projekt nr 14

14. Zagospodarowanie terenu na os. Traugutta


Lokalizacja

Miasto Ostrołęka; os. Traugutta; nr działki: 20343/7, 20343/6, 20343/5, 20343/4 - stanowiące własność miasta Ostrołęki

Skrócony opis

Projekt zakłada wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaszczystej wraz z obrzeżami oraz montaż na niej: huśtawki podwójnej, nowych siedzisk  na istniejącym stelażu, zestawu gimnastycznego oraz kamery monitorującej teren placu zabaw.

Opis projektu

Projekt zakłada wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaszczystej wraz z obrzeżami ok. 200 mkw. oraz montaż na niej: huśtawki podwójnej typu KASIA 1 szt. z siedziskami kubełkowymi, nowych siedzisk 2 szt. na istniejącym stelażu, zestawu gimnastycznego typu POLIGON 1 szt., bujaków na sprężynie 2 szt. typu ŚMIGŁO, piaskownicy z zadaszeniem oraz kamery monitorującej teren placu zabaw.

Postęp realizacji

30 grudnia 2020 r. ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych związanych z przebudową i doposażeniem placu zabaw na os. Traugutta. W ramach doposażenia i przebudowy placu zabaw zostaną wykonane prace polegające na rozbiórce istniejącego ogrodzenia, wykonanie nowego chodnika z kostki brukowej z zatoczkami do ustawienia ławek z koszami na śmieci, oświetlenie terenu z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu natryskowego w lokalizacji jak na zagospodarowaniu oraz przeniesienie w to miejsce istniejących urządzeń rekreacyjnych i zjeżdżalni, które znajdują się w strefie 10m od linii rozgraniczającej ulicę. W lipcu 2021 r. zamówienie na roboty budowlane na ww. placu zabaw ponownie skierowano do firm budowlanych. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano firmę Royal Play Łukasz Piotrowski. W ramach budżetu obywatelskiego zdemontowano istniejące - szpecące ogrodzenie i zamontowano nowe, ułożono chodnik z kostki brukowej z zatoczkami, przy których powstały ławki i kosze na śmieci, a teren został wyrównany i oświetlony. Wykonana jest także bezpieczna nawierzchnia z poliuretanu natryskowego, na której znalazły się zakupione i dotychczasowe urządzenia rekreacyjne, które zmieniły lokalizację. Stół do tenisa przeniesiono w inną lokalizację, a teren wokół utwardzono. Koszt inwestycji to 215 050 zł.