projekt nr 24

24. Wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci młodszych przy Przedszkolu Miejskim nr 9 "Bajkowa Kraina" przy ul Blachnickiego


Lokalizacja

Plac Przedszkola Miejskiego nr 9 "Bajkowa Kraina" w Ostrołęce przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II przy ul. ks. Franciszka Blachnickiego 16.

Skrócony opis

Inwestycja będzie obejmowała: zagospodarowanie terenu pod plac zabaw, wykonanie bezpiecznej nawierzchni z poliuretanu, ogrodzenia oraz wyposażenie w zabawki terenowe i urządzenia do zabawy dla dzieci 3-4 letnich. Powstanie placu zabaw dla dzieci młodszych dałoby wychowawcom możliwość częstszego korzystania z infrastruktury zewnętrznej w poczuciu bezpieczeństwa i komfortu dzieci.

Opis projektu

Projekt dotyczy wykonanie i wyposażenia placu zabaw w zabawki terenowe dla dzieci 3-4 letnich.

Inwestycja będzie obejmowała: zagospodarowanie terenu pod plac zabaw, wykonanie bezpiecznej nawierzchni z poliuretanu, wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenie w zabawki terenowe i urządzenia do zabawy dla dzieci 3-4 letnich.

Uzasadnienie

Przedszkole Miejskie nr 9 "Bajkowa Kraina" jest od wielu lat największą placówką dla dzieci przedszkolnych w mieście Ostrołęka. Do przedszkola w roku 2017/2018 uczęszczało 230 dzieci, w 11 grupach. Liczba wychowanków przedszkola od wielu lat utrzymuje się na tym samym wysokim poziomie. W opinii rodziców placówka posiada odpowiednio wyposażone sale zajęć oraz zaangażowaną i profesjonalną kadrę, jednak największą bolączką placówki jest brak placu zabaw dla młodszych dzieci. Przedszkole posiada jeden plac zabaw położony w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw SP nr 10. Plac ten znajduje się w dużej odległości od przedszkola, jest za mały aby mogła z niego korzystać większa ilość dzieci. W sezonie plac ten musi pomieścić 11 grup. Nie ma możliwości jego rozbudowania ani powiększenia. Kolejnym problemem jest odległość placu zabaw od przedszkola. Dojście z dziećmi młodszymi na jego teren i powrót zajmuje mnóstwo czasu. Dla niektórych młodszych dzieci wiąże się to z koniecznością ponownego skorzystania z toalety, co często skutkuje skróceniem i tak krótkiego czasu przeznaczonego na zabawę. W bezpośredniej odległości od przedszkola jest teren, który doskonale sprawdziłby się jako plac zabaw dla młodszych dzieci. Założenia reformy oświaty na poziomie edukacji przedszkolnej kładą ogromny nacisk na aktywność ruchową dzieci na świeżym powietrzu. Ruch dzieci w tym wieku przekłada się nie tylko na sprawność zdrowotną i fizyczną, ale i procesy myślowe. Powstanie placu zabaw dla dzieci młodszych dałoby wychowawcom możliwość częstszego korzystania z infrastruktury zewnętrznej w poczuciu bezpieczeństwa i komfortu dzieci. Inwestycja ta w założeniu służyłaby aktywnemu spędzaniu wolnego czasu również najmłodszym mieszkańcom osiedla Centrum.

Postęp realizacji

Na potrzeby realizacji zadania została opracowana dokumentacja projektowa. W dniu 13 czerwca 2019 r. ogłoszone zostało zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro. Termin składania ofert minął 8 lipca 2019 r. 9 lipca 2019 r. wybrany został wykonawca zadania, z którym niebawem zostanie podpisana umowa. Termin realizacji zadania to 2 miesiące od dnia jej podpisania. Szacowany koszt realizacji projektu to 99.264,69 złotych.

Projekt zaakceptowany merytorycznie