Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 20

20. Ogólnodostępne szatnie przy kompleksie boisk wielofunkcyjnych ZSZ nr 1 w Ostrołęce


Skrócony opis

Remont pomieszczeń, przygotowanie szatni i zaplecza dla korzystających z obiektu. Wyremontujemy pomieszczenia pod szatnie - wyrównamy podłogi, ściany oraz sufity, wymienimy oświetlenie, okna i drzwi. Przygotowane zostaną toalety, prysznice, ocieplimy budynek oraz wyłożymy kostkę brukową. Zakupimy wyposażenie szatni. Zapewnimy bezpieczne, atrakcyjne i komfortowe korzystanie z pomieszczeń.

Opis projektu

Projekt "Ogólnodostępne szatnie przy kompleksie boisk wielofunkcyjnych ZSZ nr 1 w Ostrołęce". Teren przy ul. 11 listopada 20 - remont pomieszczeń, przygotowanie szatni i zaplecza dla korzystających z obiektu. Projekt stworzony został z myślą o aktywności dzieci i młodzieży szkolnej aby udostępnić im jak najlepsze warunki do uprawiania sportu oraz wszelkiej aktywności fizycznej. Z ogólnodostępnych szatni mogłyby skorzystać dzieci, młodzież szkolna, kluby i stowarzyszenia sportowe z terenu Miasta Ostrołęki oraz inne stowarzyszenia i podmioty.

Dotychczas z kompleksu boisk korzystają uczniowie ZSZ nr 1, inne szkoły, kluby i stowarzyszenia oraz odbywają się szkolne zawody sportowe. Z boiska mogą też skorzystać osoby prywatne po ówczesnej rezerwacji u zarządcy obiektu. Kompleks boisk wielofunkcyjnych nie posiada ogólnodostępnych szatni w swoim bliskim otoczeniu. Szkoły, kluby sportowe i stowarzyszenia czy inne podmioty korzystające z obiektu muszą w tym momencie przebierać się poza boiskiem lub w szkole, co nie zawsze jest możliwe z powodu odbywających się w szkole innych zajęć.

Budynek wskazany do projektu jest położony w odstępie kilkunastu metrów od boisk wielofunkcyjnych położonych na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1.

Dbając o komfort użytkowania i walory estetyczne należy wyremontować pomieszczenia budynku oraz uzupełnić w niezbędne wyposażenie oraz zagospodarować teren przyległy. Remont pomieszczeń budynku oraz zakup wyposażenia obejmowałby:

1) wylewkę podłogową,
2) tynkowanie, malowanie ścian i sufitów,
3) montaż podwieszanych sufitów i oświetlenia,
4) postawienie i przygotowanie do korzystania ścian szatni, toalet, pryszniców, umywalek, odpływów wody,
5) zakup i montaż okien i drzwi,
6) przygotowanie podłoża i położenie płytek,
7) zakup wszystkich niezbędnych materiałów budowlanych,
8) doprowadzenie i przygotowanie do korzystania ogrzewania, energii elektrycznej, wody oraz kanalizacji,
9) zakup i montaż ławek, wieszaków, zestawów natryskowych, umywalek, zestawów wc - armatury,
10) wyłożenie kostki brukowej - stworzenie bezpośredniego połączenia komunikacyjnego z boiskami wielofunkcyjnymi,
11) ocieplenie poddasza,
12) wykonanie elewacji budynku.

Wszystko sprawiłoby, że warunki, że bezpieczeństwo, atrakcyjność korzystania z całego obiektu znacznie by wzrosła.

Lokalizacja projektu

Budynki w zarządzenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce przy kompleksie boisk wielofunkcyjnych przy ul. 11 Listopada 20, usytuowane pomiędzy boiskiem o sztucznej nawierzchni wraz z bieżnią i skocznią, a boiskiem wielofunkcyjnym tartanowym. Teren położony przy ul. 11 listopada, wjazd od ul. Inwalidów Wojennych

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wylewka podłogowa10 000 zł
2tynkowanie oraz malowanie ścian i sufitów10 000 zł
3zakup i montaż sufitów podwieszanych15 000 zł
4zakup i montaż oświetlenia 10 000 zł
5zakup i wyłożenie płytek20 000 zł
6zakup okien i drzwi25 000 zł
7zakup wieszaków, ławek, zestawów natryskowych, umywalek, zestawów wc - armatury30 000 zł
8wyłożenie kostki brukowej 15 000 zł
9podłączenie ogrzewania, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej 30 000 zł
10zakup niezbędnych materiałów i akcesoriów budowlanych, narzędzi 5 000 zł
11ocieplenie poddasza wełną 10 000 zł
12elewacja budynku 35 000 zł
Łącznie: 215 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Ogólnodostępne szatnie przy kompleksie boisk wielofunkcyjnych ZSZ nr 1 w Ostrołęce

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego ostroleka.budzet-obywatelski.org jest Prezydent Miasta Ostrołęki z siedzibą pl. gen. J. Bema 1. 

Prezydent Miasta Ostrołęki  szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu ostroleka.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu ostroleka.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, pesel, adres, numer telefonu. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z  Prezydentem Miasta Ostrołęki. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Ostrołęki uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie ostroleka.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowane przez Prezydenta Miasta Ostrołęki, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Prezydenta Miasta Ostrołęki, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa ostroleka.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Prezydenta Miasta Ostrołęki lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email: iod@um.ostroleka.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 29 765 42 70. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.