projekt nr 16

16. Wymiana nawierzchni chodnika ulicy Podchorążych


Lokalizacja

ul. Pochorążnych, strona lewa idąc od skrzyżowania Traugutta oraz strona prawa uzależniona od posiadanych środków

Skrócony opis

Projekt zakłada wymianę chodnika przy ulicy Podchorążych. Chodnik jest bardzo zniszczony i powoduje utrudnienia pieszym, jego stan pogarsza się z roku na rok. Zły stan chodnika, wyrwy, duże ubytki, utrudnia znacznie bezpieczne przejście, przejechanie rowerem, wózkiem dziecięcym. Stanowi to poważne niebezpieczeństwo w ruchu pieszym.

Opis projektu

Projekt zakłada wymianę chodnika przy ulicy Podchorążych. Nawierzchnia chodnika jest w stanie zagrażającym bezpieczeństwu ruchowi pieszych: płyty chodnikowe są kilkudziesięcioletnie, z dużymi ubytkami, spękane, nie trzymają jednakowego poziomu. Na chodniku utrzymują się zastoiny opadowe i brak jest warunków do właściwego odśnieżania. Modernizację chodnika można wykonać z kostki brukowej typu polbruk. Jest to jeden z najczęściej uczęszczanych chodników na osiedlu Traugutta. Zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Zły stan chodnika, wyrwy, duże ubytki, utrudnia znacznie bezpieczne przejście osób starszych, rodziców z małymi dziećmi i wózkiem dziecięcym. Stanowi to poważne niebezpieczeństwo w ruchu pieszym.