projekt nr 5

5. "MŁODZIEŻ DLA OSTROŁĘKI - KONCERT HIP-HOPOWY DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA OSTROŁĘKI"


Lokalizacja

Plac Generała Józefa Bema - działka ewidencyjna nr 20754/1  
lub
Plaża Miejska w Ostrołęce - działka ewidencyjna nr 20550  

Skrócony opis

Koncert byłby otwarty dla wszystkich i zostałby zorganizowany w okresie maj-sierpień 2020 r. na placu gen. Józefa Bema lub plaży miejskiej. Głównym motywem muzycznym koncertu byłaby muzyka hip-hop, która posiada setki fanów nie tylko wśród młodego pokolenia miasta. W koncercie udział wzięliby najbardziej popularni wykonawcy polskiej sceny hip-hopowej.

Opis projektu

Projekt w ramach budżetu obywatelskiego ma na celu organizację koncertu plenerowego dla mieszkańców Ostrołęki. Koncert miałby charakter otwarty i zostałby zorganizowany w okresie maj-sierpień 2020r. na placu gen. Józefa Bema lub często uczęszczanej przez młodzież oraz pozostałych mieszkańców miasta - Plaży Miejskiej. Głównym motywem muzycznym koncertu byłaby muzyka hip-hop, która posiada setki fanów nie tylko wśród młodego pokolenia miasta. W koncercie udział wzięliby najbardziej popularni wykonawcy polskiej sceny hip-hopowej. W ramach koncertu planuje się również organizację występu lokalnych, ostrołęckich artystów wykonujących podobny styl muzyki. Przez ostatnie kilka lat rola młodzieży w polityce młodzieżowej miasta była praktycznie marginalizowana. Efektem projektu będzie budowanie większej integracji i dialogu międzypokoleniowego młodzieży z mieszkańcami Ostrołęki, a także zwiększaniu aktywności i zaangażowania ludzi młodych w życie samorządowe i kulturalne miasta Ostrołęki.

Uzasadnienie

Polityka młodzieżowa miasta, jako element polityki samorządowej, powinna stanowić ważną oś wspierania rozwoju młodych mieszkańców Ostrołęki. Jednym z jej elementów jest aktywne włączenie się młodzieży w organizację wydarzeń kulturalnych. Młodzież chce aktywnie włączyć się w życie miasta, świadczy o tym duży udział młodzieży w sondzie przeprowadzonej na profilu społecznościowym Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki, dotyczącym organizacji koncertu w mieście. Projekt odpowiada na ważny problem, jakim była dotychczasowa marginalizacja młodzieży w polityce samorządowej miasta, braku pobudzania aktywności wśród najmłodszego pokolenia Ostrołęki. Organizacja koncertu z udziałem MRM Ostrołęki będzie stanowiła ważny element integracji międzypokoleniowej młodzieży i pozostałych mieszkańców Ostrołęki, jak również podniesie świadomość młodzieży w możliwość aktywnego budowania społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu samorządowym. Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców miasta Ostrołęki.