projekt nr 1

1. Wymiana chodnika i nawierzchni ulicy Olimpijskiej


Opis projektu

Projekt zakłada wymianę nawierzchni ul. Olimpijskiej i chodnika o pow. 1600 m kw. Modernizację ulicy i chodnika można wykonać z kostki brukowej. Ulica i chodnik jest bardzo zniszczona i powoduje utrudnienia pieszym, zmotoryzowanym, jej stan pogarsza się z roku na rok. Zły stan drogi i chodnika, wyrwy, duże ubytki, utrudnia znacznie bezpieczne przejście, przejechanie rowerem, wózkiem do ogrodu działkowego. Stanowi poważne niebezpieczeństwo w ruchu kołowym i pieszym.

Uzasadnienie

Ogród ROD Czeczotka jest terenem otwartym dla mieszkańców Ostrołęki, pełni funkcję rekreacyjną i wypoczynkową. Modernizacja ulicy przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu i stanu technicznego drogi. Poprawi bezpieczeństwo bardzo licznych pieszych i zmotoryzowanych korzystających z ul. Olimpijskiej, a także wizerunek miasta. Wykonanie chodnika i jezdni poprawi znacznie bezpieczeństwo mieszkańców.

Opis lokalizacji

Ulica Olimpijska, nr działki: 40007

Opis realizacji

8 lipca 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. Termin jej przedstawienia to 8 października 2019 r. Koszt opracowania dokumentacji to 19.065,00 złotych.

Postęp realizacji

8 lipca 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. Termin jej przedstawienia to 8 października 2019 r. Koszt opracowania dokumentacji to 19.065,00 złotych.

Projekt zaakceptowany merytorycznie