projekt nr 15

15. Ogród Literacki


Lokalizacja

Skwer przy ulicach Literackiej/Lenartowicza/Wyspiańskiego oraz ulica Literacka

Skrócony opis

Intensywne zadrzewienie istniejącego skweru przy ulicach Literackiej/Lenartowicza, przekształcenie w osiedlowy mini park. Nastrojowe oświetlenie skweru i ulicy Literackiej. Umieszczenie tablic informacyjnych z biogramami pisarzy i poetów - patronów ulic na osiedlu Stacja.

Opis projektu

Przebudowa istniejącego skweru przy ulicach Literackiej/Lenartowicza/Wyspiańskiego na ogród - mini park poprzez posadzenie znacznej ilości okazałych drzew ozdobnych. Wykarczowanie trzech rachitycznych jabłoni. Wytyczenie alejek spacerowych wokół placu zabaw i planowanego boiska poprzez posadzenie szpaleru drzew oraz  wykonanie oświetlenia wzdłuż alejek i ulicy Literackiej. Wykonanie nowej ziemnej instalacji elektrycznej w ulicy Literackiej. Likwidacja instalacji i przyłączy napowietrznych oraz słupów kolidujących z budową chodnika lub stojących na prywatnych działkach. Ustawienie ozdobnych, stylowych słupów oświetlenia ulicznego wraz z budową zasilania kablowego. Montaż lamp typu LED, rozstawienie ławek i koszy na śmieci. Przywrócenie zjeżdżalni linowej na placu zabaw, która została zlikwidowana w br.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt i wykonanie250 000 zł