projekt nr 27

27. Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i małą sceną w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce


Opis projektu

Dziedziniec ma głównie pełnić funkcję placu apelowego z małą sceną, miejsc parkingowych oraz komunikacji kołowej i pieszej, barierki z rur stalowych, ławki, kosze na śmieci, latarnie oraz skarpy z zielenią niską. Plac ma być ułożony z kostki brukowej wraz z odwodnieniem i instalacją oświetleniową.

Uzasadnienie

Projekt będzie służył nie tylko społeczności ZSZ nr 1, ale też integracji społeczności lokalnej miasta, organizacjom społecznym, np. harcerzom, rekonstruktorom, działalności kulturalnej, kultywowaniu tradycji, zwyczajów, obrzędów, organizacji imprez kulturalnych, artystycznych. Miejsce spędzania wolnego czasu, rozwoju i realizacji różnych zainteresowań, organizacji corocznych imprez, takich jak: "Szturm na Belweder" czy Festiwal Teatralny IQbator.

Opis lokalizacji

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 20, 07-410 Ostrołęka, nr działek: 50002/1, 50002/2, 50003, 50008, 50009

Opis realizacji

16 lipca został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i małą sceną ZSZ Nr 1 w Ostrołęce”. Otwarcie ofert nastąpi 1 sierpnia 2019 r. Do inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa, której koszt to 15.129,00 złotych.

Postęp realizacji

16 lipca został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i małą sceną ZSZ Nr 1 w Ostrołęce”. Otwarcie ofert nastąpi 1 sierpnia 2019 r. Do inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa, której koszt to 15.129,00 złotych.

Projekt zaakceptowany merytorycznie