projekt nr 27

27. Przebudowa boiska sportowego w Parku Miejskim


Lokalizacja

Projekt realizowany byłby na terenie Parku miejskiego od strony ulicy Tadeusza Sygietyńskiego, nr działki 40034/4, na obecnym boisku.

Skrócony opis

Inwestycja obejmuje przygotowanie starego podłoża do ułożenia sztucznej nawierzchni, demontaż starych krawężników, ułożenie nowej powierzchni polipropylenowej, montaż nowych koszy do koszykówki, bramek 3x2m, montaż słupków do gry w piłkę siatkową, wymalowanie linii do gier zespołowych i tenisa ziemnego, remontu ławek przy boisku oraz uporządkowanie terenu wokół boiska.

Opis projektu

Inwestycja obejmuje przygotowanie starego podłoża do ułożenia sztucznej nawierzchni, demontaż starych krawężników, ułożenie nowej powierzchni polipropylenowej, montaż nowych koszy do koszykówki, bramek 3x2m, montaż słupków do gry w piłkę siatkową, wymalowanie linii do gier zespołowych i tenisa ziemnego, remontu ławek przy boisku oraz uporządkowanie terenu wokół boiska.

Uzasadnienie

Obiekt po remoncie będzie boiskiem wielofunkcyjnym. Poprawi się bezpieczeństwo korzystających z niego; powierzchnia betonowa zostanie pokryta nawierzchnią sztuczną antypoślizgową, dobrze amortyzującą. Zwiększy się użyteczność obiektu i liczba korzystających. Lokalizacja obiektu łączy się z funkcją parku: rekreacyjno-wypoczynkową, korzystać z niego też będą mogli uczniowie z pobliskich szkół.