projekt nr 27

27. Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i małą sceną w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce


Lokalizacja

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 20, 07-410 Ostrołęka, nr działek: 50002/1, 50002/2, 50003, 50008, 50009

Skrócony opis

Dziedziniec ma głównie pełnić funkcję placu apelowego z małą sceną, miejsc parkingowych oraz komunikacji kołowej i pieszej, barierki z rur stalowych, ławki, kosze na śmieci, latarnie oraz skarpy z zielenią niską. Plac ma być ułożony z kostki brukowej wraz z odwodnieniem i instalacją oświetleniową.

Opis projektu

Dziedziniec ma głównie pełnić funkcję placu apelowego z małą sceną, miejsc parkingowych oraz komunikacji kołowej i pieszej, barierki z rur stalowych, ławki, kosze na śmieci, latarnie oraz skarpy z zielenią niską. Plac ma być ułożony z kostki brukowej wraz z odwodnieniem i instalacją oświetleniową.

Uzasadnienie

Projekt będzie służył nie tylko społeczności ZSZ nr 1, ale też integracji społeczności lokalnej miasta, organizacjom społecznym, np. harcerzom, rekonstruktorom, działalności kulturalnej, kultywowaniu tradycji, zwyczajów, obrzędów, organizacji imprez kulturalnych, artystycznych. Miejsce spędzania wolnego czasu, rozwoju i realizacji różnych zainteresowań, organizacji corocznych imprez, takich jak: "Szturm na Belweder" czy Festiwal Teatralny IQbator.

Postęp realizacji

Do inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa, której koszt to 15.129,00 złotych. 16 lipca został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i małą sceną ZSZ Nr 1 w Ostrołęce”. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 1 sierpnia 2019 r.Wybrano ofertę firmy Wostar Wojciech Niedźwiecki, którego oferta opiewała na kwotę 357 692,14 złotych. Okres gwarancji to 72 miesiące. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Termin realizacji to 10 grudnia 2019 r.

Projekt zaakceptowany merytorycznie