projekt nr 23

23. Remont chodnika wzdłuż budynków przy ulicy Kleeberga 1,3,5,7,9,11


Lokalizacja

Ulica Generała Franciszka Kleeberga, działka nr 52820/20

Skrócony opis

Realizacja projektu wymaga wymiany starych betonowych płyt chodnikowych na kostkę typu "Polbruk" wraz z wymianą krawężników oraz nawiązaniem do dojść do klatek schodowych i osłon śmietnikowych.

Opis projektu

Realizacja projektu wymaga wymiany starych betonowych płyt chodnikowych na kostkę typu "Polbruk" wraz z wymianą krawężników oraz nawiązaniem do dojść do klatek schodowych i osłon śmietnikowych.

Postęp realizacji

W dniu 19 czerwca 2020 r., w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane związane z remontem chodnika wzdłuż budynków przy ulicy gen. Franciszka Kleeberga nr 1,3,5,7,9,11 w Ostrołęce. Najlepszą ofertę złożyła firma Mar-Bruk Mariusz Bartkowicz. W ramach zadania dokonano wymiany starych, zniszczonych płyt chodnikowych. Ułożono nowe ciągi piesze z kostki brukowej o długości 780,00 m kw. Ułożono również dojście do parkingu oraz odtworzono tereny zielone. W piątek, 2 października odbył się odbiór techniczny inwestycji. Do prac wykorzystano miejskie materiały z recyklingu w postaci kruszywa pozyskanego z przekruszonego gruzu betonowego. W ten sposób udało się obniżyć koszty realizacji zadania już na etapie projektowym.