projekt nr 3

3. LeŚnE RoZBawi DzieCIAki - doposażenie i przebudowa placu zabaw na Osiedlu Leśnym


Lokalizacja

Miejscem realizacji projektu jest istniejący plac zabaw na osiedlu Leśnym przy ul. Leśnej w Ostrołęce. Jest on usytuowany obok boiska piłkarskiego i siłowni pod chmurką. W jego okolicy znajduje się też scena i boisko do koszykówki.

Skrócony opis

Projekt "LeŚnE RoZBawi DzieCIAki"  to doposażenie i przebudowa istniejącego placu zabaw na osiedlu Leśnym.
Obejmuje on:
- zakup i montaż dodatkowego zespołu zabawkowego RIBON, na którym może jednocześnie bawić kilkanaście osób,
- wykonanie do niej poliuretanowej nawierzchni, która zapewni bezpieczną zabawę,
- wymianę zniszczonych koszy na śmieci, które wpłyną na walory estetyczne placu zabaw.

Opis projektu

W projekcie "LeŚnE RoZBawi DzieCIAki" zwracamy się o doposażenie i przebudowę istniejącego placu zabaw na osiedlu Leśnym. Zakres rzeczowy niniejszego  projektu obejmuje:
- zakup i montaż dodatkowego zespołu zabawowego RIBON,
- wykonanie do niego poliuretanowej nawierzchni,
- wymianę zniszczonych koszy na śmieci.
Dodatkowa zabawka to zestaw zabawowy RIBON, który pozwoli na jednoczesną zabawę kilkunastu dzieciom (zdjęcie w załączeniu). Wykonana do niego powierzchnia z poliuretanu zapewni im bezpieczną zabawę. Obecnie nawierzchnia jest trawiasta i bardzo nierówna co sprzyja upadkom (zdjęcia w załączeniu). Doposażenie placu zabaw w nową zabawkę przyczyni się do uatrakcyjnienia zabawy małym mieszkańcom naszego osiedla. Zestaw zabawowy będzie służyć dzieciom z osiedla jak również maluchom goszczącym na Leśnym. Plac zabaw stanie się miejscem integracji młodego pokolenia, będzie on służył także rodzicom do aktywnego spędzania czasu ze swoimi dziećmi. Obok placu zabaw znajduje się już "siłownia pod chmurką", która cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców.
Wymiana starych koszy na nowe podniesie walory estetyczne już istniejącego miejsca sportowo - rekreacyjnego. Obecnie część koszy na śmieci jest zniszczona i nie spełnia swojego zadania  (zdjęcia w załączeniu).
Obiekt będzie uzupełnieniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego jaki mamy nadzieję stworzyć na naszym osiedlu. Projekt jest bardzo istotny i potrzebny. W najbliższej okolicy nie ma placu zabaw z prawdziwego zdarzenia. Będzie on miejscem spotkań dzieci i rodziców, zacieśni więzi międzysąsiedzkie, zachęci dzieci i rodziców do wspólnego spędzania czasu.
Nowy plac zabaw, który będzie realizowany w projekcie "LeŚnE RoZBawi DzieCIAki" będzie wizytówką nie tylko Osiedla Leśne ale również miasta Ostrołęka.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zestaw zabawowy RIBON seria City Pastel katalog SIMBA 202035 500 zł
2koszt zakupu i montażu nawierzchni poliuretanowej około 60m227 000 zł
3kosze na śmieci1 500 zł
Łącznie: 64 000 zł