projekt nr 17

17. Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Mila w zbiegu ulic Łęczysk z ulicą Jana Sobieskiego


Lokalizacja

Plac zabaw w zbiegu ulic Łęczysk i J. Sobieskiego

Skrócony opis

Celem projektu jest montaż brakującego ogrodzenia, lampy oświetleniowej z kamerami monitoringu, doposażenie placu zabaw oraz poprawa wyglądu i funkcjonalności boiska. Nowoczesne urządzenia pozwolą spędzać bezpiecznie czas na tym placu zabaw i czuć się bardziej komfortowo. Montaż kamer przyczyni się poprawy bezpieczeństwa na tym osiedlu i zapobiegnie dewastacji tego otoczenia.

Opis projektu

Dokończenie ogrodzenia i montaż lamp oświetleniowych. Renowacja istniejącego już boiska. Doposażenie urządzeń na placu zabaw. Montaż kamer monitoringu.

Słup oświetleniowy powinien znajdować się na środku placu, między placem zabaw a boiskiem. Powinien on mieć dwie lampy skierowane w dwie strony, oświetlające cały teren. Dodatkowo na słupie mają zostać zamontowane kamery monitoringu, po jednej z każdej strony. Koszt słupa oświetleniowego to około 8 tysięcy złotych, koszt kamery 1500 złotych. Dotychczasowe ogrodzenie w tym miejscu kosztowało ok. 5 tys. złotych. Aby je dokończyć potrzeba 5-6 tys. złotych.

Ustawienie dodatkowej zabawki na placu zabaw, w miejscu piaskownicy lub innym, w zależności od wymagań producenta co do zachowania bezpiecznych odległości od ogrodzenia.

Za pozostałe środki, poprawki na boisku.

Postęp realizacji

29 grudnia 2020 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych związanych z doposażeniem i modernizacją placu zabaw u zbiegu ul. Łęczysk z ul. J. Sobieskiego w Ostrołęce. W ramach modernizacji na całym placu zabaw położona zostanie bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa natryskowa oraz chodniki z ławkami i koszami na śmieci. W ramach doposażenia powstanie piaskownica dla dzieci. Termin składania ofert mija 19 stycznia 2021 r.