projekt nr 20

20. Przebudowa i doposażenie placu zabaw na osiedlu Dzieci Polskich


Lokalizacja

ul. Dzieci Polskich działka nr 40458

Skrócony opis

Projekt zakłada wymianę na nowe urządzenia wielofunkcyjne (np. zestaw rekreacyjny z domkiem,zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa) i doposażenie istniejącego ogólnodostępnego miejskiego placu zabaw, znajdującego się pomiędzy dwoma osiedlami przy ul. Dzieci Polskich i ul. gen J Hallera. Nowy plac stworzy dogodne warunki dla rozwoju dzieci, poprzez aktywność ruchową oraz umożliwi integrację lokalną.

Opis projektu

Projekt obejmuje wymianę doposażenia istniejącego wyposażenia na ogólnodostępnym miejskim placu zabaw, znajdującym się pomiędzy, dwoma dużymi osiedlami przy ul. Dzieci Polskich i ul. gen. J. Hallera w Ostrołęce na nowe urządzenia wielofunkcyjne (np. zestaw rekreacyjny z domkiem, zjeżdżalnia, ścianką wspinaczkowa,..) wykonane z trwałycvh i estetycznych materiałów. Urządzenia winny być  zamontowane na bezpiecznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem placu zabaw.

Uzasadnienie

Aktualnie na placu zabaw znajdują się urządzenia eksploatowane od wielu lat sa mało estetyczne i funkcjonalne. realizacja w/w wniosku zapewni bezpieczene, estetyczne oraz atrakcyjne miejsca zabaw dla dzieci z osiedli. Stworzy dogodne warunki dla rozwoju dzieci, poprzez aktywność ruchową oraz umożliwi integrację lokalnej społeczności.

Postęp realizacji

W dniu 16 kwietnia 2019 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: "Przebudowa i doposażenie placu zabaw na osiedlu Dzieci Polskich w Ostrołęce w systemie zaprojektuj i wybuduj realizowany w ramach budżetu obywatelskiego". Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 7 maja 2019 r. W wyniku przetargu wybrano wykonawcę. Termin realizacji zadania to 31 sierpnia 2019 r. 4 września nastąpił odbiór techniczny inwestycji. Teren zyskał zupełnie nowy wygląd. Pojawiły się różnej wielkości zestawy rekreacyjne z domkami, mała ścianka wspinaczkowa, piramida linowa, zjeżdżalnie. Odpocząć można na nowych ławkach. Plac zabaw ma również nowe ogrodzenie. Całkowity koszt inwestycji to 189.990,31 złotych.

Projekt zaakceptowany merytorycznie