projekt nr 24

24. CHUSTECZKOWE OGRODY-rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego oraz Psarskiego


Lokalizacja

Skwer Wyszyńskiego oraz Psarskiego położonych przy ul. Kościuszki, Gomulickiego oraz Świętokrzyskiej na działkach nr ewidencyjny 20693 oraz 20695.

Skrócony opis

Wykonanie infrastruktury podziemnej i zagospodarowania terenu: roślinność, mała architektura, ścieżki, a następnie wykonanie monitoringu. Skwer zostanie zrewitalizowany, pojawią się na nim nowe krzewy i kwiaty, dostosowane do panujących tam warunków.

Opis projektu

Zaprojektuj i zbuduj. Wykonanie projektów realizacyjnych (infrastruktury podziemnej i zagospodarowania terenu, funkcja, roślinność, mała architektura, fontanna, ewentualnie ścieżki) a następnie realizacja prac w terenie obejmująca koszty materiałów i robocizny. Wykonanie monitoringu odnawianych skwerów (materiały i robocizna). Projekt będzie realizowany etapami. W pierwszej kolejności odnowie podlegać będzie skwer Psarskiego, a w kolejnych latach skwer kard. Wyszyńskiego. Jednocześnie zakładamy wspólne połączenie obu skwerów (być może "pergolę" nad ulicą) tak aby stanowiły nierozerwalna ze sobą całość. Skwery Wyszyńskiego i Psarskiego powinny odzwierciedlać doniosłość miejsca w którym się znajdują i stanowić miejsca żyjące na co dzień.
Zagospodarowanie terenu odpowiednią roślinnością zachęcałyby ludzi do odpoczynku, spotkań i relaksu, a młode pary pewnie chętnie wybierałyby to miejsce na pamiątkowe zdjęcia w plenerze. Wygląd skwerów po rewitalizacji będzie korespondować z otoczeniem.

Uzasadnienie

Niewielkie, ale mało zadbane skwery można znaleźć wszędzie, są na naszej trasie do domu, szkoły, pracy, w przestrzeni publicznej. Są blisko nas i powinny być nam bliskie. Ich zagospodarowanie ( często nie tak kosztowne i czasochłonne jak tworzenie parków) daje szanse na szybką zmianę, na powstawanie miejsc np. odpoczynku "na trasie", chwilowego relaksu, celu spaceru itp. I to wszystko w zielonej, kojącej uliczny zgiełk przestrzeni.
Realizacji projektu na życie mieszkańców wpłynie na
1.Poprawa stanu zieleni miejskiej, co w znacznym stopniu poprawi jakość życia w mieście. 
2.Stworzenie miejsc do cichej rekreacji w zadbanej przestrzeni zielonej
3.Budowanie miejsc przyjaznych dla spotkań i integracji społecznej
4.Poprawa estetyki miasta 
5.Stworzenie nowej oferty korzystania z terenów zieleni w naszym mieście
6. Stworzenia miejsca atrakcyjnego do zdjęć plenerowych
7. Enklawa zieleni wpływająca na stan  czystości powietrza.

Postęp realizacji

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 roku łącznie z projektem zgłoszonym w 2022 roku obejmującym rewitalizację skweru im. Stefana Wyszyńskiego.