projekt nr 31

31. Progi zwalniające w okolicy Przedszkola Miejskiego nr 10 na ul. Mazowieckiej


Opis projektu

Obok Przedszkola, wzdłuż ulicy Mazowieckiej wydzielone są miejsca parkingowe. Proponuję zamotnowanie dwóch progów zwalniających, po jednym w okolicy każdego końca parkingu. Taki sposób ich zamontowania wymusiłbym bezwzględną konieczność zmniejszenia prędkości w czasie przejazdu obok przedszkola. Dodatkowo, konieczne będzie zamontowanie znaków drogowych A-11A - próg zwalniający, w liczbie 1szt po każdej stronie każdego z progów zwalniających.

Uzasadnienie

Zamonotowanie progów zwalniających wpłynęłoby pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa przedszkolaków.

Opis lokalizacji

Ostrołęka, ul. Mazowiecka 7.

Projekt zaakceptowany merytorycznie