projekt nr 41

41. Uzupełnienie ciągów pieszych na os. Bursztynowe


Lokalizacja

Chodnik łączący ul. Korczaka z ul. Opalową

Skrócony opis

Realizacja zadania obejmuje budowę chodnika z krawężnikiem na podbudowie tłuczniowej na odcinkach łączącym ul. Korczaka z ul. Opalową.

Opis projektu

Realizacja zadania obejmuje budowę chodnika z krawężnikiem na podbudowie tłuczniowej na odcinkach łączącym ul. Korczaka z ul. Opalową.

Postęp realizacji

27.07.2020 r. ogłoszono zapytanie cenowe na realizację zadania pn. 1. "Przebudowa pasa drogowego ulicy Pomian w Ostrołęce" polegająca na wykonaniu chodnika od ulicy Diamentowej do ulicy Goworowskiej w Ostrołęce, 2. "Przebudowa pasa drogowego ulicy Janusza Korczaka w Ostrołęce", polegająca na wykonaniu chodnika od ulicy Opalowej w stronę ulicy Janusza Korczaka. W dniu 6 sierpnia 2020 r. do realizacji zadania wybrano firmę MK Instal Mieczysław Kowalczyk. Termin realizacji zadania ustalono na 30 września 2020 r. Wykonano chodnik od ulicy Opalowej w stronę ulicy Janusza Korczaka o długości około 80 mb i szerokości 1,8 m. Zastosowano nawierzchnię z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej na podbudowie z gruzobetonu. Wykonano również chodnik od ulicy Diamentowej do ulicy Goworowskiej o długości około 50 mb i szerokości 1,8 m. Zastosowano nawierzchnię z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej na podbudowie z gruzobetonu. W piątek, 9 października odbył się odbiór techniczny inwestycji z udziałem m.in. wykonawcy, prezydenta Ostrołęki Łukasza Kulika, radnych, pracowników urzędu, a także przedstawicieli osiedla Bursztynowe. Miasto wykorzystało materiały z recyklingu w postaci kruszywa pozyskanego z przekruszonego gruzu betonowego, co pozwoliło wygenerować oszczędności.