projekt nr 13

13. Zagospodarowanie skweru przy ul. Narutowicza w Ostrołęce


Lokalizacja

dz. nr:  60515/1, 61599/2, 61600/5

Skrócony opis

Skwer do wypoczynku biernego i czynnego dla mieszkańców osiedla, wyposażony w ławki, kosze na śmieci, stół do gry w szachy oraz urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu.

Opis projektu

Zgodnie z wykonanym projektem, teren będący przedmiotem wniosku znajduje się w Ostrołęce, na osiedlu Stacja. Położony jest u zbiegu ulic Narutowicza i Wyspiańskiego, na terenie osiedla o zabudowie jednorodzinnej. Zaprojektowano na nim skwer do wypoczynku biernego i czynnego dla mieszkańców osiedla, wyposażony w ławki, kosze na śmieci, stół do gry w szachy oraz urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu.

Postęp realizacji

W dniu 11 kwietnia 2019 r. ogłoszone zostało zapytanie cenowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Zagospodarowanie skweru przy ul.Narutowicza w Ostrołęce". 29 kwietnia 2019 r. wybrany został wykonawca zadania, który obecnie prowadzi prace. Termin ich zakończenia to początek sierpnia 2019 r. 2 sierpnia 2019 r. nastąpił odbiór techniczny skweru. Mieszkańcy osiedla Stacja mogą już korzystać z terenu, na którym pojawiły się urządzenia do ćwiczeń, ławki, stolik szachowy i przepiękna zieleń. Idealne miejsce wypoczynku dla Mieszkańców. Koszt realizacji zadania to 91.253,42 zł.

Projekt zaakceptowany merytorycznie