projekt nr 5

5. Plac zabaw i rekreacji dla rodzin przy ul. 11 Listopada 19


Lokalizacja

ul. 11 Listopada, działka nr 40443/2

Skrócony opis

W ramach realizacji zadania chcemy, by powstał plac do wspólnego spędzania czasu dla mieszkańców, którego brakuje. Potrzebujemy nowego placu zabaw dla dzieci, siłowni zewnętrznej do ćwiczeń, ławek oraz zagospodarowania tego terenu poprzez nasadzenia roślin, utwardzenie alejek oraz wykonanie dojścia do osłony śmietnikowej. Będzie to idealne miejsce na świeżym powietrzu dla całej Wspólnoty.

Opis projektu

Wymiana ogrodzenia istniejącego placu zabaw wraz z montażem nowych urządzeń zabawowych: dwóch bujaków oraz piaskownicy, montaż czterech urządzeń do ćwiczeń - siłowni zewnętrznych;montaż ławek; wykonanie zagospodarowania terenu polegającego na: nasadzeniu zieloni, wykonaniu utwardzonych alejek, opaski ze żwiru przy osłonie śmietnikowej i wzdłuż posadzonych tui, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych przy istniejących drzewach.

Uzasadnienie

Zrealizowanie projektu będzie służyło mieszkańcom Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 19 (ponad 170 osób) oraz mieszkańcom znajdujących się w pobliżu budynków wielorodzinnych innych wspólnot i spółdzielni. Obecnie w tym rejonie naszego miasta brakuje miejsca do uprawiania rekreacji i spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Projekt zaakceptowany merytorycznie