projekt nr 32

32. Ogólnodostępna Plaża Miejska - modernizacja terenu


Lokalizacja

Plaża Miejska w Ostrołęce przy ul. Wioślarskiej 2. Teren w zarządzie MZOS-TiIT w Ostrołęce.

Skrócony opis

Ogólnodostępna "Plaża nad Narwią" przy ul. Wioślarskiej 2 dla rodzin, dzieci, młodzieży. Zmodernizujemy teren, aby uatrakcyjniał miasto Ostrołęka, oraz niósł korzyści dla jego mieszkańców.

Opis projektu

"Plaża nad Narwią" jest jednym z najczęściej odwiedzanych i lubianych miejsc w mieście Ostrołęka. Głównym założeniem projektu jest przeprowadzenie modernizacji ogólnodostępnego dla zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych placu przy Plaży Miejskiej w Ostrołęce. Teren wokół jest duży, wyposażony, posiada potencjał na modernizacje, aby przeznaczony był dla grup w różnych przedziale wiekowym.
Projekt obejmowałby zakup sprzętu oraz asortymentu który, wzbogaciłby to miejsce. Celem realizacji tego projektu jest uatrakcyjnienie miejsca, które byłoby przyjazne a przede wszystkim bezpieczne dla dzieci, młodzieży a także rodziców.
Przewidywalny zakres prac ma na celu w szczególności rozbudzać zainteresowania dzieci i młodzieży, wpływać korzystnie na ich aktywny rozwój, oraz stworzyć miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu, integracji z rodziną i przyjaciółmi. Pozwoli na zacieśnienie więzi, powstawaniu pozytywnych relacji. Miejsce to będzie pełniło także rolę integracji środowiska lokalnego. Projekt przyczyni się również do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży.
Zamysł ten, ma na celu stworzenie innowacyjnego i bezpiecznego miejsca do zabawy i rozrywki, które z pewnością chętnie będą odwiedzane.
Biorąc pod uwagę doskonałą lokalizację "Plaży Nad Narwią", modernizacja tego miejsca byłaby niewątpliwie dużą atrakcją i alternatywą dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Zagospodarowanie tego placu przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności naszej miejscowości pod względem walorów turystycznych i krajobrazowych.
Trwałe ulepszenie istniejącego obiektu z pewnością będzie prowadzić do zwiększenia jego wartości i przyniesie wiele korzyści.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zestaw sprawnościowy pająk30 000 zł
2Zjeżdżalnie do wody w kształcie psa Pluto16 000 zł
3Ławki z daszkami15 000 zł
4Doposażenie placu zabaw9 300 zł
5Lina kąpieliskowa (boje) + oznakowanie kąpieliska5 000 zł
6Dostosowanie terenu pod grill + grill plenerowy10 000 zł
7Rowery do wypożyczania 5 szt.22 500 zł
8Stacja wypożyczania rowerów 7 stanowiskowa5 600 zł
9Stojaki na rowery 2 szt.600 zł
10Stacja naprawcza do rowerów6 000 zł
Łącznie: 120 000 zł

Postęp realizacji

Zadanie realizuje Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce. W kwietniu wyłoniono dostawcę części wyposażenia, które zakupione zostanie w ramach modernizacji. Są to m.in. boje, liny, oznakowanie, maszt.