projekt nr 20

20. Przebudowa i doposażenie placu zabaw na osiedlu Dzieci Polskich


Opis projektu

Projekt obejmuje wymianę doposażenia istniejącego wyposażenia na ogólnodostępnym miejskim placu zabaw, znajdującym się pomiędzy, dwoma dużymi osiedlami przy ul. Dzieci Polskich i ul. gen. J. Hallera w Ostrołęce na nowe urządzenia wielofunkcyjne (np. zestaw rekreacyjny z domkiem, zjeżdżalnia, ścianką wspinaczkowa,..) wykonane z trwałycvh i estetycznych materiałów. Urządzenia winny być zamontowane na bezpiecznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem placu zabaw.

Uzasadnienie

Aktualnie na placu zabaw znajdują się urządzenia eksploatowane od wielu lat sa mało estetyczne i funkcjonalne. realizacja w/w wniosku zapewni bezpieczene, estetyczne oraz atrakcyjne miejsca zabaw dla dzieci z osiedli. Stworzy dogodne warunki dla rozwoju dzieci, poprzez aktywność ruchową oraz umożliwi integrację lokalnej społeczności.

Opis lokalizacji

ul. Dzieci Polskich działka nr 40458

Opis realizacji

W dniu 16 kwietnia 2019 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: "Przebudowa i doposażenie placu zabaw na osiedlu Dzieci Polskich w Ostrołęce w systemie zaprojektuj i wybuduj realizowany w ramach budżetu obywatelskiego". Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 7 maja 2019 r. W wyniku przetargu wybrano wykonawcę. Termin realizacji zadania to 31 sierpnia 2019 r.

4 września nastąpił odbiór techniczny inwestycji. Teren zyskał zupełnie nowy wygląd. Pojawiły się różnej wielkości zestawy rekreacyjne z domkami, mała ścianka wspinaczkowa, piramida linowa, zjeżdżalnie. Odpocząć można na nowych ławkach. Plac zabaw ma również nowe ogrodzenie.

Całkowity koszt inwestycji to 189.990,31 złotych.

Postęp realizacji

W dniu 16 kwietnia 2019 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: "Przebudowa i doposażenie placu zabaw na osiedlu Dzieci Polskich w Ostrołęce w systemie zaprojektuj i wybuduj realizowany w ramach budżetu obywatelskiego". Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 7 maja 2019 r. W wyniku przetargu wybrano wykonawcę. Termin realizacji zadania to 31 sierpnia 2019 r. 4 września nastąpił odbiór techniczny inwestycji. Teren zyskał zupełnie nowy wygląd. Pojawiły się różnej wielkości zestawy rekreacyjne z domkami, mała ścianka wspinaczkowa, piramida linowa, zjeżdżalnie. Odpocząć można na nowych ławkach. Plac zabaw ma również nowe ogrodzenie. Całkowity koszt inwestycji to 189.990,31 złotych.

Projekt zaakceptowany merytorycznie