projekt nr 30

30. Rewitalizacja chodnika przy ulicy Partyzantów


Lokalizacja

Ciąg pieszy wzdłuż budynków wielorodzinnych przy ul. Partyzantów i Hali Sportowej do obwodnicy.

Skrócony opis

Rewitalizacja chodnika przy ul. Partyzantów poprzez wymianę zniszczonej nawierzchni na kostkę brukową na odcinku 300 m i szerokości 1,5 m.

Opis projektu

Chodnik znajdujący się na ul. Partyzantów jest w złym stanie technicznym. Popękane, nierówne i porozsuwane płytki betonowe, w większości pokruszone, stanowią zagrożenie dla poruszających się po nim mieszkańców. Chodnikiem codziennie uczęszczają zarówno osoby starsze, jak również młodzież i dzieci do pobliskich szkół i przedszkola. Wśród nich znajdują się również osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich i chodzące o kulach, o ograniczonej sprawności ruchowej. Zasadnym więc jest wymiana starych płytek i krawężników na kostkę brukową, na długości 300 m i szerokości 1,5 m. Wykonanie chodnika podniesie poziom bezpieczeństwa pieszych, komfort poruszania się osób niepełnosprawnych i wygląd estetyczny otoczenia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ułożenie chodnika wraz z materiałem i przygotowaniem podłoża - 160 zł m272 000 zł
2Ułożenie obrzeża wraz z betonowaniem - 33 zł m220 000 zł
Łącznie: 92 000 zł

Postęp realizacji

W wyniku przeprowadzonego postępowania, do realizacji robót budowlanych wybrano firmę MAR-BUD. Prace budowlane polegać będą na wymianie chodnika na kostkę betonową z frezem i ustawieniu nowych obrzeży trawnikowych. W zakresie robót budowlanych ujęte zostały następujące prace : a. Prace rozbiórkowe b. Prace ziemne c. Prace budowlane : - wykonanie podbudowy - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej z frezem - ustawienie obrzeża trawnikowego na ławie betonowej, d. Prace geodezyjno – pomiarowe.