projekt nr 12

12. Mobilna scena dla mieszkańców miasta Ostrołęki z dodatkowym wyposażeniem


Lokalizacja

Teren miasta Ostrołęki

Skrócony opis

Mobilna scena zapewni organizatorom imprez takich jak: pikniki rodzinne, festyny osiedlowe, wydarzenia szkolne, przedszkolne i inne, nieodpłatne zaplecze sceniczne. Mobilność pozwoli na organizację wydarzeń kulturalnych nie tylko tam, gdzie jest zapewniona infrastruktura.

Opis projektu

Mobilna scena zapewni organizatorom imprez takich jak: pikniki rodzinne, festyny osiedlowe, wydarzenia szkolne, przedszkolne i inne, nieodpłatne zaplecze sceniczne. Sceną mógłby zarządzać MZOSTiIT/OPK i na wniosek organizatorów (rad osiedli, szkół, przedszkoli, stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych) udostępniać na potrzeby ww. imprez. Mobilność pozwoli na organizację wydarzeń kulturalnych nie tylko tam, gdzie jest zapewniona infrastruktura.

Uzasadnienie

Scena pozwoli ograniczyć koszty organizowania wydarzeń kulturalnych oraz przyczyni się do zwiększenia dostępności tych wydarzeń. Jej zakup wyeliminuje koszty wynajmowania scen na potrzeby imprez organizowanych dla mieszkańców. Na zakupie skorzystają wszyscy ostrołęczanie, w każdym przedziale wiekowym, którzy biorą udział w plenerowych wydarzeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne oraz pomocnicze miasta Ostrołęki.

Projekt zaakceptowany merytorycznie