projekt nr 7

7. Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskeigo i Lenartowiecza na Osiedlu Stacja w Ostrołęce


Opis projektu

Projekt dotyczy rewitalizacji działek o numerze 67712 oraz 61713 u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na osiedlu "Stacja" w Ostrołęce pod nazwą "Przestrzeń aktywności miejskiej z historią w tle". Modernizacja będzie obejmowała utworzenie nowoczesnego podestu z "wachlarzowymi" schodami oraz unikatową formę zagospodarowania zieleni umożliwiającą aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Ponadto projekt przewiduje wyposażenie terenu w postaci ławek wolnostojących, koszy na śmieci, oraz zasadzenie ozdobnych krzewów.

Uzasadnienie

Rewitalizacja w/w działek przyczyni się do realizacji szeroko rozumianej integracji społecznej i kulturowej. Inwestycja ma za zadanie poprawić i dostosować plac do potrzeb aktywności mieszkańców osiedla, polepszyć estetykę przestrzeni publicznej i ożywić ją, jak również umożliwić wspólne aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Urządzenia rekreacyjne, które obecnie się tam znajdują zostaną zachowane zmienią jednak swój stan położenia. .


Opis lokalizacji

Działki o numerach 61712 i 61713 na rogu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza