1 Wymiana chodnika i nawierzchni ulicy Olimpijskiej

Kategoria: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 320 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Wymiana nawierzchni ul. Olimpijskiej i chodnika o pow. 1600 m kw. Modernizacja ulicy i chodnika można wykonać z kostki brukowej. Ulica i chodnik są bardzo zniszczone i powodują utrudnienia pieszym, zmotoryzowanym, jej stan pogarsza się z roku na rok. Zły stan drogi i chodnika, wyrwy, duże ubytki stanowi poważne niebezpieczeństwo w ruchu kołowym i pieszym.

2 Rewitalizacja ul. H. Modrzejewskiej w zakresie utwardzenia terenu wzdłuż garaży oraz wymiany nawierzchni chodnika

Kategoria: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 320 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Rewitalizacja ul. H. Modrzejewskiej w zakresie utwardzenia terenu wzdłuż garaży przy ul. H. Modrzejewskiej oraz wymiany nawierzchni chodnika wzdłuż ul. H. Modrzejewskiej

3 Remont chodnika wzdłuz budynków przy ul. Sikorskiego 16 i Sucharskiego 7

Kategoria: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 50 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Re4mont chodników wzdłuż budynków przy ul. Sikorskiego 16 i ul. Sucharskiego 7. Wymiana starych betonowych płyt chodnikowych na kostkę typu pol bruk wraz z wymianą krawężników oraz nawiązaniem do dojść do klatek schodowych.

5 Plac zabaw i rekreacji dla rodzin przy ul. 11 Listopada 19

Kategoria: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 60 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W ramach realizacji zadania chcemy, by powstał plac do wspólnego spędzania czasu dla mieszkańców, którego brakuje. Potrzebujemy nowego placu zabaw dla dzieci, siłowni zewnętrznej do ćwiczeń, ławek oraz zagospodarowania tego terenu poprzez nasadzenia roślin, utwardzenie alejek oraz wykonanie dojścia do osłony śmietnikowej. Będzie to idealne miejsce na świeżym powietrzu dla całej Wspólnoty.

6 Remont chodnika wzdłuż budynków przy ulicy Kleeberga 1, 3, 5, 7, 9, 11

Kategoria: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 110 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wwymiana starych, betonowych płyt chodnikowych na kostkę typy "polbruk" wraz z wymianą krawężników oraz nawiązaniem do dojść do klatek schodowych i osłon śmietnikowych.

7 Budowa odcinka chodnika na ul. Stefana Żeromskiego na odcinku od ul. Grodzickiego do granic miasta

Kategoria: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 154 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt będzie obejmował budowę jednostronnego chodnika wzdłuż końcowej części ul. Żeromskiego o nawierzchni utwardzonej betonową kostką, szerokości 1,5 m ze wzmocnieniem na zjazdy do posesji, z jednostronnym obramowaniem krawężnikiem betonowym. Budowa chodnika ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych korzystających z tego odcinka drogi, a przede wszystkim dzieci z pobliskiej szkoły.

8 Przebudowa skrzyżowania ul.Hubalczyków gen.S. Roweckiego Grota z ul. gen Kutrzeby wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu

Kategoria: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 187 500 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zagospodarowania terenu polegający na przebudowie skrzyżowania ulic Hubalczyków, gen. Stefana Roweckiego "Grota", gen, Tadeusza Kutrzeby w Ostrołęce wraz z budową odcinka sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz korektę lokalizacji hydrantów p.poz. dodatkowo projekt obejmuje przebudowę ciągów pieszych w obrębie projektowanej inwestycji oraz korektę istniejącego oznakowania.

9 Boisko wielofunkcyjne oraz miejsce do rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych na os. Łęczysk w sąsiedztwie placu zabaw

Kategoria: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 320 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zakłada powstanie ogrodzonego bandami stacjonarnego boiska wielofunkcyjnego o charakterze sportowo-rekreacyjnym na działce przy ulicach Łęczysk i Sobieskiego w Ostrołęce (w miejscu dzisiejszego boiska do koszykówki). W ramach obiektu zostaną połączone: boisko o nawierzchni trawiastej (służące do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego), siłownia zewnętrzna i plac zabaw.

10 Altana przy Przedszkolu Miejskim Nr 7 "Tęczowa Kraina" przy ul. Psarskiego

Kategoria: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 80 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Celem projektu jest budowa altany przy budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 Tęczowa Kraina w Ostrołęce. Altana zlokalizowana będzie w północno-wschodniej części działki. Zaprojektowana altana ma podstawę kwadratu, a jej konstrukcję stanowi dach kopertowy. Altana będzie służyła dzieciom za miejsce do prowadzenia zajęć dydaktycznych, plastycznych - kreatywności twórczej i badawczych.

11 Inscenizacja Rekonstrukcji Historycznej Bitwy pod Ostrołęką z 1807 roku.

Kategoria: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 199 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W ramach projektu zorganizowana zostanie inscenizacja wydarzeń historycznych przez grupy rekonstrukcyjne na terenie błoni nad Narwią . Przedstawienie ma dotyczyć wydarzeń z 1807 roku .Zorganizowanie straganów przedstawiających rzemiosło XIX w. Pokaz kawaleryjski w wykonaniu szwadronu reprezentacyjnego WP, oraz koncert Artystycznego Zespołu Wojska Polskiego na hali im. A. Gołasia

12 Mobilna scena dla mieszkańców miasta Ostrołęki z dodatkowym wyposażeniem

Kategoria: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 160 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Mobilna scena zapewni organizatorom imprez takich jak: pikniki rodzinne, festyny osiedlowe, wydarzenia szkolne, przedszkolne i inne, nieodpłatne zaplecze sceniczne. Mobilność pozwoli na organizację wydarzeń kulturalnych nie tylko tam, gdzie jest zapewniona infrastruktura.

13 Zagospodarowanie skweru przy ul. Narutowicza w Ostrołęce

Kategoria: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 123 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Skwer do wypoczynku biernego i czynnego dla mieszkańców osiedla, wyposażony w ławki, kosze na śmieci, stół do gry w szachy oraz urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu.

14 Budowa sceny plenerowej w Parku Miejskim przy ulicy Traugutta

Kategoria: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 320 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zakłada budowę sceny plenerowej, zadaszonej, której podłoga sceny wykonana byłaby z drewna, by była odpowiednia dla tancerzy. Powstałoby miejsca do siedzenia przed sceną, ławki oraz zaplecze sanitarne. Kolorystyka i wykończenia w barwach miasta. Scena dałaby otwarte i łatwo dostępne miejsce do koncertowania w mieście i ożywiła Pak Miejski, który jest doskonałym miejscem rekreacji.

15 Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Celnej z odtworzeniem nawierzchni

Kategoria: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 320 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Celnej, na którym nie została ona jeszcze wykonana. Po zakończeniu prac podziemnych odtworzenie nawierzchni. Remont ulicy Celnej, będącej od lat w bardzo złym stanie, wymaga przeprowadzenia szeregu prac, zarówno podziemnych, jak i naziemnych. Jako zbyt kosztowny, od lat jest odkładany. Budowa kanalizacji obniży w przyszłości koszty remontu ulicy.

16 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Łazek poprzez wybudowanie oświetlenia ulicznego

Kategoria: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 32 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt zakłada budowę oświetlenia ulicznego lamp LED z wykorzystaniem infrastruktury elektroenergetycznej na osiedlu Łazek na ulicach Działkowa, Sztandarowa, Szańcowa, Sztabowa i Fortowa do skrzyżowania z ulicą Sztabową. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla, rowerzystów, pieszych oraz pojazdów drogowych poruszających się po drogach osiedlowych.

18 Bezpieczna Ostrołęka - zakup 5 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (z ang. AED) oraz szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Kategoria: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 97 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zakłada zakup 5 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (z ang. AED), montaż w miejscach publicznych na terenie miasta oraz szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy z elementami ratownictwa specjalistycznego dla 216 mieszkańców.

19 Budowa odcinka chodnika przy ulicy Słonecznej

Kategoria: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 320 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową. Ulica Słoneczna jest jedyną ulicą nie posiadającą chodnika ani ścieżki rowerowej, nie posiada też pobocza. Mieszkańcy zmuszeni są jeździć rowerami lub pokonywać piechotą dość duże odległości do najbliższego przystanku,szkoły,pracy. W istniejącej sytuacji jest to szczególnie niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia.

20 Przebudowa i doposażenie placu zabaw na osiedlu Dzieci Polskich

Kategoria: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 189 990,31 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt zakłada wymianę na nowe urządzenia wielofunkcyjne (np. zestaw rekreacyjny z domkiem,zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa) i doposażenie istniejącego ogólnodostępnego miejskiego placu zabaw, znajdującego się pomiędzy dwoma osiedlami przy ul. Dzieci Polskich i ul. gen J Hallera. Nowy plac stworzy dogodne warunki dla rozwoju dzieci, poprzez aktywność ruchową oraz umożliwi integrację lokalną.

22 Budowa siłowni zewnętrznych wraz z placem zabaw i miejscem do wypoczynku dla mieszkańców osiedla Stacja przy ul. Żeromskiego

Kategoria: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 120 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Przedmiotem składanego projektu jest zamontowanie urządzeń siłowych (siłowni zewnętrznych), budowa ogrodzonego placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowania pozostałej części działki ławeczkami i zielenią.

23 Ogród sensoryczny - kreatywny plac zabaw ze ścieżkami sensorycznymi i urządzeniami stymulującymi wszechstronny rozwój przy SP nr 4 w Wojciechowicach

Kategoria: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 300 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

W ramach projektu powstanie ścieżka sensoryczna z odcinkami wyłożonymi różnymi strukturami oraz plac zabaw z sensorycznymi urządzeniami wspomagającymi motorykę, poznawanie kolorów, kształtów i dźwięków. Powstaną tu urządzenia wspierające naukę zmysłów, tablice edukacyjne, zjeżdżalnia, bujaki i piaskownica integracyjna. Projekt będzie wartościowym wsparciem dla dzieci w zmysłowym poznawaniu świata.

24 Wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci młodszych przy Przedszkolu Miejskim nr 9 "Bajkowa Kraina" przy ul Blachnickiego

Kategoria: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 103 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Inwestycja będzie obejmowała: zagospodarowanie terenu pod plac zabaw, wykonanie bezpiecznej nawierzchni z poliuretanu, ogrodzenia oraz wyposażenie w zabawki terenowe i urządzenia do zabawy dla dzieci 3-4 letnich. Powstanie placu zabaw dla dzieci młodszych dałoby wychowawcom możliwość częstszego korzystania z infrastruktury zewnętrznej w poczuciu bezpieczeństwa i komfortu dzieci.

25 Plac zabaw dla dzieci przy SP nr 5 ul. Hallera

Kategoria: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 232 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Wyposażenie wielofunkcyjnego ogrodowego placu zabaw dla dzieci do 10. roku życia przy Szkole Podstawowej nr 5. Będzie on składał się z huśtawek, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej itp. Z miejsca tego korzystać będą uczniowie przebywający na świetlicy oraz dzieci mieszkańców osiedla. Istnieje ogromna potrzeba stworzenia miejsca, w którym będą one mogły bezpiecznie się bawić.

26 Budowa toru rowerowego -Pumptrack -atrakcja regionu i miasta Ostrołeki

Kategoria: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 270 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie inwestycyjne budowa modułowego toru rowerowego - Pumptrack,który przeznaczony będzie do zbiorowej rekreacji w ramach ogólnodostępnej i nieodpłatnej infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki.

27 Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i małą sceną w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Kategoria: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 320 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Dziedziniec ma głównie pełnić funkcję placu apelowego z małą sceną, miejsc parkingowych oraz komunikacji kołowej i pieszej, barierki z rur stalowych, ławki, kosze na śmieci, latarnie oraz skarpy z zielenią niską. Plac ma być ułożony z kostki brukowej wraz z odwodnieniem i instalacją oświetleniową.

28 Ostrołęka przyjazna psom - urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego w Ostrołęce

Kategoria: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 75 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Celem projektu jest budowa wydzielonego terenu dla psów o powierzchni 600 m2 na terenie parku miejskiego w Ostrołęce. Głównym założeniem jest stworzenie miejsca, w którym psy będą mogły swobodnie biegać bez smyczy pod nadzorem swoich właścicieli oraz aktywnie spędzać z nimi czas.Wspólne zabawy na świeżym powietrzu oraz kontakt z innymi psami wpływa na dobrą kondycję psa oraz jego zdrowie.

29 Wykonanie nawierzchni i doposażenie w nowe zabawki placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 8 przy ul. Prądzyńskiego

Kategoria: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zakłada wyposażenie terenu placu zabaw przy PM nr 8 w nowe elementy: duży zestaw zabawowy, 4 ławki z oparciami, huśtawka typu bocianie gniazdo, niewysoka konstrukcja wspinaczkowa, zestaw zabawowy typu pociąg, zestaw labirynt, domek, kosz na śmieci wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni przy nowych i już istniejących zabawkach. Realizacja projektu umożliwi bezpieczną zabawę.

30 Wykonanie ogrodzenia, zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu przy "Kultowni" - świetlicy OCK

Kategoria: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 80 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zakłada wykonanie ogrodzenia wokół terenu "Kultowni" (świetlicy OCK na osiedlu Wojciechowice, przeznaczonej dla dzieci i młodzieży) jego zagospodarowanie: postawienie mini sceny, ławek i stolików oraz tablic edukacyjnych, toru sprawnościowego.Pozwoli to zapewnić bezpieczeństwo dzieci i dostosować plac do charakteru pracy placówki. Wyposażony teren wpłynie pozytywnie na wizerunek osiedla.

31 Progi zwalniające w okolicy Przedszkola Miejskiego nr 10 na ul. Mazowieckiej

Kategoria: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 15 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Jako rodzic dziecka uczęszczającego do Przedszkola Miejskiego numer 10 często obserwuję z jaką prędkością poruszają się auta przejeżdżające obok przedszkola. Zamontowanie progów zwalniających przyczyniłoby się do zdecydowanej poprawy bezpieczeństwa przedszkolaków.

4 Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Targowej na odcinku od ronda A.Walentynowicz do ronda E. Waltera

Kategoria: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 320 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Targowej pomiędzy rondami A. Walentynowicz i  E. Waltera.

17 Tężnia solankowa na placu Psarskiego lub placu Wyszyńskiego

Kategoria: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Tężnia solankowa architektoniczne współgrająca z zabudową Starego Miasta. Obiekty te stałyby się popularnymi miejscami relaksu, odpoczynku, a przede wszystkim poprawy zdrowia poprzez terapię wziewną. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do poprawy wizerunku Ostrołęki w aspekcie ekologicznym, ale też miasta jako obiektu recepcji turystycznej.

21 Wielofunkcyjny plac rekreacyjny dla Mieszkańców - zabawa, sport, rozrywka na osiedlu Leśniewo

Kategoria: Ogólnomiejski

Koszt po weryfikacji: 300 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Projekt dotyczy stworzenia nowej przestrzeni rekreacyjnej dla Mieszkańców, aby wzmocnić budowanie społeczności i szerzyć ideę aktywnego spędzania wolnego czasu. Zostanie ona podzielona na cztery strefy: 1. plac zabaw, 2. boisko wielofunkcyjne, 3. siłownia na świeżym powietrzu, 4. strefa do spotkań i integracji (wiata, ławki i stoliki). Teren placu jest wstępnie przygotowany do użytkowania.

×