projekt nr 15

15. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Celnej z odtworzeniem nawierzchni


Lokalizacja

ul. Celna

Skrócony opis

Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Celnej, na którym nie została ona jeszcze wykonana. Po zakończeniu prac podziemnych odtworzenie nawierzchni. Remont ulicy Celnej, będącej od lat w bardzo złym stanie, wymaga przeprowadzenia szeregu prac, zarówno podziemnych, jak i naziemnych. Jako zbyt kosztowny, od lat jest odkładany. Budowa kanalizacji obniży w przyszłości koszty remontu ulicy.

Opis projektu

Projekt obejmuje budowę kanalizacji deszczowej na 340-metrowym odcinku ulicy Celnej, na którym nie została ona jeszcze wykonana. Po zakończeniu prac podziemnych niezbędne będzie odtworzenie nawierzchni, służące przywróceniu ulicy do użytku.
Ulica Celna jest w bardzo złym stanie. W przeważającej części zbudowana jest z trylinki, która przez lata użytkowania uległa dewastacji - powstało wiele mniejszych lub większych nierówności. Skutkuje to szybszym zużyciem lub nawet uszkodzeniem pojazdów.
Ze względu na konieczność uzupełnienia infrastruktury podziemnej remont ulicy, jako zbyt kosztowny do udźwignięcia jednorazowo, jest od lat odkładany. Dzięki wykonaniu kanalizacji deszczowej, w przyszłości miastu łatwiej będzie udźwignąć ciężar remontu ulicy. Odtworzenie po wykonaniu prac podziemnych zdewastowanej obecnie nawierzchni już teraz przyczyni się do poprawy warunków użytkowania ulicy.

Uzasadnienie

Przy ulicy Celnej znajdują się domy jednorodzinne, blok mieszkalny, warsztat terapii zajęciowej, siedziba Państwowej Straży Pożarnej, siedziba spółki ENERGA Ciepło Ostrołęka, gabinety lekarskie, warsztaty samochodowe, zakłady świadczące usługi dla mieszkańców. Ulicą można kierować się również do Parku Wodnego Aquarium czy stadionu miejskiego.
Obecny stan ulicy skazuje jej użytkowników, zamieszkujących budynki ulokowane przy ulicy, jak i przyjeżdżających tu okazjonalnie, na szybszą eksploatację pojazdów. W dużej mierze dotyczy to wozów strażackich, wyjeżdżających na akcje z ulokowanej przy ul. Celnej remizy.
Kompleksowy remont ulicy Celnej, będącej od lat w bardzo złym stanie, wymaga przeprowadzenia szeregu prac, zarówno podziemnych, jak i naziemnych. Jako zbyt kosztowny, od lat jest odkładany. Budowa kanalizacji deszczowej ułatwi miastu wykonanie w przyszłości remontu ulicy, a staranne odtworzenie nawierzchni po zakończeniu prac podziemnych już teraz przyczyni się do jej poprawy.

Projekt zaakceptowany merytorycznie