projekt nr 11

11. Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców osiedla Dzieci Polskich


Lokalizacja

Miasto Ostrołęka; os. Dzieci Polskich; nr działki 40458 - stanowiąca własność miasta Ostrołęki

Skrócony opis

Projekt zakłada montaż huśtawki dla os. niepełnosprawnych z zamkiem zabezpieczającym, na podłożu poliuretanowym z dedykowanym ogrodzeniem i tablicą regulaminu oraz montaż urządzeń siłowni na powietrzu typu: motyl rozciągający, wioślarz wolnostojący, drążek.

Opis projektu

Projekt zakłada montaż huśtawki (1 szt.) dla os. niepełnosprawnych (typu Integrado Saturn) z zamkiem zabezpieczającym, na podłożu poliuretanowym (ok. 32 m2) z dedykowanym ogrodzeniem i tablicą regulaminu oraz montaż urządzeń siłowni na powietrzu (3 szt.) typu: motyl rozciągający, wioślarz wolnostojący, drążek. Urządzenia te będą uzupełniały wyposażenie sąsiedniego placu zabaw i ogólnodostępnej siłowni, zlokalizowanych na tej samej działce 40458.

Postęp realizacji

W lipcu 2021 r. rozstrzygnięto postępowanie na realizację robót budowlanych w zadaniu pn. "Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców os. Dzieci Polskich w Ostrołęce". Wybrano firmę ROMA Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Mariusz Bartkowicz. W ramach inwestycji z budżetu obywatelskiego ułożona została m.in. bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa oraz chodniki, zamontowano ogrodzenie oraz huśtawkę integracyjną dla osób z niepełnosprawnościami. Poza ogrodzeniem stanęły trzy urządzenia do ćwiczeń na powietrzu.