projekt nr 13

13. Zagospodarowanie skweru przy ul. Narutowicza w Ostrołęce


Lokalizacja

dz. nr:  60515/1, 61599/2, 61600/5

Skrócony opis

Skwer do wypoczynku biernego i czynnego dla mieszkańców osiedla, wyposażony w ławki, kosze na śmieci, stół do gry w szachy oraz urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu.

Opis projektu

Zgodnie z wykonanym projektem, teren będący przedmiotem wniosku znajduje się w Ostrołęce, na osiedlu Stacja. Położony jest u zbiegu ulic Narutowicza i Wyspiańskiego, na terenie osiedla o zabudowie jednorodzinnej. Zaprojektowano na nim skwer do wypoczynku biernego i czynnego dla mieszkańców osiedla, wyposażony w ławki, kosze na śmieci, stół do gry w szachy oraz urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu.

Uzasadnienie

Mieszkańcy osiedla Stacja od kilku lat proszą o zagospodarowanie ww. terenu. Są to działki miejskie, niezagospodarowane, na których panuje nieład, często właściciele okolicznych firm transportowych parkują samochody lub wykorzystują działki jako plac manewrowy, co zakłóca spokój okolicznych mieszkańców.
Pisałam w tej sprawie kilka interpelacji, w odpowiedzi na które w roku 2012 wykonano projekt oraz sporządzono kosztorys. W związku z innymi potrzebami na osiedlu i w mieście, do dnia dzisiejszego inwestycji nie wykonano. Biorąc pod uwagę fakt, że mieszkańcy osiedla Stacja nada proszą o skwer, mój wniosek o wykonanie go w ramach budżetu obywatelskiego uważam za zasadny.
Należy podkreślić, że skwer byłby miejscem wypoczynku mieszkańców (zarówno biernego, jak i czynnego). Byłby miejscem spotkań, co w sytuacji, gdy na osiedlu brakuje takich miejsc, jest dla mieszkańców bardzo istotne. W chwili obecnej jest na osiedlu tylko jeden skwer, w okolicach dworca PKP, jednak oddalony od tej części osiedla, na której zlokalizowane są przedmiotowe działki.

Opis realizacji

W dniu 11 kwietnia 2019 r. ogłoszone zostało zapytanie cenowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Zagospodarowanie skweru przy ul.Narutowicza w Ostrołęce". 29 kwietnia 2019 r. wybrany został wykonawca zadania, który obecnie prowadzi prace. Termin ich zakończenia to początek sierpnia 2019 r.

2 sierpnia 2019 r. nastąpił odbiór techniczny skweru. Mieszkańcy osiedla Stacja mogą już korzystać z terenu, na którym pojawiły się urządzenia do ćwiczeń, ławki, stolik szachowy i przepiękna zieleń. Idealne miejsce wypoczynku dla Mieszkańców.

Koszt realizacji zadania to 91.253,42 zł.

Postęp realizacji

W dniu 11 kwietnia 2019 r. ogłoszone zostało zapytanie cenowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Zagospodarowanie skweru przy ul.Narutowicza w Ostrołęce". 29 kwietnia 2019 r. wybrany został wykonawca zadania, który obecnie prowadzi prace. Termin ich zakończenia to początek sierpnia 2019 r. 2 sierpnia 2019 r. nastąpił odbiór techniczny skweru. Mieszkańcy osiedla Stacja mogą już korzystać z terenu, na którym pojawiły się urządzenia do ćwiczeń, ławki, stolik szachowy i przepiękna zieleń. Idealne miejsce wypoczynku dla Mieszkańców. Koszt realizacji zadania to 91.253,42 zł.

Projekt zaakceptowany merytorycznie