projekt nr 18

18. Bezpieczna Ostrołęka - zakup 5 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (z ang. AED) oraz szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy


Lokalizacja

Urządzenia będą zamontowane w obiektach lub placach będących własnością Miasta Ostrołęki, po wcześniejszym uzgodnieniu z ich administratorami.

Skrócony opis

Projekt zakłada zakup 5 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (z ang. AED), montaż w miejscach publicznych na terenie miasta oraz szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy z elementami ratownictwa specjalistycznego dla 216 mieszkańców.

Opis projektu

Projekt zakłada zakup 5 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (z ang. AED), które będą zamontowane miejscach publicznie dostępnych. Przy realizacji projektu lokalizacje defibrylatorów zostaną uzgodnione z administratorami obiektów i osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta. Projekt zakłada zakup 3 urządzeń do zamontowania wewnątrz budynków i 2 defibrylatorów na zewnątrz budynków. Administratorzy budynków będą zobowiązani do utrzymania urządzeń w gotowości. Proponowane wstępne lokalizacje: budynek urzędu miasta, hala A.Gołasia, okolice klubu Oczko - osiedle Centrum, okolice sceny miejskiej przy fontannie oraz 1 urządzenie mobilne w samochodzie straży miejskiej. W fazie realizacji miejsca zostaną szczegółowo uzgodnione. Dostawca defibrylatorów przeszkoli wyznaczonych pracowników obiektów, gdzie będą zamontowane defibrylatory, w zakresie ich użycia. Powstaną ulotki z mapą defibrylatorów. Ponadto projekt zakłada realizację szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy z elementami ratownictwa specjalistycznego dla 216 mieszkańców miasta. W ramach projektu zostanie zorganizowanych 18 sześciogodzinnych szkoleń. W każdym szkoleniu będzie mogło uczestniczyć 12 osób. Szkolenia będzie prowadziło 2 trenerów zawodowo związanych z ratownictwem medycznym i strażą pożarną. Szkolenia będą się odbywać w dni powszednie i weekendy. Szkolenia będą skierowane do pełnoletnich mieszkańców Ostrołęki. Po szkoleniu uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa i brelok zawierający rękawiczki jednorazowe i maseczkę do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Program szkolenia jest nastawiony na postępowanie w sytuacji zatrzymania krążenia i zastosowania automatycznego defibrylatora zewnętrznego, ponadto w programie postępowanie w sytuacji zadławienia, omdlenia, urazów, bólu w klatce piersiowej oraz elementy ratownictwa specjalistycznego tj. postępowanie w wypadku komunikacyjnym, ewakuację z obiektu w przypadku pożaru, radzenie sobie paniką i tłumem.

Uzasadnienie

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) z nieskuteczną resuscytacją krążeniowo–oddechową jest trzecią z głównych przyczyn zgonów w krajach uprzemysłowionych. Przeżywalność w pozaszpitalnym NZK wynosi 2-10%. Każdego roku w Europie i Stanach Zjednoczonych blisko 700 000 osób umiera z powodu pozaszpitalnego NZK. Podjęcie natychmiastowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) przez świadków zdarzenia mogłoby uratować wiele z tych istnień. Przybycie zespołu ratownictwa medycznego (ZRM) zajmuje od 6 do 12 minut, a nawet dłużej. Niestety w wyniku zatrzymania krążenia mózg, bez przepływu krwi, zaczyna umierać w ciągu zaledwie 3-5 minut. Zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) i rozpoczęcie RKO w pierwszych minutach od zatrzymania krążenia może poprawić przeżywalność człowieka nawet do 70%. Szkolenia dla mieszkańców będą skupione na udzielaniu pierwszej pomocy z użycie AED, gdzie nastawienie na ćwiczenia praktyczne przygotuje do udzielenia pomocy w realnych sytuacjach. Zajęcia będą opierały się na pozorowanych scenariuszach, które będą zawierać inne elementy, które mogą komplikować sytuację i powodować stres tj. wypadek komunikacyjny czy pożar. Ćwiczenia i omówienie prawidłowego postępowania spowoduje lepsze przygotowanie uczestników do pomocy w podobnych sytuacjach. Stworzona miejska mapa defibrylatorów pozwoli zapoznać mieszkańców ze wszystkimi aktualnie zamontowanymi defibrylatorami i pomoże propagować ideę udzielania pierwszej pomocy. Promocja odbędzie się przez kolportaż ulotek i publikacje w lokalnych mediach.

Projekt zaakceptowany merytorycznie