projekt nr 29

29. Urządzenie placu zabaw ul. Henryka Dobrzańskiego nr dz. ew. 50068


Lokalizacja

ul. Henryka Dobrzańskiego  działka nr ewidencyjny 50068

Skrócony opis

Wykonanie ogrodzenia i odpowiedniego podłoża oraz zakup i zamontowanie zabawek. Na osiedlu brak placu zabaw. Małe spółdzielnie mieszkaniowe nie dysponują terenami na ten cel, oraz posiadają skromne budżety na ten cel. służyć sąsiadującym spółdzielniom. Efektem będzie należycie zagospodarowany teren oraz służyć będzie dzieciom z Osiedla Śródmieście.

Opis projektu

Wykonanie ogrodzenia i odpowiedniego podłoża oraz zakup i zamontowanie zabawek. Na osiedlu brak placu zabaw. Małe spółdzielnie mieszkaniowe nie dysponują terenami na ten cel, oraz posiadają skromne budżety na ten cel. służyć sąsiadującym spółdzielniom. Efektem będzie należycie zagospodarowany teren oraz służyć będzie dzieciom z Osiedla Śródmieści II, na którym z uwagi na dużą ilość budynków wielorodzinnych jest dużo mieszkańców a zatem i dzieci.

Uzasadnienie

Pierwotnie na w/w terenie planowana była budowa przedszkola a wraz z nim plac zabaw, który miał służyć sąsiadującym spółdzielniom. Projekt służyć będzie dzieciom zamieszkałym na osiedlu. Aktualnie teren jest nie zagospodarowany. Dzieci z naszego osiedla muszą korzystać z odległych placów np. osiedle Bursztynowa, czy parku.