projekt nr 7

7. Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskeigo i Lenartowiecza na Osiedlu Stacja w Ostrołęce


Lokalizacja

Działki o numerach 61712 i 61713 na rogu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza

Skrócony opis

Stwórzmy "Przestrzeń aktywności miejskiej z historią w tle". Modernizacja  skweru będzie obejmowała utworzenie nowoczesnego podestu z "wachlarzowymi" schodami oraz unikatową formę zagospodarowania zieleni umożliwiającą aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Ponadto projekt przewiduje wyposażenie terenu w postaci ławek wolnostojących, koszy na śmieci, oraz zasadzenie ozdobnych krzewów.

Opis projektu

Projekt dotyczy rewitalizacji działek o numerze 67712 oraz 61713 u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na osiedlu "Stacja" w Ostrołęce pod nazwą "Przestrzeń aktywności miejskiej z historią w tle". Modernizacja  będzie  obejmowała utworzenie nowoczesnego podestu z "wachlarzowymi" schodami oraz unikatową formę zagospodarowania zieleni umożliwiającą aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Ponadto projekt przewiduje wyposażenie terenu w postaci ławek wolnostojących, koszy na śmieci, oraz zasadzenie ozdobnych krzewów.

Uzasadnienie

Rewitalizacja w/w działek przyczyni się do realizacji szeroko rozumianej integracji społecznej i kulturowej. Inwestycja ma za zadanie poprawić i dostosować plac do potrzeb aktywności mieszkańców osiedla, polepszyć estetykę przestrzeni publicznej i ożywić ją, jak również umożliwić wspólne aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Urządzenia rekreacyjne, które obecnie się tam znajdują zostaną zachowane zmienią jednak swój  stan  położenia. .


Postęp realizacji

29 grudnia 2020 r. ogłoszony został przetarg na realizację robót budowlanych związanych z rewitalizacją terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os. Stacja w Ostrołęce. W ramach zadania planowana jest budowę obiektów małej architektury takich jak ławki, śmietniki i urządzenia rekreacyjne dla dzieci, zieleń, boiska sportowe. Nawierzchnię bezpieczną pod urządzenia placu zabaw stanowić ma poliuretan. Dodatkowo powstaną chodniki z kostki betonowej oraz parking na 8 miejsc postojowych. W wyniku postępowania wybrano firmę Supreme Sport Sp. z o.o.