projekt nr 2

2. "REMONT CHODNIKA I MURKA PRZYLEGAJĄCEGO DO BUDYNKU ZSZ NR 1 IM. J. PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE"


Lokalizacja

ULICA GENERAŁA IGNACEGO PRĄDZYNSKIEGO CHODNIK I MUREK PRZYLEGAJĄCY DO BUDYNKU ZSZ NR 1  IM. J. PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE OD STRONY ULICY INWALIDÓW WOJENNYCH.

Skrócony opis

Projekt zakłada wyremontowanie chodnika przy ulicy gen. Ignacego Prądzyńskiego wraz remontem chodnika pomiędzy istniejącym murkiem a ścianą budynku ZSZ nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, remontem tego murka.

Opis projektu

Projekt zakłada remont chodnika, a także remont chodnika pomiędzy istniejącym murkiem a ścianą budynku
ZSZ nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. W związku ze złym stanem technicznym i wizualnym murka istniejącego w ww. lokalizacji, projekt zakłada generalny remont tego murka bądź w uzasadnionych okolicznościach w miarę istniejących możliwości jego likwidację. Projekt poprawi przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort pieszych w tym miejscu oraz poprawi w znacznym stopniu estetykę  pobliskiego otoczenia tj. ulic gen. Ignacego Prądzyńskiego i Inwalidów Wojennych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1REMONT CHODNIKA PRZY ULICY GEN. IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO120 000 zł
2REMONT MURKA PRZY ŚCIANIE BUDYNKU ZSZ NR 150 000 zł
Łącznie: 170 000 zł