projekt nr 51

51. Budowa nawierzchni ulicy Żytniej


Lokalizacja

Ostrołęka, ul. Żytnia (osiedle Pomian)

Skrócony opis

Żytnia nie musi kojarzyć się z .....i drogą polną

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowa ciągu pieszo-jezdnego na ulicy Żytniej w Ostrołęce. W części ulicy Żytniej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sybiraków w kierunku posesji Żytnia 6, Żytnia 4 i Żytnia 2. Z uwagi na istniejące warunki terenowe nie jest wymagana budowa kanalizacji deszczowej. W tym przypadku możliwe jest zastosowanie drenażu francuskiego, co przełoży się na zmniejszenie kosztów inwestycji.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Opracowanie dokumentacji, prace budowlane 69 000 zł

Postęp realizacji

W wyniku przeprowadzonych postępowań na realizację zadania nie udało się wybrać wykonawcy. Powodem przesunięcia inwestycji na kolejny rok jest zbyt wysoki koszt realizacji zadania.