projekt nr 5

5. Plac zabaw i rekreacji dla rodzin przy ul. 11 Listopada 19


Opis projektu

Wymiana ogrodzenia istniejącego placu zabaw wraz z montażem nowych urządzeń zabawowych: dwóch bujaków oraz piaskownicy, montaż czterech urządzeń do ćwiczeń - siłowni zewnętrznych;montaż ławek; wykonanie zagospodarowania terenu polegającego na: nasadzeniu zieloni, wykonaniu utwardzonych alejek, opaski ze żwiru przy osłonie śmietnikowej i wzdłuż posadzonych tui, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych przy istniejących drzewach.

Uzasadnienie

Zrealizowanie projektu będzie służyło mieszkańcom Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 19 (ponad 170 osób) oraz mieszkańcom znajdujących się w pobliżu budynków wielorodzinnych innych wspólnot i spółdzielni. Obecnie w tym rejonie naszego miasta brakuje miejsca do uprawiania rekreacji i spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Opis lokalizacji

ul. 11 Listopada, działka nr 40443/2

Projekt zaakceptowany merytorycznie