projekt nr 56

56. Budowa dziedzińca w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce


Lokalizacja

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Skrócony opis

Projekt to kolejny etap inwestycji częściowo wykonanej już w ramach budżetu obywatelskiego 2019. Będzie służył nie tylko społeczności ZSZ nr 1, ale też integracji społeczności lokalnej miasta, organizacjom społecznym, np. harcerzom, rekonstruktorom, działalności kulturalnej, kultywowania tradycji, zwyczajów, obrzędów, organizacji imprez kulturalnych i artystycznych.

Opis projektu

Budowa polegała będzie na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej, kanalizacji deszczowej, zainstalowaniu oświetlenia, zaadaptowaniu terenu zielonego, wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych na placu pomiędzy wykonaną częścią dziedzińca w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 a pracowniami Działu Samochodowego Centrum Kształcenia Zawodowego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa nawierzchni z kostki brukowej120 000 zł
2Budowa kanalizacji deszczowej 40 000 zł
3Budowa oświetlenia (latarni zewnętrznych)20 000 zł
4Adaptacja terenu zielonego 8 000 zł
Łącznie: 188 000 zł

Postęp realizacji

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej- powstała jezdnia manewrowa ze zjazdami: 735 m3, ciągi pisze: 30 m2, parking dla motorów: 23 m2, parking dla samochodów: 230 m2, kanalizację deszczową, nasadzenia drzew, izolację ścian fundamentowych budynku warsztatowego oraz zainstalowano oświetlenie.