projekt nr 2

2. Wymiana nawierzchni chodnika ul. Sienkiewicza


Lokalizacja

Ulica Sienkiewicza (po stronie bloków) od skrętu ul. Jaracza do wjazdu w drogę osiedlową przy sklepie Biedronka.

Skrócony opis

Wymiana starych betonowych płyt chodnikowych na kostkę typu polbruk wraz z wymianą krawężników.

Opis projektu

Wymiana starych betonowych płyt chodnikowych na kostkę typu polbruk wraz z wymianą krawężników.

Postęp realizacji

23.07.2020 r. rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Wymiana nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Henryka Sienkiewicza w Ostrołęce. W dniu 2.09.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma MAR-BUD Mariusz Kamrat. Roboty budowlane polegają na 1) rozbiórce nawierzchni istniejącego chodnika z płytek chodnikowych, 2) rozbiórce krawężnika betonowego, 3) rozbiórce obrzeża betonowego, 4) wykonaniu nawierzchni chodnika o szer. 2,0 m z kostki betonowej, 5) wykonaniu nawierzchni ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m z kostki betonowej bezfazowej, 6) przebudowie dwóch zjazdów na drogi wewnętrzne ze zmianą na nawierzchnię z kostki betonowej wraz z wbudowaniem nowego obramowania jezdni i zjazdów za pomocą krawężników betonowych. Wykonawca stworzy również pas zieleni z trawą.