projekt nr 3

3. Remont chodnika wzdłuz budynków przy ul. Sikorskiego 16 i Sucharskiego 7


Opis projektu

Realizacja projektu wymaga wymiany starych płyt chodnikowych na kostkę brukowa typu polbruk wraz z wymiana krawężników oraz nawiązaniem do klatek schodowych.

Uzasadnienie

W/w chodnik jest od wielu lat w bardzo złym stanie technicznym(pokruszone zniszczone płytki) utraty lub uszczerbku na zdrowiu osób z niego korzystających. jest to jeden z najczęściej uczęśzczaanych chodników na osiedlu Centrum. Zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, ZS nr 5, SP 10,przedszkola nr 9, jak również punktami handlowo-usługowymi.

Opis lokalizacji

ul. Sikorskiego 16, ul. Sucharskiego 7

Projekt zaakceptowany merytorycznie