projekt nr 8

8. Z Osiedlem Witosa w przyszłość - wakacyjne warsztaty rozwijające


Opis projektu

Wakacyjne warsztaty rozwijające sportowo,plastycznie, kulturalnie dla dzieci i młodzieży z Osiedla Witosa w wieku od 7-16 lat.Warsztaty mają na celu edukować dzieci i młodzież w zakresie plastycznym,a także poprzez sztukę ucząc malowania, rysowania, filmowania, fotografowania otaczającej przyrody, oraz rozwijania sprawności fizycznej poprzez naukę gry w tenisa ziemnego i umiejętności pływania . Tworzenie i  umacnianie więzi lokalnych oraz rozwój umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej.Dostarczanie praktycznych i  przydatnych we współczesnym świecie umiejętności z  zakresu twórczości artystycznej, możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik i narzędzi audiowizualnych.
Prowadzenie edukacji kulturalnej, wykorzystującej lokalne dziedzictwo i  rozwijające świadomość kulturowej tradycji . Innowacyjny
charakter warsztatów zakłada zastosowanie najnowocześniejszych narzędzi i technik pracy artystycznej, Termin warsztatów 1-14 lipca 2020r.

Uzasadnienie

Wobec współczesnych problemów dzieci młodzieży (adaptacja, empatia, tolerancja, kierowanie emocjami) oraz obserwowalnego coraz mniejszego kontaktu z ogólno pojętą kulturą konieczne jest poszerzenie oferty o warsztaty edukacyjne. Proponowane zajęcia wpłyną na rozwój wrażliwości na sztukę, będą zachętą do własnej twórczości artystycznej oraz większej aktywności fizycznej. Warsztaty pomyślane zostały jako nawiązujące do współczesnej możliwości,działania rozwijające zainteresowanie środowiskiem lokalnym oraz wykorzystujące nabyte w tym zakresie wiedzę i inspiracje w cyklu zajęć zapoznających uczestników z technikami twórczości artystycznej i kultury fizycznej..Rozwijaniu aktywności posłużą wymagające zaangażowania uczestników zajęcia w terenie. Na zakończenie warsztatów zostanie przeprowadzony turniej tenisa ziemnego , oraz zostaną przedstawione prace zrealizowane przez uczestników na zorganizowanym podsumowaniu wspólnie z rodzicami uczestników.

Opis lokalizacji

Miejscem realizacji projektu będą obiekty i tereny należące do Miasta Ostrołęki, (basen, korty tenisowe, Galeria Ostrołęka, OCK, jak również teren Miasta Ostrołęki.