projekt nr 5

5. "MŁODZIEŻ DLA OSTROŁĘKI - KONCERT HIP-HOPOWY DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA OSTROŁĘKI"


Lokalizacja

Plac Generała Józefa Bema - działka ewidencyjna nr 20754/1  
lub
Plaża Miejska w Ostrołęce - działka ewidencyjna nr 20550  

Skrócony opis

Koncert byłby otwarty dla wszystkich i zostałby zorganizowany w okresie maj-sierpień 2020 r. na placu gen. Józefa Bema lub plaży miejskiej. Głównym motywem muzycznym koncertu byłaby muzyka hip-hop, która posiada setki fanów nie tylko wśród młodego pokolenia miasta. W koncercie udział wzięliby najbardziej popularni wykonawcy polskiej sceny hip-hopowej.

Opis projektu

Projekt w ramach budżetu obywatelskiego ma na celu organizację koncertu plenerowego dla mieszkańców Ostrołęki. Koncert miałby charakter otwarty i zostałby zorganizowany w okresie maj-sierpień 2020r. na placu gen. Józefa Bema lub często uczęszczanej przez młodzież oraz pozostałych mieszkańców miasta - Plaży Miejskiej. Głównym motywem muzycznym koncertu byłaby muzyka hip-hop, która posiada setki fanów nie tylko wśród młodego pokolenia miasta. W koncercie udział wzięliby najbardziej popularni wykonawcy polskiej sceny hip-hopowej. W ramach koncertu planuje się również organizację występu lokalnych, ostrołęckich artystów wykonujących podobny styl muzyki. Przez ostatnie kilka lat rola młodzieży w polityce młodzieżowej miasta była praktycznie marginalizowana. Efektem projektu będzie budowanie większej integracji i dialogu międzypokoleniowego młodzieży z mieszkańcami Ostrołęki, a także zwiększaniu aktywności i zaangażowania ludzi młodych w życie samorządowe i kulturalne miasta Ostrołęki.

Postęp realizacji

Miasto Ostrołęka planowało realizację zadania w dniu 29 sierpnia 2020 r. W tym celu zawarto umowy z wykonawcami. Niestety, w marcu br. w Polsce wprowadzono stan epidemii związany z wysoką zachorowalnością wywołanego wirusem COVID-19. Aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, wprowadzono szereg obostrzeń, w tym zakaz lub ograniczenie organizowania imprez masowych, kulturalnych czy rozrywkowych. Wprowadzono również limity osób, które mogą w takich wydarzeniach uczestniczyć. Aby zapewnić realizację zadania w sposób bezpieczny, samorząd Miasta Ostrołęki zdecydował o przesunięciu realizacji zadania na rok kolejny. Z Wykonawcami zawarto stosowne aneksy do umów. Koncert odbył się 4 września 2021 r. na plaży miejskiej. Wystąpili: SamoHa, Fuzja, Plan Be, KęKę oraz O.S.T.R.