projekt nr 24

24. CHUSTECZKOWE OGRODY-rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego oraz Psarskiego


Opis projektu

Zaprojektuj i zbuduj. Wykonanie projektów realizacyjnych (infrastruktury podziemnej i zagospodarowania terenu, funkcja, roślinność, mała architektura, fontanna, ewentualnie ścieżki) a następnie realizacja prac w terenie obejmująca koszty materiałów i robocizny. Wykonanie monitoringu odnawianych skwerów (materiały i robocizna). Projekt będzie realizowany etapami. W pierwszej kolejności odnowie podlegać będzie skwer Psarskiego, a w kolejnych latach skwer kard. Wyszyńskiego. Jednocześnie zakładamy wspólne połączenie obu skwerów (być może "pergolę" nad ulicą) tak aby stanowiły nierozerwalna ze sobą całość. Skwery Wyszyńskiego i Psarskiego powinny odzwierciedlać doniosłość miejsca w którym się znajdują i stanowić miejsca żyjące na co dzień.
Zagospodarowanie terenu odpowiednią roślinnością zachęcałyby ludzi do odpoczynku, spotkań i relaksu, a młode pary pewnie chętnie wybierałyby to miejsce na pamiątkowe zdjęcia w plenerze. Wygląd skwerów po rewitalizacji będzie korespondować z otoczeniem.

Uzasadnienie

Niewielkie, ale mało zadbane skwery można znaleźć wszędzie, są na naszej trasie do domu, szkoły, pracy, w przestrzeni publicznej. Są blisko nas i powinny być nam bliskie. Ich zagospodarowanie ( często nie tak kosztowne i czasochłonne jak tworzenie parków) daje szanse na szybką zmianę, na powstawanie miejsc np. odpoczynku "na trasie", chwilowego relaksu, celu spaceru itp. I to wszystko w zielonej, kojącej uliczny zgiełk przestrzeni.
Realizacji projektu na życie mieszkańców wpłynie na
1.Poprawa stanu zieleni miejskiej, co w znacznym stopniu poprawi jakość życia w mieście. 
2.Stworzenie miejsc do cichej rekreacji w zadbanej przestrzeni zielonej
3.Budowanie miejsc przyjaznych dla spotkań i integracji społecznej
4.Poprawa estetyki miasta 
5.Stworzenie nowej oferty korzystania z terenów zieleni w naszym mieście
6. Stworzenia miejsca atrakcyjnego do zdjęć plenerowych
7. Enklawa zieleni wpływająca na stan czystości powietrza.

Opis lokalizacji

Skwer Wyszyńskiego oraz Psarskiego położonych przy ul. Kościuszki, Gomulickiego oraz Świętokrzyskiej na działkach nr ewidencyjny 20693 oraz 20695.