projekt nr 13

13. "MŁODZIEŻ DLA OSTROŁĘKI - OSTROŁĘCKA STREFA WYPOCZYNKU PRZY KUPCU"


Lokalizacja

Proponowany projekt powinien być zrealizowany na działce należącej do Miasta Ostrołęki w rejonie sceny przy Kupcu na Osiedlu Śródmieście.

Skrócony opis

Projekt ma na celu powstanie Ostrołęckiej Strefy Wypoczynku w okolicach sceny przy Kupcu. W ramach projektu zostałyby zamontowane 4 drewniane parklety miejskie połączone z roślinnością. W ramach projektu pomiędzy parkletami zamontowany zostałby podświetlany napis "I♥OKA" przymocowany na stałe do podłoża. Ponadto przy scenie zostałyby postawione 4 zestawy okrągłych donic w barwach flagi Ostrołęki.

Opis projektu

Projekt ma na celu powstanie Ostrołęckiej Strefy Wypoczynku w okolicach sceny przy Kupcu. W ramach projektu zostałyby zamontowane 4 drewniane parklety miejskie połączone z roślinnością (byliny, trawy i drzewka) - o wymiarach 2x5 metrów. W ramach projektu pomiędzy parkletami zamontowany zostałby bardzo popularny w innych miastach, podświetlany napis "I♥OKA" o wysokości 1,8-2,0 m wykonany z dibondu przymocowany na stałe do podłoża. Ponadto w czterech wybranych miejscach placu przy scenie zostałyby postawione zestawy 3 okrągłych, kolorowych donic miejskich o wysokości 0,95 m, 0,80 m, 0,55 m w barwach flagi Ostrołęki.

Jednym z podstawowych zadań ośrodków miejskich jest tworzenie przyjaznej dla mieszkańców przestrzeni publicznej, czyli miejsca spotkań mieszkańców, gdzie mogą nawiązywać się relacje społeczne czy odbywać różnego rodzaju aktywności. We współczesnych miastach, z powodu silnie zagospodarowanych terenów, trudno jest stworzyć nowe otwarte obszary zielone. Wprowadzenie w przestrzeń miejską odciętą od natury roślinności za pomocą parkletów czyni ją bardziej przyjazną dla człowieka. Jest to zabieg mający na celu poprawienie estetyki szarych, zatłoczonych ruchem ulic, na których wciąż tętni ruch pieszy.

Parklety, oprócz tego, że stanowią miejscowe poszerzenie chodnika – obszaru dedykowanego wyłącznie pieszym, niosą ze sobą dla nich inne korzyści. Dzięki parkletom ludzie zaczęli spędzać wygodniej swój wolny czas w przestrzeni publicznej. Stały się nie tylko miejscem sąsiedzkich spotkań, ale także przestrzenią, gdzie można złapać chwilę oddechu wśród zieleni, coś zjeść, poczytać książkę, albo spotkać się z przyjaciółmi. Dodatkowym walorem jest fakt, że estetycznie zagospodarowane przestrzenie centrum miasta decydują o konkurencyjności ośrodków miejskich. Zadbane przestrzenie publiczne kształtują charakter miast, przyciągają nowych mieszkańców, turystów i inwestorów. Takie działanie może wpłynąć pozytywnie na budowanie marki miasta.

Ponadto wkomponowanie pomiędzy nowymi parkletami, bardzo popularnego w innych ośrodkach miejskich, podświetlanego napisu "I♥OKA" o wysokości 1,8-2,0 m wykonanego z dibondu przymocowanego na stałe do podłoża, stanowiłoby nowy punkt turystyczny w mieście. Obiekt ten stałby się również idealnym miejscem do robienia sesji zdjęciowych nie tylko dla mieszkańców Ostrołęki, ale również turystów odwiedzających nasze miasto. Niewątpliwie zamontowanie takiego napisu stanowiłoby jedną z wizytówek miasta. Podświetlany charakter napisu byłby uzupełnieniem funkcjonującej w tym miejscu podświetlanej wieczorami fontanny miejskiej.

Uzupełnieniem projektu byłoby postawienie w czterech wybranych miejscach placu przy scenie zestawów 3 okrągłych, kolorowych donic miejskich o wysokości 0,95 m, 0,80 m, 0,55 m w barwach flagi Ostrołęki. Donice stanowiłyby dodatkowe miejsce, gdzie można byłoby dokonać nasadzeń zieleni. Dodatkowo ich postawienie ożywiłoby kolorystycznie przestrzeń miejską na tym obszarze. W przyszłości można będzie zastanowić się nad pomysłem pozyskiwania inwestorów prywatnych, którzy ufundowaliby kolejne donice miejskie z tabliczkami z nazwami swoich firm.

Projekt ma charakter ogólnodostępny i jest skierowany do wszystkich mieszkańców Ostrołęki, zarówno dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1ZAKUP 2 PARKLETÓW O WYMIARACH 2,0X5,0 M (wzór załącznik nr 1) 2x 25.000,00 zł50 000 zł
2ZAKUP 2 PARKLETÓW O WYMIARACH 1,8X4,8 M (wzór załącznik nr 2) 2x 12.500,00 zł25 000 zł
3ZAKUP NAPISU "I♥OKA" PODŚWIETLANEGO WYKONANEGO Z DIBONDU O WYSOKOŚCI 1,8-2,0 M ZAKOTWICZONY DO ZIEMII35 000 zł
4ZAKUP 4 ZESTAWÓW KOLOROWYCH DONIC MIEJSKICH 4 x 0,95 cm - 4.200,00 zł, 4 x 0,8 cm - 4.000,00 zł, 4 x 0,55 cm - 1.300,00 zł (wzór załącznik nr 3)10 500 zł
5ZAKUP ROŚLINNOŚCI (DRZEWEK, TRAW, BYLIN, KWIATÓW) DO ELEMENTÓW Z PUNKTÓW 1-410 000 zł
6KOSZT OPRACOWANIA PROJEKTU3 000 zł
7KOSZT DEMONTAŻU OBECNYCH ELEMENTÓW (STARE ŁAWKI) I MONTAŻU ELEMENTÓW Z PUNKTÓW 1-3 WRAZ Z ROBOCIZNĄ (Z TYM ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA PRAC ROZBIÓRKOWYCH I MONTAŻOWYCH PRZEZ MIEJSKIE SPÓŁKI: OPK sp. z o.o. lub OTBS sp. z o.o. W RAMACH KOSZTÓW WŁASNYCH)16 500 zł
Łącznie: 150 000 zł

Postęp realizacji

W ramach realizacji zadania zakupiono napis led promujący miasto, trzy parklety złożone z siedzisk oraz donic, stację solarną z głośnikiem oraz ładowarkami do urządzeń mobilnych, donice. Wykonano również nasadzenia.