projekt nr 16

16. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Łazek poprzez wybudowanie oświetlenia ulicznego


Lokalizacja

Osiedle Łazek ulice: Działkowa, Sztandarowa, Szańcowa, Sztabowa i Fortowa do skrzyżowania z ulicą Sztabową.

Skrócony opis

Projekt zakłada budowę oświetlenia ulicznego lamp LED z wykorzystaniem infrastruktury elektroenergetycznej na osiedlu Łazek na ulicach Działkowa, Sztandarowa, Szańcowa, Sztabowa i Fortowa do skrzyżowania z ulicą Sztabową. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla, rowerzystów, pieszych oraz pojazdów drogowych poruszających się po drogach osiedlowych.

Opis projektu

Wykonanie oświetlenia ulicznego poprzez zawieszenie na wysięgnikach 18 lamp LED o mocy 50W na istniejącej infrastrukturze elektroenergetycznej (słupach elektroenergetycznych). Zawieszenie linii napowietrznej sieci oświetleniowej i wybudowanie skrzynki sterowania oświetleniem na osiedlu Łazek w ulicach Działkowa, Sztandarowa, Szańcowa, Sztabowa i Fortowa .Od skrzyżowania z ulicą Okopową brak jest oświetlenia ulicznego. W związku z tym mieszkańcy tego osiedla czują się zagrożeni. Dochodzi w tym rejonie do wielu dewastacji, zaśmiecania poboczy dróg, działek i lasu. Śmieci pochodzą z sąsiednich działek ogrodniczych, pobliskiej restauracji MacDonald, okolicznych budów i spotkań młodzieży. Szczególnie niebezpiecznie jest przy pomniku upamiętniającym ostatni epizod bitwy – brawurowej szarży 4. baterii artylerii lekkokonnej pod dowództwem ppłk Józefa Bema. Spodziewanym efektem realizacji zadania będzie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zapobieganie dewastacji, zapobieganie zaśmiecaniu poboczy dróg, działek i lasu. Zwiększenie bezpieczeństwa działkowców, którzy korzystają z wejścia na teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego BEMOWO od strony ulicy Fortowej.

Postęp realizacji

18 kwietnia 2019 r. ogłoszone zostało zapytanie cenowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Budowa oświetlenia ulicznego na os. Łazek w ramach budżetu obywatelskiego m.Ostrołęki na 2019 r. pn.:"Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców os. Łazek poprzez wybudowanie oświetlenia ulicznego". Termin składania ofert minął 10 maja 2019 r. W dniu 24 maja 2019 r. otwarte zostały oferty i wybrano wykonawcę zadania. Termin realizacji zadania to 5 tygodni od dnia podpisania umowy. Wykonawca wywiązał się z zadania i inwestycja została ukończona. 2 sierpnia odbył się jej odbiór techniczny. Przy ulicach pojawiły się nowe lampy LED wraz ze skrzynką sterowania oświetleniem. Koszt opracowania dokumentacji projektowej to 4.000,00 złotych Koszt nadzoru budowlanego to 1.000,00 złotych Koszt wykonania robót budowlanych to 31.980,00 złotych

Projekt zaakceptowany merytorycznie