Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 18

18. Bezpieczna Ostrołęka - zakup 5 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (z ang. AED) oraz szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy


Lokalizacja

Urządzenia będą zamontowane w obiektach lub placach będących własnością Miasta Ostrołęki, po wcześniejszym uzgodnieniu z ich administratorami.

Skrócony opis

Projekt zakłada zakup 5 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (z ang. AED), montaż w miejscach publicznych na terenie miasta oraz szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy z elementami ratownictwa specjalistycznego dla 216 mieszkańców.

Opis projektu

Projekt zakłada zakup 5 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (z ang. AED), które będą zamontowane miejscach publicznie dostępnych. Przy realizacji projektu lokalizacje defibrylatorów zostaną uzgodnione z administratorami obiektów i osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta. Projekt zakłada zakup 3 urządzeń do zamontowania wewnątrz budynków i 2 defibrylatorów na zewnątrz budynków. Administratorzy budynków będą zobowiązani do utrzymania urządzeń w gotowości. Proponowane wstępne lokalizacje: budynek urzędu miasta, hala A.Gołasia, okolice klubu Oczko - osiedle Centrum, okolice sceny miejskiej przy fontannie oraz 1 urządzenie mobilne w samochodzie straży miejskiej. W fazie realizacji miejsca zostaną szczegółowo uzgodnione. Dostawca defibrylatorów przeszkoli wyznaczonych pracowników obiektów, gdzie będą zamontowane defibrylatory, w zakresie ich użycia. Powstaną ulotki z mapą defibrylatorów. Ponadto projekt zakłada realizację szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy z elementami ratownictwa specjalistycznego dla 216 mieszkańców miasta. W ramach projektu zostanie zorganizowanych 18 sześciogodzinnych szkoleń. W każdym szkoleniu będzie mogło uczestniczyć 12 osób. Szkolenia będzie prowadziło 2 trenerów zawodowo związanych z ratownictwem medycznym i strażą pożarną. Szkolenia będą się odbywać w dni powszednie i weekendy. Szkolenia będą skierowane do pełnoletnich mieszkańców Ostrołęki. Po szkoleniu uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa i brelok zawierający rękawiczki jednorazowe i maseczkę do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Program szkolenia jest nastawiony na postępowanie w sytuacji zatrzymania krążenia i zastosowania automatycznego defibrylatora zewnętrznego, ponadto w programie postępowanie w sytuacji zadławienia, omdlenia, urazów, bólu w klatce piersiowej oraz elementy ratownictwa specjalistycznego tj. postępowanie w wypadku komunikacyjnym, ewakuację z obiektu w przypadku pożaru, radzenie sobie paniką i tłumem.

Uzasadnienie

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) z nieskuteczną resuscytacją krążeniowo–oddechową jest trzecią z głównych przyczyn zgonów w krajach uprzemysłowionych. Przeżywalność w pozaszpitalnym NZK wynosi 2-10%. Każdego roku w Europie i Stanach Zjednoczonych blisko 700 000 osób umiera z powodu pozaszpitalnego NZK. Podjęcie natychmiastowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) przez świadków zdarzenia mogłoby uratować wiele z tych istnień. Przybycie zespołu ratownictwa medycznego (ZRM) zajmuje od 6 do 12 minut, a nawet dłużej. Niestety w wyniku zatrzymania krążenia mózg, bez przepływu krwi, zaczyna umierać w ciągu zaledwie 3-5 minut. Zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) i rozpoczęcie RKO w pierwszych minutach od zatrzymania krążenia może poprawić przeżywalność człowieka nawet do 70%. Szkolenia dla mieszkańców będą skupione na udzielaniu pierwszej pomocy z użycie AED, gdzie nastawienie na ćwiczenia praktyczne przygotuje do udzielenia pomocy w realnych sytuacjach. Zajęcia będą opierały się na pozorowanych scenariuszach, które będą zawierać inne elementy, które mogą komplikować sytuację i powodować stres tj. wypadek komunikacyjny czy pożar. Ćwiczenia i omówienie prawidłowego postępowania spowoduje lepsze przygotowanie uczestników do pomocy w podobnych sytuacjach. Stworzona miejska mapa defibrylatorów pozwoli zapoznać mieszkańców ze wszystkimi aktualnie zamontowanymi defibrylatorami i pomoże propagować ideę udzielania pierwszej pomocy. Promocja odbędzie się przez kolportaż ulotek i publikacje w lokalnych mediach.

Projekt zaakceptowany merytorycznie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Bezpieczna Ostrołęka - zakup 5 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (z ang. AED) oraz szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego ostroleka.budzet-obywatelski.org jest Prezydent Miasta Ostrołęki z siedzibą pl. gen. J. Bema 1. 

Prezydent Miasta Ostrołęki  szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu ostroleka.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu ostroleka.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, pesel, adres, numer telefonu. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z  Prezydentem Miasta Ostrołęki. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Ostrołęki uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie ostroleka.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowane przez Prezydenta Miasta Ostrołęki, a  po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Prezydenta Miasta Ostrołęki, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa ostroleka.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Prezydenta Miasta Ostrołęki lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email: iod@um.ostroleka.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 29 765 42 70. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.