projekt nr 26

26. Budowa toru rowerowego -Pumptrack -atrakcja regionu i miasta Ostrołeki


Lokalizacja

Miasto Ostrołęka , Park osiedla bursztynowe, ul. Bursztynowa. działka nr 51353/15

Skrócony opis

Zadanie inwestycyjne  budowa modułowego toru rowerowego - Pumptrack,który przeznaczony będzie do zbiorowej rekreacji w ramach ogólnodostępnej i nieodpłatnej infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki.

Opis projektu

Przedmiotem wniosku jest zadanie inwestycyjne związane z budową modułowego toru rowerowego -Pumptrack, który przeznaczony bedzie w założeniu do zbiorowej rekreacji w ramach ogólnodostępnej i nieodpłatnej infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki.
Zakres rzeczowy obejmuje
- dostawa i montaż modułowego toru rowerowego o długości toru do 100m
- wykonanie nawierzchni z kruszywa pod planowany tor rowerowy
- zakup stojaków rowerowych w ilości 10 sztuk
Planowane parametry techniczne
- długość (strefa bezpieczeństwa) - ok. 30m
- szerokość strefa bezpieczeństwa ok 20m
Planowane parametry użytkowe obiektu
- długość trasy ok 100m
- szerokość ok 16m
- długość ok 23m
Obiekt przeznaczony będzie dla osób,które posiadają zdolność jazdy na rowerze(tj. dzieci, młodzież i dorośli, zarówno dla profesjonalistów,pasjonatów jak i całych rodzin( z osiedli: Bursztynowe,Sienkiewicza, Centrum, Pomian, Łęczysk). Odpowiednie profilowane trasy rowerowej umożliwi przejazd trasy na zróżnicowanych prędkościach, zarówno dla małych rowerków dziecięcych jak i dużych rowerów górskich.

Uzasadnienie

Głównym celem realizacji zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców Ostrołęki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Realizowany on będzie poprzez budowę nowej infrastruktury sportowej - torów rowerowych,spełniającej rolę lokalnej strefy aktywności fizycznej.W Ostrołęce jest duże zapotrzebowanie na urządzenia rekreacyjno-sportowe dla rolkarzy, deskorolkowców i rowerzystów. Jak dotąd nie ma w naszym miesicie miejsc, w których mogliby oni rozwijać swoje pasje, oprócz skromnego obiektu w parku miejskim oraz przestarzałych i niezbyt funkcjonalnych urządzeń przy miejskim stadionie.Obecna oferta miasta skierowano do mieszkańców chcących uprawiać sport i sprzedawać aktywnie czas nie jest niewystarczająca. Ponadto na osiedlu obserwuje sie niski poziom uczestnictwa w życiu społecznym,brak jest odpowiedniej infrastruktury zapewniającej szeroki wachlarz sposobów spędzania czasu wolnego. Według wnioskodawcy lokalizacja toru rowerowego - Pumtrack na tym obszarze jest celowa i zasadna. Tor rowerowy będzie znajdował sie na terenie ogólnodostępnym i bezpłatnym.Beda mogli z niego korzystać przede wszystkim mieszkańcy (dzieci, młodzież i dorośli) osiedla Bursztynowe(1126 osób) oraz osiedli Centrum (11353 osób), Sienkiewicza (2425 osób),Pomian (2528 osób) oraz łęczysk(1327 osób) zatem około 19 tys osób. Projekt ten spełni następujące funkcje:
-podniesienie jakości dotychczasowej oferty uprawiania sportu, rozwoju kultury fizycznej mieszkańców Ostrołęki,
- poprawi standart korzystania z rowerów szczególnie przez młodych ludzi, co uznać należy za doskonały sposób na utrzymanie dobrej kondycji (zdrowia) wysportowane społeczeństwo oznacza mniejsze nakłady na służbę zdrowia (zmniejszenie  problemu otyłości, chorób układu krążenia itp.),
- stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej społeczności,które sprzyja budowaniu dobrych relacji społecznych,
- stworzenia miejsca angażującego do aktywności fizycznej całe rodziny, ułatwiającego zacieranie różnic miedzypokoleni

Projekt zaakceptowany merytorycznie