Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 26

26. Budowa toru rowerowego -Pumptrack -atrakcja regionu i miasta Ostrołeki


Lokalizacja

Miasto Ostrołęka , Park osiedla bursztynowe, ul. Bursztynowa. działka nr 51353/15

Skrócony opis

Zadanie inwestycyjne  budowa modułowego toru rowerowego - Pumptrack,który przeznaczony będzie do zbiorowej rekreacji w ramach ogólnodostępnej i nieodpłatnej infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki.

Opis projektu

Przedmiotem wniosku jest zadanie inwestycyjne związane z budową modułowego toru rowerowego -Pumptrack, który przeznaczony bedzie w założeniu do zbiorowej rekreacji w ramach ogólnodostępnej i nieodpłatnej infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki.
Zakres rzeczowy obejmuje
- dostawa i montaż modułowego toru rowerowego o długości toru do 100m
- wykonanie nawierzchni z kruszywa pod planowany tor rowerowy
- zakup stojaków rowerowych w ilości 10 sztuk
Planowane parametry techniczne
- długość (strefa bezpieczeństwa) - ok. 30m
- szerokość strefa bezpieczeństwa ok 20m
Planowane parametry użytkowe obiektu
- długość trasy ok 100m
- szerokość ok 16m
- długość ok 23m
Obiekt przeznaczony będzie dla osób,które posiadają zdolność jazdy na rowerze(tj. dzieci, młodzież i dorośli, zarówno dla profesjonalistów,pasjonatów jak i całych rodzin( z osiedli: Bursztynowe,Sienkiewicza, Centrum, Pomian, Łęczysk). Odpowiednie profilowane trasy rowerowej umożliwi przejazd trasy na zróżnicowanych prędkościach, zarówno dla małych rowerków dziecięcych jak i dużych rowerów górskich.

Uzasadnienie

Głównym celem realizacji zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców Ostrołęki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Realizowany on będzie poprzez budowę nowej infrastruktury sportowej - torów rowerowych,spełniającej rolę lokalnej strefy aktywności fizycznej.W Ostrołęce jest duże zapotrzebowanie na urządzenia rekreacyjno-sportowe dla rolkarzy, deskorolkowców i rowerzystów. Jak dotąd nie ma w naszym miesicie miejsc, w których mogliby oni rozwijać swoje pasje, oprócz skromnego obiektu w parku miejskim oraz przestarzałych i niezbyt funkcjonalnych urządzeń przy miejskim stadionie.Obecna oferta miasta skierowano do mieszkańców chcących uprawiać sport i sprzedawać aktywnie czas nie jest niewystarczająca. Ponadto na osiedlu obserwuje sie niski poziom uczestnictwa w życiu społecznym,brak jest odpowiedniej infrastruktury zapewniającej szeroki wachlarz sposobów spędzania czasu wolnego. Według wnioskodawcy lokalizacja toru rowerowego - Pumtrack na tym obszarze jest celowa i zasadna. Tor rowerowy będzie znajdował sie na terenie ogólnodostępnym i bezpłatnym.Beda mogli z niego korzystać przede wszystkim mieszkańcy (dzieci, młodzież i dorośli) osiedla Bursztynowe(1126 osób) oraz osiedli Centrum (11353 osób), Sienkiewicza (2425 osób),Pomian (2528 osób) oraz łęczysk(1327 osób) zatem około 19 tys osób. Projekt ten spełni następujące funkcje:
-podniesienie jakości dotychczasowej oferty uprawiania sportu, rozwoju kultury fizycznej mieszkańców Ostrołęki,
- poprawi standart korzystania z rowerów szczególnie przez młodych ludzi, co uznać należy za doskonały sposób na utrzymanie dobrej kondycji (zdrowia) wysportowane społeczeństwo oznacza mniejsze nakłady na służbę zdrowia (zmniejszenie  problemu otyłości, chorób układu krążenia itp.),
- stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej społeczności,które sprzyja budowaniu dobrych relacji społecznych,
- stworzenia miejsca angażującego do aktywności fizycznej całe rodziny, ułatwiającego zacieranie różnic miedzypokoleni

Projekt zaakceptowany merytorycznie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Budowa toru rowerowego -Pumptrack -atrakcja regionu i miasta Ostrołeki

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego ostroleka.budzet-obywatelski.org jest Prezydent Miasta Ostrołęki z siedzibą pl. gen. J. Bema 1. 

Prezydent Miasta Ostrołęki  szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu ostroleka.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu ostroleka.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, pesel, adres, numer telefonu. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z  Prezydentem Miasta Ostrołęki. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Ostrołęki uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie ostroleka.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowane przez Prezydenta Miasta Ostrołęki, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Prezydenta Miasta Ostrołęki, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa ostroleka.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Prezydenta Miasta Ostrołęki lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email: iod@um.ostroleka.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 29 765 42 70. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.