projekt nr 8

8. Z Osiedlem Witosa w przyszłość - wakacyjne warsztaty rozwijające


Lokalizacja

Miejscem realizacji projektu będą obiekty i tereny należące do Miasta Ostrołęki,  (basen, korty tenisowe, Galeria Ostrołęka, OCK, jak również teren Miasta Ostrołęki.

Skrócony opis

Wakacyjne warsztaty rozwijające sportowo,plastycznie, kulturalnie dla dzieci i młodzieży z Osiedla Witosa  w wieku od 7-16 lat.Warsztaty mają na celu edukować dzieci i młodzież w zakresie plastycznym,a także poprzez sztukę ucząc malowania, rysowania, filmowania, fotografowania  otaczającej przyrody, oraz rozwijania sprawności fizycznej poprzez naukę gry w tenisa ziemnego i umiejętności pływania.

Opis projektu

Wakacyjne warsztaty rozwijające sportowo,plastycznie, kulturalnie dla dzieci i młodzieży z Osiedla Witosa  w wieku od 7-16 lat.Warsztaty mają na celu edukować dzieci i młodzież w zakresie plastycznym,a także poprzez sztukę ucząc malowania, rysowania, filmowania, fotografowania  otaczającej przyrody, oraz rozwijania sprawności fizycznej poprzez naukę gry w tenisa ziemnego i umiejętności pływania  .  Tworzenie  i  umacnianie  więzi lokalnych   oraz  rozwój  umiejętności  współdziałania  w grupie rówieśniczej.Dostarczanie  praktycznych  i  przydatnych  we  współczesnym świecie  umiejętności  z   zakresu   twórczości   artystycznej,   możliwe   dzięki   zastosowaniu   nowoczesnych technik i narzędzi audiowizualnych.
Prowadzenie  edukacji  kulturalnej,  wykorzystującej  lokalne  dziedzictwo  i  rozwijające świadomość  kulturowej tradycji .  Innowacyjny
charakter warsztatów zakłada zastosowanie najnowocześniejszych narzędzi i technik pracy artystycznej, Termin warsztatów 1-14 lipca 2020r.

Uzasadnienie

Wobec współczesnych problemów dzieci młodzieży  (adaptacja, empatia, tolerancja, kierowanie emocjami) oraz obserwowalnego coraz mniejszego kontaktu z ogólno pojętą kulturą konieczne jest poszerzenie oferty o warsztaty edukacyjne. Proponowane zajęcia wpłyną na rozwój wrażliwości na sztukę, będą zachętą do własnej twórczości artystycznej oraz większej aktywności fizycznej. Warsztaty pomyślane  zostały  jako  nawiązujące  do współczesnej możliwości,działania rozwijające zainteresowanie środowiskiem lokalnym oraz  wykorzystujące  nabyte  w  tym  zakresie  wiedzę   i  inspiracje  w  cyklu  zajęć   zapoznających uczestników z technikami twórczości artystycznej i kultury fizycznej..Rozwijaniu aktywności posłużą wymagające zaangażowania uczestników zajęcia w terenie. Na zakończenie warsztatów zostanie przeprowadzony turniej tenisa ziemnego , oraz zostaną przedstawione prace zrealizowane przez uczestników na zorganizowanym podsumowaniu wspólnie z rodzicami uczestników.