projekt nr 24

24. Chusteczkowe ogrody - skwer Wyszyńskiego


Lokalizacja

skwer Wyszynskiego

Skrócony opis

Zagospodarowanie terenu: roślinność, mała architektura, ścieżki, boisko do gry w bule i klasów. Skwer zostanie zrewitalizowany i zostanie objęty monitoringiem. Skwer Wyszyńskiego będzie stanowić całość ze zrewitalizowanym skwerem Psarskiego.

Opis projektu

Zaprojektuj i zbuduj. Wykonanie projektu realizacyjnego (zagospodarowania terenu, funkcja, roślinność, mała architektura, ścieżki oraz boiska do gier) a następnie realizacja prac w terenie obejmująca koszty materiałów i robocizny. Wykonanie monitoringu odnawianego skweru (materiały i robocizna). Projekt będzie realizowany etapami. W pierwszej kolejności prace budowlane – ścieżki oraz boisko do gry w bule oraz w klasy. Zostanie również przygotowany teren pod planowaną fontannę posadzkową. Ewentualnie wymiana fontanny istniejącej na nowa z mozaiki lub eleganckiego kamienia. Wymiana hydrauliki i elektroniki na nowa i multimedialną w obecnym roku budżetowym. Drugi etap to uporządkowanie istniejącej roślinności oraz nasadzenia nowej. Skwer Wyszyńskiego będzie stanowić całość z rewitalizowanym skwerem Psarskiego. Skwery Wyszyńskiego i Psarskiego powinny odzwierciedlać doniosłość miejsca
w którym się znajdują i stanowić miejsca żyjące na co dzień.
Zagospodarowanie terenu odpowiednią roślinnością zachęcałyby ludzi do spotkań, relaksu czy też aktywnego spędzania czasu - byłoby miejscem łączącym pokolenia. Potencjał tego miejsca tkwi w jego położeniu - vis a vis kościoła - po rewitalizacji stanowiłoby doskonałe miejsce na wykonanie nowożeńcom zdjęć w plenerze. Poza tym ożywienie tego miejsca prawdopodobnie wpłynęłoby na zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania
w okoliczne budynki (np. kafejki) które od wielu lat pozostają niezagospodarowane.
Niewielkie, ale mało zadbane skwery można znaleźć wszędzie, są na naszej trasie do domu, szkoły, pracy, w przestrzeni publicznej. Są blisko nas i powinny być nam bliskie. Ich zagospodarowanie daje szanse na szybką zmianę, na powstawanie miejsc np. odpoczynku "na trasie", chwilowego relaksu, celu spaceru, aktywnego wypoczynku. itp. I to wszystko w zielonej, kojącej uliczny zgiełk przestrzeni.
Realizacji projektu na życie mieszkańców wpłynie na
1.Poprawa stanu zieleni miejskiej, co w znacznym stopniu poprawi jakość życia w mieście.
2.Stworzenie miejsc do cichej rekreacji w zadbanej przestrzeni zielonej
3.Budowanie miejsc przyjaznych dla spotkań i integracji społecznej
4.Poprawa estetyki miasta
5.Stworzenie nowej oferty korzystania z terenów zieleni w naszym mieście
6. Stworzenia miejsca atrakcyjnego do zdjęć plenerowych
7. Enklawa zieleni wpływająca na stan czystości powietrza.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Kostka i jej ułożenie 30 000 zł30 000 zł
2Mała architektura (ławki, kosze, śmietniki, stojaki na rowery) 15 000 zł15 000 zł
3Boisko go gry w bule 5 000 zł5 000 zł
4Roślinność 40 000 zł40 000 zł
5Monitoring 4 000 zł4 000 zł
6Fontanna 8172080 720 zł
Łącznie: 174 720 zł