projekt nr 11

11. Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców osiedla Dzieci Polskich


Lokalizacja

Miasto Ostrołęka; os. Dzieci Polskich; nr działki 40458 - stanowiąca własność miasta Ostrołęki

Skrócony opis

Projekt zakłada montaż huśtawki dla os. niepełnosprawnych z zamkiem zabezpieczającym, na podłożu poliuretanowym z dedykowanym ogrodzeniem i tablicą regulaminu oraz montaż urządzeń siłowni na powietrzu typu: motyl rozciągający, wioślarz wolnostojący, drążek.

Opis projektu

Projekt zakłada montaż huśtawki (1 szt.) dla os. niepełnosprawnych (typu Integrado Saturn) z zamkiem zabezpieczającym, na podłożu poliuretanowym (ok. 32 m2) z dedykowanym ogrodzeniem i tablicą regulaminu oraz montaż urządzeń siłowni na powietrzu (3 szt.) typu: motyl rozciągający, wioślarz wolnostojący, drążek. Urządzenia te będą uzupełniały wyposażenie sąsiedniego placu zabaw i ogólnodostępnej siłowni, zlokalizowanych na tej samej działce 40458.

Uzasadnienie

Na Osiedlu występuje gęsta zabudowa wielorodzinna - mieszkańcy są w różnym wieku, o różnym stopniu sprawności. Obecna liczba przyrządów do ćwiczeń jest nieadekwatna do zainteresowania, jakim się cieszą. W mieście nie ma placów z zabawkami bezpiecznymi dla niepełnosprawnych. Lokalizacja wszystkich urządzeń na jednej działce przyczyni się do integracji os. niepełnosprawnych, pozytywnie wpłynie na relacje między dziećmi zdrowymi i chorymi.