projekt nr 27

27. Przebudowa boiska sportowego w Parku Miejskim


Lokalizacja

Projekt realizowany byłby na terenie Parku miejskiego od strony ulicy Tadeusza Sygietyńskiego, nr działki 40034/4, na obecnym boisku.

Skrócony opis

Inwestycja obejmuje przygotowanie starego podłoża do ułożenia sztucznej nawierzchni, demontaż starych krawężników, ułożenie nowej powierzchni polipropylenowej, montaż nowych koszy do koszykówki, bramek 3x2m, montaż słupków do gry w piłkę siatkową, wymalowanie linii do gier zespołowych i tenisa ziemnego, remontu ławek przy boisku oraz uporządkowanie terenu wokół boiska.

Opis projektu

Inwestycja obejmuje przygotowanie starego podłoża do ułożenia sztucznej nawierzchni, demontaż starych krawężników, ułożenie nowej powierzchni polipropylenowej, montaż nowych koszy do koszykówki, bramek 3x2m, montaż słupków do gry w piłkę siatkową, wymalowanie linii do gier zespołowych i tenisa ziemnego, remontu ławek przy boisku oraz uporządkowanie terenu wokół boiska.

Postęp realizacji

07.07.2020 r. Miasto Ostrołęka ogłosiło przetarg na realizację robót budowlanych związanych z przebudową boiska sportowego w Parku Miejskim w Ostrołęce. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TORAKOL Rajmund Zalewski, która stała się Wykonawcą zadania. W ramach zadania wykonana została nawierzchnia sztuczna modułowa z polipropylenu dla potrzeb boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki oraz oświetlenie boiska. Zamontowane zostały także elementy małej architektury: ławki z oparciem, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Dodatkowo miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 90 tys. zł z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020. Umowę na dofinansowanie Prezydent Miasta Ostrołęki Łukasz Kulik podpisał 30 lipca 2020 r. 21 grudnia 2020 r. nastąpił oficjalny odbiór techniczny inwestycji. Obiekt dostępny jest dla mieszkańców siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.