projekt nr 17

17. Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Mila w zbiegu ulic Łęczysk z ulicą Jana Sobieskiego


Lokalizacja

Plac zabaw w zbiegu ulic Łęczysk i J. Sobieskiego

Skrócony opis

Celem projektu jest montaż brakującego ogrodzenia, lampy oświetleniowej z kamerami monitoringu, doposażenie placu zabaw oraz poprawa wyglądu i funkcjonalności boiska. Nowoczesne urządzenia pozwolą spędzać bezpiecznie czas na tym placu zabaw i czuć się bardziej komfortowo. Montaż kamer przyczyni się poprawy bezpieczeństwa na tym osiedlu i zapobiegnie dewastacji tego otoczenia.

Opis projektu

Dokończenie ogrodzenia i montaż lamp oświetleniowych. Renowacja istniejącego już boiska. Doposażenie urządzeń na placu zabaw. Montaż kamer monitoringu.

Słup oświetleniowy powinien znajdować się na środku placu, między placem zabaw a boiskiem. Powinien on mieć dwie lampy skierowane w dwie strony, oświetlające cały teren. Dodatkowo na słupie mają zostać zamontowane kamery monitoringu, po jednej z każdej strony. Koszt słupa oświetleniowego to około 8 tysięcy złotych, koszt kamery 1500 złotych. Dotychczasowe ogrodzenie w tym miejscu kosztowało ok. 5 tys. złotych. Aby je dokończyć potrzeba 5-6 tys. złotych.

Ustawienie dodatkowej zabawki na placu zabaw, w miejscu piaskownicy lub innym, w zależności od wymagań producenta co do zachowania bezpiecznych odległości od ogrodzenia.

Za pozostałe środki, poprawki na boisku.

Uzasadnienie

Na realizacji tego projektu skorzystają mieszkańcy osiedla Łęczysk. Nowoczesne urządzenia pozwolą spędzać bezpiecznie czas na tym placu zabaw i czuć się bardziej komfortowo. Montaż kamer przyczyni się poprawy bezpieczeństwa na tym osiedlu. Zapobiegnie dewastacji tego otoczenia i zaniecha działań, które mogłyby przyczynić przyczynić do niszczenia terenu miejskiego. Dzięki temu projektowi estetyka tego terenu poprawi się w znacznym stopniu. Zmodernizowany plac zabaw będzie miejscem bezpiecznym i atrakcyjnym dla naszego osiedla i dla wszystkich osób spędzających czas na tym placu zabaw.