projekt nr 1

1. Wymiana chodnika i nawierzchni ulicy Olimpijskiej


Lokalizacja

Ulica Olimpijska, nr działki: 40007

Skrócony opis

Wymiana nawierzchni ul. Olimpijskiej i chodnika o pow. 1600 m kw. Modernizacja ulicy i chodnika można wykonać z kostki brukowej. Ulica i chodnik są bardzo zniszczone i powodują utrudnienia pieszym, zmotoryzowanym, jej stan pogarsza się z roku na rok. Zły stan drogi i chodnika, wyrwy, duże ubytki stanowi poważne niebezpieczeństwo w ruchu kołowym i pieszym.

Opis projektu

Projekt zakłada wymianę nawierzchni ul. Olimpijskiej i chodnika o pow. 1600 m kw. Modernizację ulicy i chodnika można wykonać z kostki brukowej. Ulica i chodnik jest bardzo zniszczona i powoduje utrudnienia pieszym, zmotoryzowanym, jej stan pogarsza się z roku na rok. Zły stan drogi i chodnika, wyrwy, duże ubytki, utrudnia znacznie bezpieczne przejście, przejechanie rowerem, wózkiem do ogrodu działkowego. Stanowi poważne niebezpieczeństwo w ruchu kołowym i pieszym.

Postęp realizacji

8 lipca 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. Termin jej przedstawienia to 8 października 2019 r. Koszt opracowania dokumentacji to 19.065,00 złotych. Na podstawie otrzymanej dokumentacji, 24 października 2019 r. ogłoszono przetarg na „Wymianę chodnika i nawierzchni ulicy Olimpijskiej w Ostrołęce”. 8 listopada nastąpiło otwarcie ofert. W postępowaniu zgłosiło się dwóch przedsiębiorców. 18 listopada 2019 r. wybrano korzystniejszą ofertę, niestety przedsiębiorca odstąpił od podpisania umowy. 9 stycznia 2020 r. ogłoszono kolejny przetarg. 16 marca 2020 r. dokonano otwarcia ofert. Niestety, oferta z najniższą ceną przekraczała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Przetarg unieważniono. 10 września 2020 r. ogłoszono kolejny przetarg na realizację robót budowlanych, tj. wymianę chodnika i nawierzchni na ulicy Olimpijskiej. W postępowaniu wybrano firmę, która złożyła najlepszą ofertę biorąc pod uwagę cenę oraz okres gwarancji, tj. MAR-BUD Mariusz Kamrat. Zakres prac inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w ulicy Olimpijskiej rozpoczyna się od ulicy Wincentego Witosa - od bramy wjazdowej na teren ogródków działkowych, a kończy na skrzyżowaniu z ulicą Stefana Kijaka. Inwestycja będzie polegała na wykonaniu naprawy konstrukcji układu drogowego ulicy oraz ujednoliceniu jej geometrii do ciągu pieszo - jezdnego. Zakres zamówienia obejmuje: • budowę ciągu pieszo - jezdnego, • budowę drenu francuskiego, • ustawienie oznakowania pionowego. Długość odcinka przewidzianego do wykonania wynosi 314,33m. Termin realizacji: 18.12.2020r.

Projekt zaakceptowany merytorycznie