projekt nr 53

53. Zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych poprzez modernizację chodnika przy budynkach Hallera 15 i Hallera 17


Lokalizacja

os. Dzieci Polskich, ul. Hallera przy budynkach 15 i 17

Skrócony opis

Chcemy chodzić bezpiecznie - modernizacja chodnika przy budynkach Hallera 15 i Hallera 17 niezbędna dla mieszkańców os. Dzieci Polskich

Opis projektu

Projekt zakłada rozbiórkę istniejącego chodnika ze zniszczonych płyt chodnikowych i wykonanie nowej nawierzchni z kostki polbrukowej, bezfazowej, na podbudowie z kruszywa i gruncie stabilizowanym cementem - o pow. ogółem ok. 700 m2. Obszar chodnika przy budynkach Hallera 15 i Hallera 17 stanowi element głównego ciągu komunikacyjnego dla pieszych wzdłuż całej ul. gen. Józefa Hallera. Służy mieszkańcom, w tym uczniom i przedszkolakom z pobliskich placówek (SP nr 5, PM nr 13). Istniejąca nawierzchnia jest w złym stanie technicznym: płyty są głęboko popękane i wyszczerbione, w szczelinach gromadzi się woda, a ich powierzchnia jest nierówna - co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia pieszych. Modernizacja chodnika zapewni bezpieczne poruszanie się oraz podniesie estetykę osiedla.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Całość inwestycji 94 200 zł

Postęp realizacji

Trwa przygotowanie procedury przetargowej na realizację zadania.