projekt nr 13

13. MŁODZIEŻ DLA OSTROŁĘKI – KONCERT MIĘDZYPOKOLENIOWY DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA OSTROŁĘKI”


Lokalizacja

Plac Generała Józefa Bema – działka ewidencyjna nr 20754/1 lub Plaża Miejska w Ostrołęce – działka ewidencyjna 20550

Skrócony opis

Projekt ma na celu organizację koncertu dla mieszkańców Ostrołęki, który odbyłby się w okresie czerwiec - październik 2022 r. na placu gen. J. Bema lub Plaży Miejskiej. Głównym motywem koncertu byłaby muzyka łącząca wszystkie pokolenia mieszkańców Ostrołęki. W koncercie wzięliby udział popularni wykonawcy polskiej sceny muzycznej np. Lady Pank, Doda, Kwiat Jabłoni, Sanah czy Irena Santor.

Opis projektu

Projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego ma na celu organizację koncertu plenerowego dla mieszkańców Ostrołęki. Koncert miałby charakter otwarty i zostałby zorganizowany w okresie czerwiec - październik 2022 r. na placu gen. Józefa Bema lub często uczęszczanej przez mieszkańców miasta – Plaży Miejskiej. Głównym motywem koncertu byłaby muzyka, która łączyłaby wszystkie pokolenia mieszkańców Ostrołęki. W koncercie wzięliby udział najbardziej popularni wykonawcy polskiej sceny muzycznej np. Irena Santor, Lady Pank, Doda, Kwiat Jabłoni czy Sanah. Efektem projektu będzie budowanie większej integracji i dialogu międzypokoleniowego mieszkańców Ostrołęki, a także zwiększaniu aktywności i zaangażowania młodych ludzi w życie samorządowe i kulturalne miasta Ostrołęki. Ponadto polityka młodzieżowa miasta, jako element polityki samorządowej, powinna stanowić ważną oś wspierania rozwoju młodych mieszkańców Ostrołęki. Jednym z jej elementów jest aktywne włączanie młodzieży w organizację wydarzeń kulturalnych. Młodzież chce aktywnie włączyć się w życie miasta. Projekt odpowiada na ważny problem, jakim była dotychczasowa marginalizacja młodzieży w polityce samorządowej miasta, braku pobudzania aktywności wśród najmłodszego pokolenia Ostrołęki. Organizacja Koncertu będzie stanowiła ważny element integracji międzypokoleniowej młodzieży i pozostałych mieszkańców Ostrołęki, jak również podniesienie świadomości młodzieży w możliwości aktywnego budowania społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu samorządowym. Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców miasta Ostrołęki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynajęcie sceny 10x8 m wraz z zadaszeniem i namiotem frontowym - realizatorką 10 000 zł
2Nagłośnienie koncertu 6 000 zł
3Oświetlenie dobrane do charakteru wydarzenia 6 000 zł
4Ekrany LED (do wyświetlania grafik artystów) 8 000 zł
5Dwa agregaty do zasilania (jeden rezerwowy zgodnie z przepisami o dwóch niezależnych źródłach zasilania) 6 000 zł
6Ochrona imprezy przez firmę ochroniarską (10 ochroniarzy przed koncertem – 27 w trakcie koncertu) 10 000 zł
7Koszt wynajęcia barierek ochronnych – 400 metrów – w tym 100 metrów ciężkich 5 000 zł
8Koszty opłat praw autorskich i pokrewnych ZAiKS itp. 8 000 zł
9Honorarium dla prowadzącego koncert 2 500 zł
10Koszty reklamy koncertu – plakaty, zaproszenia, informacje prasowe 8 500 zł
11Opłaty i usługi dodatkowe (m.in. energia elektryczna, toalety, zabezpieczenie medyczne, sprzątanie, itp.) 5 000 zł
12Honorarium dla wykonawców + hotel + śniadania i parkingi dla samochodów 125 000 zł
Łącznie: 200 000 zł