projekt nr 1

1. Wymiana chodnika i nawierzchni ulicy Olimpijskiej


Lokalizacja

Ulica Olimpijska, nr działki: 40007

Skrócony opis

Wymiana nawierzchni ul. Olimpijskiej i chodnika o pow. 1600 m kw. Modernizacja ulicy i chodnika można wykonać z kostki brukowej. Ulica i chodnik są bardzo zniszczone i powodują utrudnienia pieszym, zmotoryzowanym, jej stan pogarsza się z roku na rok. Zły stan drogi i chodnika, wyrwy, duże ubytki stanowi poważne niebezpieczeństwo w ruchu kołowym i pieszym.

Opis projektu

Projekt zakłada wymianę nawierzchni ul. Olimpijskiej i chodnika o pow. 1600 m kw. Modernizację ulicy i chodnika można wykonać z kostki brukowej. Ulica i chodnik jest bardzo zniszczona i powoduje utrudnienia pieszym, zmotoryzowanym, jej stan pogarsza się z roku na rok. Zły stan drogi i chodnika, wyrwy, duże ubytki, utrudnia znacznie bezpieczne przejście, przejechanie rowerem, wózkiem do ogrodu działkowego. Stanowi poważne niebezpieczeństwo w ruchu kołowym i pieszym.

Uzasadnienie

Ogród ROD Czeczotka jest terenem otwartym dla mieszkańców Ostrołęki, pełni funkcję rekreacyjną i wypoczynkową. Modernizacja ulicy przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu i stanu technicznego drogi. Poprawi bezpieczeństwo bardzo licznych pieszych i zmotoryzowanych korzystających z ul. Olimpijskiej, a także wizerunek miasta. Wykonanie chodnika i jezdni poprawi znacznie bezpieczeństwo mieszkańców.

Opis realizacji

8 lipca 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. Termin jej przedstawienia to 8 października 2019 r. Koszt opracowania dokumentacji to 19.065,00 złotych. Na podstawie otrzymanej dokumentacji,  24 października 2019 r. ogłoszono przetarg na „Wymianę chodnika i nawierzchni ulicy Olimpijskiej w Ostrołęce”. 8 listopada nastąpiło otwarcie ofert. W postępowaniu zgłosiło się dwóch przedsiębiorców. 18 listopada 2019 r. wybrano korzystniejszą ofertę, niestety przedsiębiorca odstąpił od podpisania umowy. Wkrótce ogłoszony zostanie kolejny przetarg na realizację tego zadania z terminem realizacji inwestycji do 30 czerwca 2019 r.

Postęp realizacji

8 lipca 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. Termin jej przedstawienia to 8 października 2019 r. Koszt opracowania dokumentacji to 19.065,00 złotych. Na podstawie otrzymanej dokumentacji, 24 października 2019 r. ogłoszono przetarg na „Wymianę chodnika i nawierzchni ulicy Olimpijskiej w Ostrołęce”. 8 listopada nastąpiło otwarcie ofert. W postępowaniu zgłosiło się dwóch przedsiębiorców. 18 listopada 2019 r. wybrano korzystniejszą ofertę, niestety przedsiębiorca odstąpił od podpisania umowy. Wkrótce ogłoszony zostanie kolejny przetarg na realizację tego zadania z terminem realizacji inwestycji do 30 czerwca 2019 r.

Projekt zaakceptowany merytorycznie