projekt nr 23

23. Remont chodnika wzdłuż budynków przy ulicy Kleeberga 1,3,5,7,9,11


Lokalizacja

Ulica Generała Franciszka Kleeberga, działka nr 52820/20

Skrócony opis

Realizacja projektu wymaga wymiany starych betonowych płyt chodnikowych na kostkę typu "Polbruk" wraz z wymianą krawężników oraz nawiązaniem do dojść do klatek schodowych i osłon śmietnikowych.

Opis projektu

Realizacja projektu wymaga wymiany starych betonowych płyt chodnikowych na kostkę typu "Polbruk" wraz z wymianą krawężników oraz nawiązaniem do dojść do klatek schodowych i osłon śmietnikowych.

Uzasadnienie

Chodnik przy ulicy Generała Franciszka Kleeberga jest od wielu lat w bardzo złym stanie technicznym - pokruszone i wypłukane płyty. Stwarza zagrożenie dla zdrowia poprzez potknięcie się lub / i  upadku osób z niego korzystających. Chodnik jest jednym z najczęściej uczęszczanych chodników na osiedlu Centrum w związku ze zlokalizowanymi w jego sąsiedztwie budynkami mieszkalnymi, szkołami, przedszkolami oraz punktami handlowo-usługowymi.