Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 9

9. Festiwal Fantastyczna Ostrołęka


Skrócony opis

Projekt Festiwal Fantastyczna Ostrołęka to propozycja kreatywnej rozrywki w magicznym świecie wyobraźni wypełniony spotkaniami, debatami, warsztatami, turniejami i pokazami. W dobie nowych technologii, smartfonów i internetowej globalizacji znaczenie wyobraźni ludzkiej ciągle rośnie. Wierzymy, że to właśnie czytanie książek fantastycznych, jest doskonałym motorem dla rozwoju wyobraźni.

Opis projektu

Festiwal Fantastyczna Ostrołęka to innowacyjna propozycja na terenie naszego miasta, niemniej jednak dość popularna w wielu aglomeracjach miejskich nie tylko w Polsce, co przekonuje o słuszności realizacji podobnego projektu również w Ostrołęce. Festiwale literatury fantasy są jednym ze skuteczniejszych sposobów przyciągania młodych pokoleń do czytelnictwa. Młodzi ludzie odnajdują na tego typu wydarzeniach kulturalnych naturalną dla siebie przestrzeń zarówno do zabawy, atrakcyjnego sposobu na spędzanie czasu wolnego, jak i źródło rozwoju własnej wyobraźni i zainteresowań.   Dzięki kilkudniowemu festiwalowi literackiemu, a w ramach niego zorganizowanym spotkaniom, panelom dyskusyjnym, warsztatom, rozgrywkom, konkursom i wyzwaniom rozwijającym ostrołęcka młodzież zostanie włączona w imperatyw czytelniczy. W ramach projektu przewiduje się  szereg niezbędnych działań , wśród których należy wymienić, m.in.: 1) zorganizowanie wielu (min. 6) spotkań autorskich z pisarzami nowego nurtu fantasy; 2) przygotowanie paneli dyskusyjnych (min.2) na temat trendów i wyzwań związanych z promowaniem czytelnictwa fantastyki wśród młodzieży; 3) przygotowanie rozgrywek o charakterze turniejowym w oparciu o planszówki, karcianki, gry onilne, również na bazie gier opracowanych na motywach książki; 4) przygotowanie sesji LARP i/lub RPG; 5)  zadbanie o atrakcyjne promocje wydawnicze w świecie literatury fantasy i gier dostępne dla uczestników, 6) przygotowanie szczegółowe do konkursów literackich w nurcie fantasy, 7) zorganizowanie gier terenowych oraz warsztatów np. z charakteryzacji teatralnej 8) opracowanie i druk materiałów promocyjnych oraz promocja wydarzeń 9) rezerwacje noclegów dla autorów/trenerów; 10) zapewnienie profesjonalnego moderatora i animatorów 11) organizacja koncertów towarzyszących 12) inne prace i koszty organizacyjne związane z przygotowaniem tego typu wydarzeń 13) zakup materiałów lub sprzętów niezbędnych do realizacji zadania. Dzięki intensywnej kampanii promocyjnej, chociażby w social mediach, jest możliwość dotarcia do szerokiej rzeszy zwłaszcza młodych ludzi również tych, którzy nie byli do tej pory fanami czytelniczymi.
Projekt przewiduje poznanie interesujących pozycji książkowych podczas wielu spotkań autorskich, paneli dyskusyjnych, warsztatów lub gier, w tym też twórczości polskich pisarzy nowego nurtu fantasy. Stanowi doskonałą okazję do odkrycia oraz rozwijania swoich  pasji związanych z czytelnictwem, pisarstwem i aktorstwem, grami, filmami, rękodziełem w efekcie udziału w sesjach RPG i LARP oraz udział w konkursach literackich (pisanie własnych opowiadań i recenzji wybranych książek), zdobycie świadomości realiów średniowiecznych szczególnie na terenie Polski, oraz elementów polskiego dziedzictwa narodowego, w oparciu między innymi o pokazy, filmy, dyskusje. Młodzi ludzie wykazują dużą otwartość na różne źródła inspiracji, ale są sukcesywnie coraz bardziej wpychani w niebezpieczny schematyzm myślenia. Warto dać im jasny sygnał i konkretny impuls do korzystania z własnej kreatywności i pomysłowości na bazie przykładów ze świata dorosłych. Wierzymy, że to właśnie czytanie książek, szczególnie fantastycznych, jest doskonałym motorem dla rozwoju wyobraźni. Ustawiczne obcowanie z fantastyką pozwala stawiać śmiałe tezy, wybiegać umysłem w przyszłość jutra, która w obecnych czasach bardzo szybko staje się dniem dzisiejszym. Innowacyjna oferta kulturalna proponowana do realizacji w ramach niniejszego projektu ma szansę pozytywnie wpłynąć na aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu kulturalnym miasta, co pośrednio wpłynie na zapobieżenie wykluczeniu kulturalnemu tej grupy społecznej.

Lokalizacja projektu

Imprezy w ramach Festiwalu Ostrołęka Fantastyczna mogłyby się docelowo odbywać na terenie Hali Arkadiusza Gołasia, jako lokalizację alternatywną można byłoby rozważać Plac Wolności ewentualnie budynek biblioteki miejskiej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Kompleksowa organizacja festiwalu łącznie z zakupem niezbędnych materiałów i sprzętu do realziacji zadania213 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Festiwal Fantastyczna Ostrołęka

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego ostroleka.budzet-obywatelski.org jest Prezydent Miasta Ostrołęki z siedzibą pl. gen. J. Bema 1. 

Prezydent Miasta Ostrołęki  szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu ostroleka.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu ostroleka.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, pesel, adres, numer telefonu. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z  Prezydentem Miasta Ostrołęki. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Ostrołęki uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie ostroleka.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowane przez Prezydenta Miasta Ostrołęki, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Prezydenta Miasta Ostrołęki, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa ostroleka.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Prezydenta Miasta Ostrołęki lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email: iod@um.ostroleka.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 29 765 42 70. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.