projekt nr 37

37. Zagospodarowanie terenu przy ul. Kijaka


Lokalizacja

Zagospodarowanie terenu pasa drogowego przy ulicy Kijaka przylegającego do Rodzinnego Ogrodu Działkowego CZECZOTKA

Skrócony opis

Zagospodarowanie terenu i utworzenie około 600 m2 łąki kwiatowej przy ulicy Stefana Kijaka,postawienie domków/hoteli dla owadów, budek i poidełek dla ptaków.

Opis projektu

Zagospodarowanie terenu  i utworzenie około 600 m2 łąki kwiatowej przy ulicy Stefana Kijaka,postawienie domków/hoteli dla owadów, budek i poidełek dla ptaków. Projekt zakłada: 1.Uporządkowanie terenu - wycięcie krzewów, trawy na całym odcinku 600m2. 2. Wysianie łąki kwiatowej. 3. Postawienie na wysianej łące kwiatowej domków/hotel dla owadów. 4. Montaż na drzewach budek lęgowych dla ptaków. 5. Ustawienie różnych poidełek dla ptaków. Utworzenie łąki kwiatowej pozwoli niedużym kosztem zagospodarować i uporządkować ten teren. Poprawi bioróżnorodność terenu, obniży koszty utrzymania oraz pozwoli utworzyć siedliska owadów i ptaków. Takie miejsce tworzyłoby strefę nie wymagającą regularnej pielęgnacji i koszenia. Poprawa estetyki terenu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Uporządkowanie terenu25 000 zł
2Wysianie łąki kwiatowej20 000 zł
3Domki/hotele dla owadów10 000 zł
4Budki lęgowe i poidełka dla ptaków4 200 zł
Łącznie: 59 200 zł