudowie tłuczniowej na odcinkach łączącym ul. Korczaka z ul. Opalową.

Opis projektu

Realizacja zadania obejmuje budowę chodnika z krawężnikiem na podbudowie tłuczniowej na odcinkach łączącym ul. Korczaka z ul. Opalową.

Uzasadnienie

Wymienione chodniki stanowią brakujące elementy ciągów pieszych łączących skrajne zabudowania osiedla z ulicą Korczaka. Wydeptane na gruncie ścieżki wskazują naturalną potrzebę połączenia z ulicami okalającymi osiedle. Szczególnie uciążliwe jest przechodzenie tymi ścieżkami, gdy są zalane wodą lub zasypane śniegiem. Znacznie skracają drogę do posesji jak również stanowią skróty dla osób z innych osiedli.