projekt nr 23

23. Ogród sensoryczny - kreatywny plac zabaw ze ścieżkami sensorycznymi i urządzeniami stymulującymi wszechstronny rozwój przy SP nr 4 w Wojciechowicach


Lokalizacja

Teren przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrołęce, ul. Legionowa 17

Skrócony opis

W ramach projektu powstanie ścieżka sensoryczna z odcinkami wyłożonymi różnymi strukturami oraz plac zabaw z sensorycznymi urządzeniami wspomagającymi motorykę, poznawanie kolorów, kształtów i dźwięków. Powstaną tu urządzenia wspierające naukę zmysłów, tablice edukacyjne, zjeżdżalnia, bujaki i piaskownica integracyjna. Projekt będzie wartościowym wsparciem dla dzieci w zmysłowym poznawaniu świata.

Opis projektu

W ramach projektu powstanie ścieżka sensoryczna z odcinkami wyłożonymi różnymi strukturami oraz plac zabaw z sensorycznymi urządzeniami wspomagającymi motorykę, poznawanie kolorów, kształtów i dźwięków. Powstaną tu urządzenia wspierające naukę zmysłów, tablice edukacyjne, zjeżdżalnia, bujaki i piaskownica integracyjna. Projekt będzie wartościowym wsparciem dla dzieci w zmysłowym poznawaniu świata.

Uzasadnienie

Projekt umożliwi integrację uczniów - powstanie miejsce do kreatywnego spędzania czasu. Ścieżka sensoryczna i sensoryczny plac zabaw będą rozwijać nie tylko zmysły i koordynację psychoruchową, ale także wpłyną na rozwój wyobraźni i lepszą współpracę w grupie. "Ogród" będzie dostępny i przyjazny także dla dzieci z niepełnosprawnościami, może zostać wykorzystany także w celach terapeutycznych.

Postęp realizacji

Na potrzeby realizacji zadania opracowana została dokumentacja projektowa, której koszt to 16.605,00 złotych. 29 maja 2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17 czerwca 2019 r. W wyniku przetargu został wybrany wykonawca, z którym niebawem zostanie podpisana umowa. Koszt robót budowlanych to 277.625,00 złotych. Termin realizacji zadania to 16 września 2019 r.

Projekt zaakceptowany merytorycznie