projekt nr 7

7. Mała architektura miejska - ul. Głowackiego


Lokalizacja

Ul. Głowackiego

Skrócony opis

Projekt obejmuje wymianę małej architektury i oświetlenia oraz  zakup  iluminacji świątecznych co pobudzi ul. Głowackiego do życia, zwiększy jej atrakcyjność, estetykę, bezpieczeństwo oraz przyciągnie potencjalnych inwestorów, a także przyczyni się do powstania ogródków gastronomicznych. Ulica będzie  miejscem spotkań mieszkańców osiedla jak również społeczności całego miasta.

Opis projektu

Projekt dotyczy  wymiany malej architektury oraz iluminacji świątecznych (w okresie zimowym) na ul. Głowackiego. Ulica należy do osiedla Stare Miasto, jednak jej stan odbiega wyglądem od pozostałych uliczek usytuowanych na wspomnianym terenie.  Elementy małej architektury są w opłakanym stanie i wymagają wymiany tak, aby tworzyły jednolity, spójny, estetyczny ciąg. Niezbędna jest również wymiana kloszy. Nowe będą dawały więcej światła, co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców w godzinach wieczornych przy  jednoczesnym  ograniczeniu ilości światła wpadającego do położonych wzdłuż ulicy mieszkań. Zakup i zamontowanie kwietników na każdej  latarni oraz wymian donic umożliwi coroczne nasadzenia, które wpłyną na atrakcyjność i estetykę ulicy.  Zimą na  kwietniki - celem ich ochrony przed zniszczeniem - będą nałożone  nakładki – kule świerkowe z ozdobami świątecznymi. Aby utrzymać klimat świąteczny  na ulicy zostaną umieszczone iluminacje świetlne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Kwietniki20 000 zł
2donice 18 000 zł
3ławki12 000 zł
4kosze na smieci6 000 zł
5kule świerkowe-nakładki na latarnie20 000 zł
6iluminacje, nitki świetlne10 474,29 zł
7klosze z nakładkami 8 000 zł
Łącznie: 94 474,29 zł

Postęp realizacji

W ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano 61 kwietników wraz z wkładkami uprawnymi oraz 19 ozdobnych kul świątecznych wraz z lampkami led i bombkami na ww. kwietniki, mocowane na latarniach. W kwietnikach pojawiły się nowe nasadzenia.