projekt nr 8

8. Z Osiedlem Witosa w przyszłość - wakacyjne warsztaty rozwijające


Lokalizacja

Miejscem realizacji projektu będą obiekty i tereny należące do Miasta Ostrołęki,  (basen, korty tenisowe, Galeria Ostrołęka, OCK, jak również teren Miasta Ostrołęki.

Skrócony opis

Wakacyjne warsztaty rozwijające sportowo,plastycznie, kulturalnie dla dzieci i młodzieży z Osiedla Witosa  w wieku od 7-16 lat.Warsztaty mają na celu edukować dzieci i młodzież w zakresie plastycznym,a także poprzez sztukę ucząc malowania, rysowania, filmowania, fotografowania  otaczającej przyrody, oraz rozwijania sprawności fizycznej poprzez naukę gry w tenisa ziemnego i umiejętności pływania.

Opis projektu

Wakacyjne warsztaty rozwijające sportowo,plastycznie, kulturalnie dla dzieci i młodzieży z Osiedla Witosa  w wieku od 7-16 lat.Warsztaty mają na celu edukować dzieci i młodzież w zakresie plastycznym,a także poprzez sztukę ucząc malowania, rysowania, filmowania, fotografowania  otaczającej przyrody, oraz rozwijania sprawności fizycznej poprzez naukę gry w tenisa ziemnego i umiejętności pływania  .  Tworzenie  i  umacnianie  więzi lokalnych   oraz  rozwój  umiejętności  współdziałania  w grupie rówieśniczej.Dostarczanie  praktycznych  i  przydatnych  we  współczesnym świecie  umiejętności  z   zakresu   twórczości   artystycznej,   możliwe   dzięki   zastosowaniu   nowoczesnych technik i narzędzi audiowizualnych.
Prowadzenie  edukacji  kulturalnej,  wykorzystującej  lokalne  dziedzictwo  i  rozwijające świadomość  kulturowej tradycji .  Innowacyjny
charakter warsztatów zakłada zastosowanie najnowocześniejszych narzędzi i technik pracy artystycznej, Termin warsztatów 1-14 lipca 2020r.

Postęp realizacji

30 czerwca 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszone zostało zapytanie cenowe na realizację Wakacyjnych warsztatów rozwijających sportowo, plastyczni i kulturalnie dla dzieci i młodzieży z Osiedla Witosa w wieku od 7-16 lat. Do Urzędu Miasta Ostrołęki wpłynęły dwie oferty. Jedna z nich nie spełniała wymagań formalnych. Zadanie powierzono drugiej firmie, tj. Mówiący Kij. Warsztaty prowadzone były przez dwa tygodnie w czasie wakacji od nauki szkolnej - od 3 do 14 sierpnia 2020 r. Program półkolonii każdej z grup obejmował warsztaty fotograficzne, filmowe i teatralne oraz treningi pływania i tenisa ziemnego. 15 godzin warsztatów fotograficznych, prowadzonych przez profesjonalnego fotografa Tomasza Grzyba zakończyło się wystawą, którą rodzice uczestników widzieli już podczas uroczystości, a ostrołęczanie niebawem będą mogli podziwiać w hallu parku wodnego Aquarium. Efektem 15 godzin warsztatów teatralnych pod reżyserskim okiem Wojciecha Kraszewskiego z Ostrołęckiego Centrum Kultury były dwie zabawne inscenizacje wierszy Juliana Tuwima. Również Wojciech Kraszewski, wspomagany przez Rafała Święcickiego, profesjonalnego kinooperatora, koordynował produkcje filmowe, które od początku do końca tworzyli mali operatorzy podczas 15 godzin warsztatów filmowych. W zajęciach wzięło udział około 20 dzieci. O formę fizyczną dzieci i rozbudzanie ich pasji sportowych zadbali zawodowi sportowcy i trenerzy. Manuela Wikieł, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, codziennie doskonaliła z uczestnikami umiejętności pływackie. A Jakub Nosek, utytułowany zawodnik i trener tenisa, członek Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego, zaszczepiał miłość do tenisa ziemnego.