Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 3

3. SPORT ---> owo na ----> LEŚNYM


Skrócony opis

Projekt "SPORT ---> owo na ----> LEŚNYM"  to modernizacja istniejącego już boiska do gry w piłkę nożną na Osiedlu Leśnym.
Obejmuje on:
- wykonanie nowej bezpiecznej nawierzchni wraz z obrzeżami zapewniającą bezpieczne użytkowanie boiska
- zakup i montaż bramek do piłki nożnej
- zakup i montaż stacji rowerowej oraz stacji naprawczej dla rowerów
- modernizacja istniejącej wiaty

Opis projektu

W projekcie "SPORT ---> owo na ----> LEŚNYM"  zwracamy się o modernizację istniejącego już boiska do gry w piłkę nożną na Osiedlu Leśnym.
Zakres rzeczowy niniejszego  projektu obejmuje:
- wykonanie nowej bezpiecznej nawierzchni wraz z obrzeżami zapewniającą bezpieczne użytkowanie boiska oraz przyłączenie do sieci OPWIK w celu podlewania boiska
- zakup i montaż bramek do piłki nożnej
- zakup i montaż stacji rowerowej oraz stacji naprawczej dla rowerów
- modernizacja istniejącej wiaty
Wykonanie nowej, bezpiecznej nawierzchni - murawy piłkarskiej - jest konieczne z powodu uszkodzeń jakie są na obecnym podłożu. Obecnie jest to nierówny teren porośnięty nie tylko trawą. Znajdują się w nim wyrwy co sprzyja upadkom. Obecnie znajdujące się na boisku bramki są stare i nie estetyczne, a ogrodzenie stwarza zagrożenie dla użytkowników po przez wystawiające z niego druty. Istniejąca wiata też jest już zniszczona i nieestetyczna. Nowe ogrodzenie, bramki, wiata oraz wyrównanie murawy poprawią nie tylko bezpieczeństwo korzystania z boiska ale wpłyną też na ładniejszy wygląd obiektu. Zakup stacji rowerowej z 5 rowerami oraz stacji naprawy rowerów w pełni urozmaici teren rekreacyjno sportowy na osiedlu Leśnym. Modernizacja obecnego boiska przyczyni się do uatrakcyjnienia aktywnego spędzania czasu młodzieży z  naszego osiedla. Nowe boisko będzie służyć też młodym ludziom goszczącym na Leśnym. Stanie się ono miejscem integracji młodego pokolenia, będzie ono służyło także rodzicom i seniorom do aktywnego spędzania czasu. Powstanie stacji rowerowej umożliwi przemieszczanie się mieszkańcom osiedla Leśne do Ostrołęki alternatywnym środkiem transportu. Obok boiska znajdują się już "siłownia pod chmurką" oraz nowy plac zabaw dla dzieci, które cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Modernizacja istniejącego boiska będzie uzupełnieniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego jaki mamy nadzieję stworzyć na naszym osiedlu. Projekt jest bardzo istotny i potrzebny. W najbliższej okolicy nie ma boiska do gry w piłkę nożną oraz stacji rowerowej.
Teren po modernizacji będzie miejscem spotkań dzieci, młodzieży, rodziców i seniorów. Zacieśni więzi międzysąsiedzkie, zachęci mieszkańców do wspólnego spędzania czasu.
Projekt  "SPORT ---> owo na ----> LEŚNYM" przyczyni się nie tylko do uatrakcyjnienia terenu Osiedla Leśne ale również miasta Ostrołęki.

Lokalizacja projektu

Miejscem realizacji projektu jest teren istniejącego boiska do gry w piłkę nożną na osiedlu Leśnym przy ul. Leśnej w Ostrołęce. Obok znajduje się boisko do gry w piłkę nożną, placu zabaw i siłowni pod chmurką. W niewielkiej odległości jest też świetlica osiedlowa.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wykonanie nowej bezpiecznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem zapewniającą bezpieczne użytkowanie boiska oraz przyłączenie do sieci OPWIK w celu podlewania boiska59 500 zł
2zakup i montaż bramek do piłki nożnej4 000 zł
3modernizacja istniejącej wiaty30 000 zł
4zakup i montaż stacji rowerowej oraz stacji naprawczej dla rowerów50 000 zł
Łącznie: 143 500 zł

Miasto Ostrołęka realizuje obecnie zadanie polegające na budowie boiska przy ul. Wierzbowej. Proponujemy, by w 2024 roku zadanie ograniczyć do zbudowania nowej wiaty oraz zakupu stacji wypożyczania rowerów miejskich wraz z rowerami. Kolejne działania mogą zostać podjęte po zakończeniu obecnej inwestycji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
SPORT ---> owo na ----> LEŚNYM

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego ostroleka.budzet-obywatelski.org jest Prezydent Miasta Ostrołęki z siedzibą pl. gen. J. Bema 1. 

Prezydent Miasta Ostrołęki  szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu ostroleka.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu ostroleka.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, pesel, adres, numer telefonu. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z  Prezydentem Miasta Ostrołęki. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Ostrołęki uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie ostroleka.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowane przez Prezydenta Miasta Ostrołęki, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Prezydenta Miasta Ostrołęki, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa ostroleka.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Prezydenta Miasta Ostrołęki lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email: iod@um.ostroleka.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 29 765 42 70. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.