projekt nr 25

25. Plac zabaw dla dzieci przy SP nr 5 ul. Hallera


Opis projektu

Wyposażenie wielofunkcyjnego ogrodowego placu zabaw dla dzieci do 10. roku życia składającego się z huśtawek, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej itp. Plac zabaw wykonany z elementów drewnianych, plastikowych i metolowych z certyfikatem bezpieczeństwa. Sprzęt zamontowany na terenie obok boisk szkolnych. Przeznaczony dla uczniów i dzieci przebywających na świetlicy oraz dzieci mieszkańców osiedla.

Uzasadnienie

Brak w pobliżu placu zabaw, który byłby niezbędny dla małych dzieci. Istnieje ogromna potrzeba stworzenia miejsca, w którym dzieci będą mogły bezpiecznie się bawić. Na terenie szkoły znajduje się pusty plac. Proponowany w tym miejscu plac zabaw będzie służył nie tylko wychowankom szkoły, ale również dzieciom z okolicznych bloków. Plac zabaw będzie pełnił ważną funkcję społeczną.

Opis lokalizacji

ul. Hallera 12, teren Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej, działka nr 40437/5.

Opis realizacji

22 lipca 2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Ostrołęce w systemie zaprojektuj i wybuduj realizowany w ramach budżetu obywatelskiego”.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 sierpnia 2019 r.

Postęp realizacji

22 lipca 2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Ostrołęce w systemie zaprojektuj i wybuduj realizowany w ramach budżetu obywatelskiego”.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 sierpnia 2019 r.

Projekt zaakceptowany merytorycznie