projekt nr 33

33. Rewitalizacja skweru przy ul. J. Sobieskiego


Lokalizacja

Skwer przy ul. J. Sobieskiego.

Skrócony opis

Projekt znacznie poprawi estetykę osiedla oraz stworzy dla mieszkańców miejsce do odpoczynku i relaksu. W okolicy tego terenu mieszka dużo osób deklarujących chęć korzystania z tego terenu po jego odnowieniu. Realizacja projektu wpłynie na rewitalizację zieleni miejskiej.

Opis projektu

Rewitalizacja skweru przy ul. Sobieskiego polegać ma na wymianie chodnika z kostki brukowej, uzupełnieniu nasadzeń drzew i krzewów. Wymiana ławek oraz nowych koszy na śmieci. Montaż oświetlenia alejki głównej. Przygotowanie instalacji do montażu monitoringu telewizyjnego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Rewitalizacja do kwoty 87247,26 zł87 247,26 zł