projekt nr 31

31. Progi zwalniające w okolicy Przedszkola Miejskiego nr 10 na ul. Mazowieckiej


Lokalizacja

Ostrołęka, ul. Mazowiecka 7.

Skrócony opis

Jako rodzic dziecka uczęszczającego do Przedszkola Miejskiego numer 10 często obserwuję z jaką prędkością poruszają się auta przejeżdżające obok przedszkola.  Zamontowanie progów zwalniających przyczyniłoby się do zdecydowanej poprawy bezpieczeństwa przedszkolaków.

Opis projektu

Obok Przedszkola, wzdłuż ulicy Mazowieckiej wydzielone są miejsca parkingowe. Proponuję zamotnowanie dwóch progów zwalniających, po jednym w okolicy każdego końca parkingu. Taki sposób ich zamontowania wymusiłbym bezwzględną konieczność zmniejszenia prędkości w czasie przejazdu obok przedszkola. Dodatkowo, konieczne będzie zamontowanie znaków drogowych A-11A - próg zwalniający, w liczbie 1szt po każdej stronie każdego z progów zwalniających.

Uzasadnienie

Zamonotowanie progów zwalniających wpłynęłoby pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa przedszkolaków.

Projekt zaakceptowany merytorycznie