projekt nr 14

14. Literaci na Literackiej


Lokalizacja

Ulica Literacka

Skrócony opis

Przebudowa ulicy stworzy interesujący dodatek do, planowanej na rok 2020 przebudowy, przylegającego do niej skweru. Rozpropagowanie wiedzy o autorach zasłużonych dla kultury narodowej. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa pieszych.

Opis projektu

Projekt, kanalizacja deszczowa, stylizowane lampy oświetleniowe, nawierzchnia całkowicie z kostki granitowej, brak chodników, ruch pieszy środkiem ulicy. Ograniczenie przejezdności (przegrodzenie na zwężeniu, tylko dojazdy do posesji), Obok ulicy, na wysokości skweru, ustawienie plansz z krótkimi informacjami o pisarzach i poetach będącymi patronami ulic w mieście. W nawierzchnię wbudować, z kostki innego koloru, nazwiska najsławniejszych literatów wraz z datami urodzin. Będzie to dobra sposobność do utrwalenia tych wiadomości przez przechodzące osoby, szczególnie dzieci.
Obecnie ulica ma nawierzchnię gruntową, bez kanalizacji. W trakcie ulewnych opadów zalewane są najniżej położone budynki, niektóre spotkało to kilka razy w ostatnich latach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt10 000 zł
2Wykonanie160 000 zł
3Elementy dodatkowe20 000 zł
Łącznie: 190 000 zł

Postęp realizacji

W kwietniu 2022 r. wybrano wykonawcę do opracowania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Przebudowa ulicy Literackiej". Termin realizacji zamówienia to 4 miesiące od daty podpisania umowy.